Hl. Frans av Assisi- Skaperverkets tid 2021 slutter i dag

Eukaristien – det høyeste uttrykket av skaperverket

I Eukaristien finner skaperverket sitt høyeste uttrykk. Nåden, som er tilbøyelig til å manifestere seg sansbart, uttrykker seg på en vidunderlig måte når Gud selv, blitt menneske, går så langt at han lar seg spise av sine skapninger.

Ved kulminasjonen av inkarnasjonens mysterium ville Gud når oss i vårt innerste gjennom et fragment av materien (hostien). Han kommer ikke ovenfra, men innenfra, så vi kan møte Ham i vår egen verden.

I Eukaristien er fullbyrdelsen allerede virkeliggjort, og den er universets levende sentrum, stedet som strømmer over av kjærlighet og uuttømmelig liv. I Eukaristien sier hele kosmos takk til Gud!

Eukaristien er faktisk i seg selv en kosmisk kjærlighetsakt. Ja, kosmisk! For selv når den feires på et enkelt alter i en landsbykirke, feires den alltid i en viss betydning på verdens alter.

Eukaristien forener himmel og jord. Den favner og gjennomtrenger hele skaperverket.

Derfor er Eukaristien også en kilde til lys og motivasjon for vår omsorg for miljøet, og den leder oss til å være hele skapningens voktere. (LS 236)

For dere som vil avslutte Skaperverkets Tid 2021 med bønnen for denne perioden, så finner dere bønnen her.