Månedlig Arkiv: november 2022

Ikke bli fryktens slaver – men vandre i håp og tillit

Det er så viktig å samle erfaringer av Guds kjærlighet og barmhjertighet –
p. Ragnars preken fra siste søndag om Lukas 21,5-19

Vi har kommet til nestsiste søndag i dette kirkeåret. Snart er det første advent – og et nytt kirkeår begynner. På denne tiden hører vi i liturgiens lesninger mye om endetiden, om elendighet og død. Jesus gjør det klinkende klart (mens han snakker om Herodes’ storslagne tempel): «Alt dette dere ser – det kommer en tid da det skal bli jevnet med jorden, så det ikke blir sten tilbake på sten!». Det er sannelig ikke noe trøstens ord.

Men etter at Jesus har føyet til enda mer eksempler på dette skrekkscenarioet, kommer siste, forsonlige vers av dagens evangelium: “Men ikke et hår av hodet skal dere miste. Og om dere holder ut, skal dere vinne livet!» Jesus lar oss ikke stå tilbake uten noe trøstens ord.

Allikevel: Profetiene, vi hører her om, har gått mange ganger i oppfyllelsen. De gjør det den dag i dag. De sprer frykt blant folk. De kan sette oss i panikk slik at vi ikke lenger tenker klart og handler rett. Vi ser noe av det i dagens kriger rundt om i verden, særlig – og nærmest oss – krigen i Ukraina. Det finnes klima- og naturkatastrofer, sykdommer og hungersnød som koster mange liv. Verden er ikke et trygt sted for å leve, og slett ikke for å overleve. Vi kommer og går.

Jesus advarer derfor: ‘Hold hodet kaldt, dere skal være mine vitner! Spekulasjoner om min tilbakekomst er bortkastet tid. Ingen vet når dette skal skje.’

Vi skal leve her og nå og hjelpe hverandre, særlig når nøden er et faktum. Veldig viktig er det å ha håp. Vi bør ikke bli slaver av frykten, men vandre i håp og tillit. Vi skal bygge en framtid her og nå, vi skal gjøre Guds rike synlig. Og vi skal være vitner, fryktløse vitner om Guds kjærlighet og barmhjertighet. Men da må vi ha egne erfaringer av denne kjærligheten og barmhjertigheten.

Derfor samles vi i kirken, lytter til Jesu ord og mottar hans kjærlighet i det eukaristiske brødet. Vi danner et fellesskap der alle er inkludert (forhåpentligvis!), et fellesskap som er preget av Guds kjærlighet og barmhjertighet, et fellesskap der Guds rike blir til en erfaring for alle. Og vi skal spre det glade budskapet om Guds rikes nærvær!

Den hellige Frans av Assisis ord er fortsatt aktuelle: Forkynn, om nødvendig med ord. La oss be om at Guds rike er midt iblant oss.

Ukens pave Frans

Hellighet

Hellighet er ikke en prosess der vi hele tiden må kjempe og forsake. Det er fremfor alt opplevelsen av å være elsket av Gud, av fritt å motta hans kjærlighet, hans barmhjertighet.

Pave Frans, november 2022

Foto: americamagazine.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Vet dere ikke at dere er Guds tempel?

Laterankirkens vigselsfest 9. november – Vi feirer vårt fellesskap i Kirken og som Kirken (p. Andreas)

Naturlignok – festdagens lesninger handler alle om et tempel. Laterankirken, bispedømmet Romas katedral (bilde), den eldgamle, store og flotte basilika med det berømte, åttekantete, antikke dåpskapellet utenfor, ansees som Moderkirke for oss kristne. Paven har holdt til i San Giovanni in Laterano og det pavelige palasset ved siden av i nesten 1000 år. Laterankirken er et must for alle pilegrimer som besøker Roma.

I første lesning hører vi at vann renner ut fra templet og blir etter hvert til en stor bekk som renner ned til Dødehavet. Det er noe vidunderlig spesielt med dette vannet: Det kommer rett fra templet og bringer frelse og legedom: “Alle levende skapninger som fins der den store bekken kommer, skal leve.” Fra kirken kommer levende vann som gir oss nye krefter og helbreder våre sykdommer!

I andre lesningen påstår apostelen Paulus noe stort: Guds tempel er hellig, og dette templet er – DERE SELV. Har du tenkt noen gang på deg selv som Guds tempel? Dette er en stor forpliktelse – og samtidig en utrolig glede! Gud bor i meg! Gud er nærmere meg enn jeg noensinne kunne forestille meg det. Derfor bør jeg omgås meg selv, bør jeg omgås andre, ja hele skaperverket, med hensyn, oppmerksomhet, barmhjertighet og kjærlighet.

Guds tempel blir bygget opp av levende steiner – oss mennesker. At vi er Guds tempel – det gjelder også oss som fellesskap. Når vi kommer til kirken og feirer sammen eukaristi – takksigelse, da er vi sammen Guds tempel, et hellig sted for Guds nærvær og kjærlighet og frelse. Vi kommer sammen for å minnes Jesu liv, død og oppstandelse. Vi prøver å bli mer lik Jesus som har gitt oss muligheten til å leve nær og i fellesskap med Gud.

Til slutt dagens evangelium: Jesus blir grepet av enorm sinne, da han ser hvordan mennesker oppfører seg i Guds hellige tempel. Det er faktisk penger og ikke Gud som har den største plassen i Jerusalems tempel. Det kan ikke Jesus tåle: “Da laget han seg en svøpe av rep og drev dem alle sammen ut av helligdommen, med sine sauer og okser; han strødde pengevekslernes mynt utover og veltet bordene for dem, og til duekremmerne sa han: «Få dette vekk herfra, og gjør ikke min Fars hus til en kremmerbod.»

Det er ganske sjeldent at Jesus viser sinne i evangeliene. Men han er et menneske av kjøtt og blod, drevet av den spesielle relasjonen til sin Far. “Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud!” Det gjelder å ha prioriteringene klare -spesielt i Guds tempel – særlig med bevisstheten om at jeg er Guds tempel, at Gud bor i meg!

Bilder: Wikimedia Commons
Dagens tekster: https://liturgi.info/Laterankirkens_vigselsfest_(9._november)

St. Hallvard menighets utflukt til Kongsvinger (Sta. Clara)
og Charlottenberg/Sverige
onsdag 30. november 2022

Arrangør: St. Hallvard menighet. Egenandel: NOK 300

Påmelding og betaling: 1. Meld deg på, gjerne per epost.
2. Betaling via vipps til 400 39 508, Helga. Plassen din er sikret når du har betalt.
Ta kontakt med Helga Haass-Männle, helst per epost: helga.mannle@katolsk.no telefon: 40039508.

Eller ta kontakt med menighetskontoret: oslo-st.hallvard@katolsk.no.

Program:

Kl. 8.45 Fremmøte foran St. Hallvard kirke eller ved Sørli plass
Kl. 9.00 Avreise til Kongsvinger

Ca. kl. 10.25: Ankomst Sta. Clara, Kongsvinger. Adresse: Heggebærvegen 2, 2209 Kongsvinger

Ca. kl. 10.45 Messe med p. Waldemar

Ca. kl. 11.45 Avreise fra Kongsvinger

Ca. kl. 12.30 Ankomst Charlottenberg

Ca. kl. 12.45-13.45 Lunsj på Hotell Charlottenberg. Vi har bestilt bord til alle her.
Hotellet ligger rett ved Charlottenbergs Shoppingcenter. Det blir tid til handletur etter lunsjen.

Kl. 15.30 Avreise fra Charlottenberg

Ca. kl. 17.30 Ankomst St. Hallvard/Tøyen