Autor Arkiv: Helga

I fellesskap gjennom fastetiden – Palmesøndag

Dagens meditasjon over dagens andre lesning (Fil 2, 6-11)

Høytelskede, la Kristi Jesu sinnelag prege deres ferd, han som, skjønt av guddoms rang dog ikke voktet skinnsykt over sin stilling som Guds like! Nei, han oppgav alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg, underkastet og lydig til døden – ja, døden på et kors!
Derfor er det Gud har hevet ham så høyt og skjenket ham det navn som står over alle andre – så høyt, at alle ting i Jesu navn skal bøye kne – i himmelen, på jorden og i dypet – og hver en tunge skal forkynne: «Jesus Kristus er Herre!» – til Gud Faderens ære.

I dag, Palmesøndag i koronaåret 2021, hører vi om Jesu høytidelige inntog i Jerusalem – på et esel. Evangeliet (Mark 11,1-10) leses under seremonien for velsignelsen av palmegrenene, vanligvis på kirkebakken. Senere i kirken leses lesningen som vi valgte for vår meditasjon og deretter hele pasjonshistorien. Siden vi befinner oss i år B blir det beretningen av evangelisten Markus (Mark 14,1 – 15,47).

Ovenstående lesning fra brevet til Filipperne er en genial sammenfatning av Jesu vei. Hele Jesu liv inkludert pasjonen og oppstandelsen har apostelen Paulus beskrevet i noen få setninger.

Jesu siste vei her på jorden – fra det jublende inntoget i Jerusalem videre til Golgata og det forferdelige martyriet på korset – har skremt, rystet og oppskaket mange – til den dag i dag. Det er vanskelig å tro og ha tillit til at Gud frelser oss ved denne mishandlede og korsfestede Jesus. De nye veiene som Gud går i Jesus og som vi også skal gå, er ikke så åpenbare og slett ikke enkle å forstå. Tro og tillit, uten disse to fungerer det ikke.

Vi må være villige til å gå sammen med Gud, gå med Gud gjennom våre liv, dag for dag, skritt for skritt. Vi vil da oppleve at vi er på en god vei – uansett. Og at Gud går ved siden av oss. Også når veien går nedover til de mørke dalene hvor vi møter våre synder, sykdom, lidelse, skuffelser og død. Jesus har gått denne veien denne gang og går den nå sammen med oss. Alt det mørke og skumle får lov å være del av mitt liv, jeg behøver ikke å skjule noe eller skamme meg. Jesus har opplevd alt dette før.

Som det heter i dagens tekst: «Han oppgav alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg, underkastet og lydig til døden – ja, døden på et kors!» Ikke noe menneskelig er fremmed for Jesus, og derfor er han vår beste ledsager i livet.

I fellesskap gjennom fastetiden – Gud tror på kjærlighet…

… menneskene tror på makt. Dagens meditasjon over dagens evangelium Joh 11,49-52

Kaifas, som var yppersteprest det året, sa da til yppersteprestene og fariseerne: «Dere skjønner da ingenting. Men kan dere ikke innse at det er langt bedre at én mann dør for folket, enn at hele nasjonen går til grunne?» Dette sa han ikke av egen drift; det var som yppersteprest han profeterte at Jesus skulle dø for folket; og ikke for folket alene, men for å samle til ett alle de Guds barn som var spredt omkring.

Evangelisten Johannes bruker ypperstepresten Kaifas for å gi en teologisk tolkning for Jesu voldelige og skamfulle død. “Det er langt bedre at én mann dør for folket, enn at hele nasjonen går til grunne.» Jesus dør for oss alle!

Kanskje er det ikke først og fremst at Kaifas frykter for nasjonen, men for sin egen makt og innflytelse. Jesus skal vekk, dess fortere dess bedre.

Et menneske skal dø, fordi det det rører ved andres hjerter, tanker og holdninger. Og det er en trussel for politiske og religiøse maktforhold. I Jesus har kjærlighet, barmhjertighet og mildhet kommet til verden. For de personene som sitter med makten, er nettopp dette den store utfordringen som de mener å ikke kunne ta. ‘Menneskene tror på makt, Gud tror på kjærlighet.’ (Wilfrid Stinissen)

De religiøse lederne lukker sine hjerter for Jesus som er alles frelser og helbreder. Han som er advokat til hvert eneste menneske, tvinger ingen til å tro på ham. Denne beslutningen krever frihet, fri vilje.

Engang kommer Kristus igjen og vil «stå bak ethvert menneskelig ansikt og enhver menneskelig skjebne og gi det sitt evige mål.» (Romano Guardini)

NUK – Norges Unge Katolikker arrangerer digital påskeleir

Ukens program:

Nysgjerrig på hva som skjer i påsken?🤔 Bli med på en topptur med NUK!🙏

Live fra Mariaholm – messer, morgen- og aftenbønner, pater prater, aktivitetsgrupper, temaøkter, quiz og masse mer! 🤩🤩
Hvis konfirmanter og ungdommer ikke kan komme til Mariaholm, tar vi med Mariaholm til dere!❤️

Følg med på NUKs Instagram for løpende oppdateringer om hele programmet for den Stille Uke!

Vi ses på toppen🖐💪

I fellesskap gjennom fastetiden – Og Josef tok Maria til seg som sin hustru

Dagens meditasjon: Den nordiske bispekonferanses hyrdebrev om den hellige Josef

«Da Josef våknet av søvnen, gjorde han det som Herrens engel hadde pålagt ham og tok Maria hjem til seg som sin hustru.» (Matt 1, 24a)

Slik avsluttes beretningen hos evangelisten Matteus om Josefs drøm der Gud forklarer ham planene sine med Maria og gir ham mot. Josef, som Gud snakket til gjennom drømmer, har gjennom sin ydmyke trofasthet en diskret og skjult plass i evangeliene og spiller en viktig rolle i frelseshistorien. «Jesus så Guds ømhet i Josef» (Patris Corde, 3). I Kirkens tradisjon har Josef blitt stadig viktigere. Pave Frans understreket Josefs rolle i vårt kristne liv, ikke minst i liturgien, ved å fastsette at han alltid skulle nevnes i de eukaristiske bønner. Dette året, som er blitt erklært som den hellige Josefs år, gir oss muligheten til å bli bedre kjent med Josef og å søke hans hjelp for å kunne etterfølge Jesus på en nærmere måte.

Bilde: Den hellige Josefs drøm,
Anton Raphael Mengs (1728-1779), Wikimedia Commons

1.         Josef er en troens og rettferdighetens mann (jfr. Matt 1,19). Som Abraham, vår far i troen, blir han fremstilt som en rettferdig mann. Han ønsker ikke å påføre skam eller å skade Jomfru Maria. I ham blir det bibelske idealet realisert: Dette mennesket er kalt til å leve i tro og rettferdighet. Josef lytter til Guds stemme og følger Guds vilje, selv om det krever meget av ham og er vanskelig å forstå. På denne måten blir Josef en lærer for oss når vår tro blir satt på prøve, og han lærer oss å overgi oss til Gud selv i vanskelige situasjoner.

Les og se mer her. Skulle det blir for mye tekst for i dag, så frykt ikke! Du behøver ikke å lese alt nå. Vi kommer til å presentere biskopenes punkter som enkelte dagsmeditasjoner senere i år. På denne måten blir vi regelmessig minnet om at vi befinner oss i Den hellige Josefs år.

Bilde: Digital konferanse for de nordiske biskopene 15.-17. mars 2021, https://www.nordicbishopsconference.org/index.php?id=2843