Bilder fra Mariaprosesjon lørdag 13/8 2011

FRA ST HALLVARD KIRKE TIL ST OLAV KIRKE

Bilder fra katekesehelg på Mariaholm 29/4 til 1/5 2011