I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

Pave Frans har følgende glimrende tanker om økumenikk (25. juni 2021):

Økumenikk er ikke en øvelse i kirkelig diplomati. Det er en nådens vei. Det er ikke avhengig av forhandlinger og avtaler mellom mennesker, men av Guds nåde. Nåden renser minner og hjerter, overvinner holdninger av ubevegelighet og fører til et fornyet fellesskap, en fornyet kommunion.

Bilde: Paven viser tommelen opp, katholisch.de