Ukens pave Frans

Daglig bønn

Vi trenger daglig bønn, tid som vi setter av til Gud, slik at han kan komme inn og få en plass i vår hverdag. Vi trenger jevnlige stunder der vi åpner våre hjerter for ham, slik at han kan utøse sin kjærlighet over oss og gi næring til vår tro.

Pave Frans, januar 2023

Foto: Andrew Medichini, AP
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Følg Jesu eksempel

La oss gjøre som Jesus gjorde: La oss dele, la oss bære hverandres byrder, la oss se på hverandre med medfølelse, la oss hjelpe hverandre. La oss spørre oss selv: Er jeg en person som skaper avstand eller en som deler med andre?

Pave Frans, januar 2023

Foto: Franco Origlia/Getty Images
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar