Skaperverkets tid 1. september – 4. oktober

1. september: Verdensbønnedagen for skaperverket

I dag 1. september er ‘Verdensbønnedagen for skaperverket’ og samtidig begynner vi perioden som kalles ‘Skaperverkets tid’, på engelsk ‘Season of creation’. Perioden avsluttes på høytidsdagen for den hellige Frans av Assisi, 4. oktober.

Skaperverkets tid blir markert i ulike kirkesamfunn verden over. Markeringen er en anledning til å forsterke vårt forhold til både Skaperen og det skapte, og perioden har et tydelig fokus på kirkens ansvar for vern om skaperverket.

Temaet i år er ‘ET FELLES HJEM? Å FORNØYE GUDS OIKOS’. Begrepet Oikos er et gresk ord som betegner familiens hus og eiendom. Guds oikos mener altså Guds hus med hele dens eiendom, altså hele skaperverket. Guds oikos er ‘Fellesskapet av de elskede’ – som det heter i bønnen for i dag. (Les bønnen her: https://sthallvard.katolsk.no/bonnen-for-skaperverkets-tid/)

Pave Frans oppfordret søndag 29. august alle mennesker til å iverksette “avgjørende, nødvendige tiltak” i den kommende Skaperverkets tid for å “forvandle denne krisen til en mulighet.”

Under søndagens Angelus sa Frans at “jordens rop og de fattiges rop blir stadig mer alvorlige og alarmerende.” Nå er det på tide for alle mennesker, spesielt katolikker og kristne, å øke sitt engasjement for vårt felles hjem ved å gjøre mer enn noen gang for å beskytte Guds skaperverk.

For mer informasjon (på engelsk) se nettsiden https://seasonofcreation.org/. Dere kan finne mye informasjon om hva som kan gjøres, her: https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-SOC-Full-Guide.pdf. Dere finner også informasjon om Skaperverkets tid på Laudato-Si’-siden https://laudatosimovement.org/seasonofcreation/.

Ha en god Skaperverkets tid! Deres innsats gjør en forskjell!

Bilde: Oslo, sett fra Ekeberg (HHM)