I fellesskap gjennom fastetiden

Det er ikke ennå klart når vi kan samles igjen, og hvordan vi feirer fastetiden. Men selv om vi kanskje ikke kan være fysisk samlet – i hvert fall ikke i store grupper – kan vi dele vår tro med hverandre i disse 40 dager som skal forberede oss til påskefeiringen.

Vi inviterer dere til å skrive ned noen tanker om en bibeltekst, en bønn, en salme, eller noe lignende, som er viktig for dere, og som dere gjerne vil dele med hverandre. Pater Andreas kommer til å sette det sammen til daglige meditasjoner i fastetiden.

Send

  • teksten du skriver om (Det er tilstrekkelig bare å henvise til skriftstedet, f.eks. «Luk 1,26-38», eller til en salme i Lov Herren eller Adoremus. Da finner vi det.)
  • dine tanker om denne teksten (Det er nok med noen få setninger. Du kan i tillegg også sende dem på ditt morsmål.)
  • hvem du er (Du kan gjerne forkorte navne ditt, f.eks. «Andreas R.») og hvilken rolle du eventuelt har i menigheten (f.eks. kateket, menighetsråd)

som epost til andreas.rupprecht@katolsk.no (helst før askeonsdag)