Månedlig Arkiv: februar 2023

Jordskjelv i Tyrkia og Syria

Oppfordring til forbønn, kollekt og støtte (Caritas)

Kjære troende,
Det er med stor sorg vi ser konsekvensene av jordskjelvet i Tyrkia og Syria. Tusener av mennesker har
mistet livet og utallige har mistet sine hjem og alt de eier. Denne katastrofen rammer også samfunn
som fra før har vært sårbare og dårlig rustet til å håndtere en plutselig naturkatastrofe. Det kalde
vinterværet har også bidratt til å gjøre situasjonen enda mer brutal.

Våre tanker og bønner er med alle som er rammet av denne krisen. Vi ber om at de som har mistet
sine liv må finne hvile i Kristus og at de etterlatte, de som er skadet og alle som er rammet må finne
støtte og trøst i Gud og hos gode hjelpere.

I tragedien er vi takknemlige over at Kirken er til stedet og hjelper de som er rammet. Caritas er til
stede og bidrar i søk, redning og med nødhjelp. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om dette arbeidet.
I Kristus,

+Bernt Eidsvig, +Berislav Grgić, +Erik Varden,
Biskop av Oslo, Biskop av Tromsø, Biskop av Trondheim,

8. februar: Stå opp mot utnyttelse og menneskehandel

Minnedagen for den hellige Josefina Bakhita

I dag er det bønnedagen for bekjempelse av menneskehandel (se gårsdagens innlegg). Dagen er forbundet med hl. Josefina Bakhita som selv ble offer for slaveri.

Josefina Bakhita (1869–1947), født i Sudan, ble bortført av slavehandlere som barn og solgt på slavemarkedet fem ganger. En eier tatoverte henne som eiendom på en spesielt smertefull måte. Til slutt kjøpte den italienske konsulen Callisto Legnani henne i Khartoum og brakte henne til Italia.

Som barnepike gikk hun og jenta hun hadde ansvar for, på en internatskole drevet av ordenssøstre (canossianerinnene). Der ble hun døpt og var deretter i stand til å påtvinge sin løslatelse på lovlig vis og tre inn i ordenen. Som søster jobbet hun i Vicenza ved klosterporten, hvor hun til tross for sykdom og smerte ble kjent og elsket for sitt smil og vennlighet som la nostra madre moretta (vår kaffebrune mor). På forespørsel fra ordenen skrev hun ned sine erfaringer fra årene i slaveri og ble kjent i hele Italia.

Det er for 9. gang at det arrangeres den internasjonale bønnedagen for bekjempelse av menneskehandel. Josefina er en slags skytshelgen for denne dagen.

Delta gjerne i den økumeniske bønnevandringen som arrangeres i Trefoldighetskirken i dag kl. 17.00 (se gårsdagens innlegg).

Internasjonal Bønnedag for Bekjempelse av Menneskehandel 2023

Velkommen til økumenisk bønnevandring i Trefoldighetskirken onsdag 8. februar kl. 17.00

Det er for 9. gang vi markerer denne viktige dagen. Temaet i år er

Å vandre sammen i verdighet – for å bekjempe menneskehandel

«Verdighet og frihet er en vei, en langsom og langsiktig reise som følger personen når hun eller han kommer fri fra menneskehandelens vold». Bønnevandringen er en mulighet til å vandre sammen, på tvers av religiøse tradisjoner og kulturer, for å be om oppreisning og frihet for alle mennesker, og en større bevissthet om menneskehandelens lidelser i vår felles verden.” 

I 2022 har antallet personer som lider under menneskehandel eller er i faresonen til å bli utnyttet, vokst. Grunnen er destabilisering av samfunnene gjennom krig, vold, økonomiske kriser og klimaforandring. De som flykter fra håpløse situasjoner i deres land, kan i de “trygge” land de søker seg til, lett bli ofre for dem som vil utnytte dem økonomisk eller seksuelt. Kriminelle prøver i økende grad også å lure sårbare mennesker og flyktninger via sosiale medier eller på internett.

I denne sammenhengen er vi kalt til ikke å miste håpet, men skride fremad oppmerksomt og våkent:

  • Å vandre sammen i verdighet, for å bekjempe menneskehandel. Vårt engasjement har som mål å garantere verdigheten til ethvert menneske, ikke noe unntak. Dette er vår reise.
  • Å vandre med åpne øyne for å kunne erkjenne prosessene som leder til utnyttelse og menneskehandel. Millioner av mennesker er berørt, særlig unge personer.
  • Å vandre med et oppmerksomt hjerte for å oppdage de daglige veier til tusenvis av mennesker som leter etter frihet og verdighet, omsorg, inkludering og hjelp til myndiggjøring.
  • Å vandre med håp som leder våre føtter til å ta aksjoner mot menneskehandel. Da gjenoppdager vi verdigheten og livsgleden, håpet blir frigjort og vi lar oss inspirere av unge menneskers kreativitet og åndelig styrke.
  • Å vandre sammen hånd i hånd for å bygge en kultur der vi møtes. Det leder til omvendelsen av våre hjerter og til inkluderende samfunn hvor stereotyper (en generalisert forestilling om hvordan en bestemt gruppe mennesker er) blir avslørt og enhver persons rettigheter blir forsvart.

De siste to avsnitt er oversatt fra et brev av St. Josephsøstrenes JPIC kommisjon i anledning Bønnedagen mot menneskehandel.
Bilde: https://www.uisg.org/de/news/Journeying-in-Dignity-Against-Human-Trafficking.