Siste innlegg

Hallvardsdagen 2019

St. Hallvard menighet feiret sin helgen og kirkevigsel 12. mai 2019, nærmeste søndag til selve dagen 15. mai. Det ble en veldig fin markering av dagen med en høytidelig messe og gratis kirkekaffe etterpå. Ulike nasjonale grupper var involvert og bidro med sang, dans, mat og mye mer.

Både sognepresten p. Carlo og kapellan p. Myron feiret høymessen
Kirken var fullsatt med mange ulike nasjonale grupper tilstede
Det var mye godt å få på kirkekaffen
Menighetsrådsleder Arthur Håkonsen deler ut festdagskaken

Påske med pave Frans

Den stille uke

Vi går inn i den stille uken sammen med Herren Jesus for å feire påske med hjerter som blir fornyet gjennom Den hellige ånds nåde (mars 2018).

Fra døden til livet

Gjennom eukaristien går vi inn i Kristi påskemysterium, slik at vi kan gå fra døden inn til livet sammen med Ham (mars 2018).