Månedlig Arkiv: februar 2023

Ukens pave Frans

Forbarm deg over oss!

Med et hjerte fylt av smerte ber jeg Gud om å tilgi menneskets vold mot medmennesker.

Far, forbarm deg over oss!

Trøst ofrene og de som lider. Omvend hjertene til de som begår brutale grusomheter, handlinger som bringer skam over hele menneskeheten.

Pave Frans, februar 2023

Foto: AP Photo/Gregorio Borgia
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ikke vær redd lidelse – gå inn i den sammen med Gud!

Guds pedagogikk: «Opp med synkende armer, stram de vaklende knær!»

Gud er nok en god pedagog. Den beste som finnes – faktisk!

I dagens lesning fra brevet til Hebreerne hører vi om formaninger, tukt, refs og straff. Kommer dét fra Gud? Riktignok skal fruktene av alt dette være fred, nåde, styrke og rettferdighet. Men, tenker du kanskje, hvordan er det da forenlig med en kjærlig og barmhjertig Gud?

Hvis vi tar imot livets vanskeligheter, lidelser og problemer på en god måte, vil si: sammen med Gud, så hjelper Gud oss å komme gjennom dem. Han hjelper oss å gjøre våre vaklende knær stram og styrker våre synkende armer slik at vi ikke synker og drukner og fortviler og mister alt håp.

Dette kan være Guds gode pedagogikk: å lære oss å håpe, å stole fullt og helt på hans kraft i oss.

Bilde: Stella Matutina, Danmark (HHM)