Månedlig Arkiv: september 2022

Ukens pave Frans

Blikket festet på Jesus

Hvis vi holder blikket vårt festet på Jesus, kan ondskapens brodd ikke lenger råde over oss, for på korset tok han på seg syndens og dødens gift, og knuste dens ødeleggende kraft.

Pave Frans på festen for korsets opphøyelse, 14. september 2022

Foto:  Paul Haring/CNS
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

“Følg meg!” – Festen for evangelisten Matteus

På den tid kom Jesus forbi tollboden; der så han en mann som het Matteus. Han sier til ham: «Følg meg.» Og mannen reiste seg og fulgte Jesus. (Matt 9, 9)

Stillingsannonsene i avisen nevner kvalifikasjoner som forventes av den ansatte. Kriteriene spiller en rolle for hvem som får jobben.

Matteus ville ikke hatt en sjanse på personalkontoret til et stort selskap. Han var skatteoppkrever, så han tilhørte et yrke som ikke hadde noe godt rykte i Israel på den tiden. Ansatte tollere jobbet sammen med den romerske okkupasjonsmakten og måtte sørge for at deres tollkontor også genererte inntekter til deres eget levebrød.

Matteus var vellykket i dette. Han kunne tross alt invitere Jesus og disiplene og mange av kollegene på middag. Men han var villig til å gi opp sin stilling. Han var klar til å reise seg umiddelbart og følge Jesus.

I likhet med kallet til de andre disiplene, tok ikke Jesus hensyn til Matteus’ spesielle kvalifikasjoner eller erfaring. Han var like kjær for ham som fiskerne fra sjøen.

Tollere og syndere visste at de ikke kunne forvente noe av seg selv. I motsetning til de selvrettferdige, stolte de på Guds nåde.

Har vi først skjønt at også vi må stole helt og holdent på Guds nåde, så er Kristus ikke langt unna oss!

Jesus kaller tolleren Matteus, Caravaggio (ca. år 1600), bildet henger i St. Luigi dei Francesi i Roma, Wikimedia Commons. Jesus står til høyre og peker på Matteus som sitter og teller penger med hodet bøyd mot bordet. Han ser ikke engang opp da Jesus trer inn i rommet. Teksten i dag er inspirert av impulsen i Te Deum, Maria Laach.

Hva er det viktigste i livet?

Refleksjon over søndagens evangelium inkludert p. Henrys preken, evangelium Luk 16, 1-13
Les evangeliet her

I dagens evangelium hører vi om den uærlige forvalteren. Hvordan kan Jesus rose denne forvalteren?

P. Henry forklarer det slik: “Jesus roser forvalteren fordi denne uærlige mannen har forstått at det å samle penger og eiendeler, ikke er det viktigste i livet.

Og hva er det som er mye viktigere? Jo, relasjoner er viktigere!

Den uærlige forvalteren brukte penger, som ikke var hans, for å bygge relasjoner.

Hva stoler vi på i våre liv? Hvis vi stoler på Jesus mer enn på pengene, så er vi på riktig vei.”

Pave Frans uttrykker det slik:

«Brødre, søstre, la oss ikke sette vår lit til rikdom og la oss ikke frykte vår fattigdom, verken materiell eller menneskelig fattigdom. Jo mer vi er frie og enkle, små og ydmyke, jo mer veileder Den Hellige Ånd våre skritt og gjør oss til hovedpersoner i hans undre. Gi rom for Den Hellige Ånd!» (Preken 03.07.22)

Paven forklarer også sammenhengen mellom rikdom og gode relasjoner:

«Det er vakkert å bli rik, men rik i følge Gud! Gud er den rikeste av alle. Han er rik på medfølelse, på barmhjertighet. Hans rikdom utarmer ikke noen, skaper ikke krangel og splittelse. Det er en rikdom som elsker å gi, fordele, dele … Hvilken arv vil jeg etterlate? Penger i banken, materielle ting, eller glade mennesker rundt meg, gode gjerninger som ikke blir glemt, mennesker som jeg har hjulpet til å vokse og modnes? Måtte Vår Frue hjelpe oss å forstå hva livets sanne goder er, de som varer evig.” (Pave Frans under Angelus-bønnen 31.07.22)

Ukens pave Frans

“Jeg kan smile”

Moder Teresa elsket å si “Kanskje snakker jeg ikke språket deres, men jeg kan smile”. La oss bære smilet hennes i våre hjerter og gi det til de menneskene vi møter på vår vei, spesielt til dem som lider. På denne måten kan vi åpne muligheter for glede og håp.

Pave Frans, september 2022

Foto: kwtx.com
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Korsets opphøyelse

I går feiret vi Festen for Korsets Opphøyelse. P. Ragnar bar et lite prosesjonskors inn i kirken som inneholdt en relikvie av Jesu kors. Han velsignet de fremmøtte med det.

Det var også kontaktklubben etter messen kl. 11. Som vanlig ble det deilig felles lunsj, laget av våre flinke filippinske damene. Caritas ville komme og ha en aktivitet etter lunsjen (det skjer vanligvis annenhver uke), i går var de dessverre forhindret. Men: en av damene (Mimi) trådte da til og oppfordret til å mosjonere – noe som ble gledelig tatt imot (se bilde). Selvsagt var det også tillat å være tilskuer.

Men hva egentlig er innholdet i denne festen for korsets opphøyelse?

Korset er et symbol for det å bli trofast til ens kall. Jesus kunne ha stukket av og unngått lidelsen, tortur og død. Han valgte å bli og ta imot denne forferdelige skjebnen.

Om natten i Getsemanes hage lå han ensomt på kne og bønnfalte Gud om å få slippe lidelsene. Han tilføyde: “Ikke som jeg vil, men som du vil, Abba!”. Under store åndelige kvaler kom han etterhvert til den frie beslutningen om å gå det imøte som han visste ville komme: rettsak, dom, tortur, korsfestelse. Jesus valgte av fri vilje det som hjalp ham til å fullføre hans guddommelige oppdrag.

Ved å si ja til sin skjebne som han ikke valgte selv og helst ville unngå, vant han tilbake sin egen frihet, sin verdighet, sin sjelefred, og han ble ikke redusert til å være kun et uskyldig offer.

Enda mer: Nettopp i denne frie viljen å gi sitt liv, lå og ligger den forløsende styrken av Jesu død.

Og hva betyr det for oss når vi møter en ublid skjebne, når vi møter korset?

Jesus sier til oss: “Ta opp ditt kors og følg meg!”

Pave Frans forklarer: Å følge Jesus betyr å bære sitt kors. Det vil si: å bære, som han, sine egne og også andres byrder, gjøre sitt liv til en gave, ikke en eiendom, bruke sitt liv for å etterligne Jesus og hans sjenerøse og barmhjertige kjærlighet til menneskene. Dette er avgjørelser som preger og krever hele vårt liv.»