Hva er det viktigste i livet?

Refleksjon over søndagens evangelium inkludert p. Henrys preken, evangelium Luk 16, 1-13
Les evangeliet her

I dagens evangelium hører vi om den uærlige forvalteren. Hvordan kan Jesus rose denne forvalteren?

P. Henry forklarer det slik: “Jesus roser forvalteren fordi denne uærlige mannen har forstått at det å samle penger og eiendeler, ikke er det viktigste i livet.

Og hva er det som er mye viktigere? Jo, relasjoner er viktigere!

Den uærlige forvalteren brukte penger, som ikke var hans, for å bygge relasjoner.

Hva stoler vi på i våre liv? Hvis vi stoler på Jesus mer enn på pengene, så er vi på riktig vei.”

Pave Frans uttrykker det slik:

«Brødre, søstre, la oss ikke sette vår lit til rikdom og la oss ikke frykte vår fattigdom, verken materiell eller menneskelig fattigdom. Jo mer vi er frie og enkle, små og ydmyke, jo mer veileder Den Hellige Ånd våre skritt og gjør oss til hovedpersoner i hans undre. Gi rom for Den Hellige Ånd!» (Preken 03.07.22)

Paven forklarer også sammenhengen mellom rikdom og gode relasjoner:

«Det er vakkert å bli rik, men rik i følge Gud! Gud er den rikeste av alle. Han er rik på medfølelse, på barmhjertighet. Hans rikdom utarmer ikke noen, skaper ikke krangel og splittelse. Det er en rikdom som elsker å gi, fordele, dele … Hvilken arv vil jeg etterlate? Penger i banken, materielle ting, eller glade mennesker rundt meg, gode gjerninger som ikke blir glemt, mennesker som jeg har hjulpet til å vokse og modnes? Måtte Vår Frue hjelpe oss å forstå hva livets sanne goder er, de som varer evig.” (Pave Frans under Angelus-bønnen 31.07.22)