Ikke velg den minste motstands vei!

Guds kjærlighet i oss vil bære frukt! P. Ragnars preken på den nestsiste søndagen i kirkeåret.

Kjære venner, vi nærmer oss slutten av det liturgiske året. Derfor handler lesningene om Herrens komme, de siste ting. Denne teologiske grenen, læren om de siste ting, kalles eskatologi.

Evangelieteksten er den kjente lignelsen om talentene. En mann reiser bort og betror hans formue til sine tjenere. Den ene får fem talenter å jobbe med, den andre to og den tredje én talent.

29 talenter kostet det å bygge templet i Jerusalem. Vi snakker altså om store summer. Én talent tilsvarer 6000 dagslønn. Det vil si, også den tredje som kun fikk én talent, hadde mye penger å forvalte. Det dreide seg virkelig ikke om småtterier. Da er det forståelig at eieren ble sint på ham da han gravde ned denne i jorden.

Mannen som reiser bort, venter lenge med å komme hjem. Han ville gi sine tjenere en sjanse å gjøre noe skikkelig med pengene. De fikk nok tid til å jobbe med saken.

Hvordan har vi forvaltet den gaven vi fikk? Har vi brukt den til det gode? Eller har vi gravet den ned?

Se flere bilder og les videre her