Tanker til Allehelgensdag – Hvordan blir vi til en original?

Alle som oppriktig har fulgt Jesus i sine liv, tilhører mengden av hellige mennesker

Når vi hører navn som Maria Jesu mor, apostelen Peter, Frans av Assisi, hellige Olav, Hallvard og Sunniva, da popper det opp visse bilder, scener og historier i vår hukommelse, kanskje også spesielle utsagn fra disse helgener.

Her gjelder følgende: Ettertiden har tegnet bilder hvis konturer antagelig er klarere, fargene er sterkere, formene mykere og uttrykkene kraftigere enn i virkeligheten. Ved å gjøre det, blir bildene forandret og gjengir ikke lenger originalen. Vi kan se denne mekanismen veldig godt i dagens sosiale medier.

Denne form for ‘bildebehandling’ hjelper oss å bedre huske livsvitnesbyrdet til disse menneskene. Men det ligger også en fare her: Ved å idealisere dem, øker vi ulikheten mellom dem og oss. De blir fjernere, hevet høyt over andre mennesker, og vi føler at vi aldri makter å være lik dem. Fordi vi selv vet hvor engstelige, ubesluttsomme, nedbrutte vi er, og at vår tro og våre handlinger ikke ofte fremstår som særlig strålende.

«Hellig? For meg er det uaktuelt!» Denne konklusjonen blir da ofte trukket av oss, og det er også en konsekvens av de overdrevne bildene som blir tegnet av de store skikkelsene i vår kirke.

Og derfor er det viktig å komme så nær originalen som mulig, det gjelder både helgenene og oss selv.


Les videre her: https://sthallvard.katolsk.no/det-er-mange-flere-hellige-mennesker-enn-vi-tror-og-vet/

(Tankene er tatt fra prekenen til biskop av Limburg og formann for den tyske bispekonferansen Georg Bätzing)