Kristi Legems- og Blodsfest – med høytidelig prosesjon kl. 12 mellom høymessene på norsk og polsk

Prosesjonen er et håpets tegn! En liten refleksjon basert på tanker av benediktinerpater Anselm Grün OSB.

Søndag feirer vi Kristi Legems- og Blods fest. Festen markeres spesielt med en stor prosesjon utendørs. Vi toger rundt Enerhaugen og vår kirke, synger, ber og stopper ved fire altre underveis og det blir sikkert nysgjerrige blikk fra naboer og folk på gaten.

Hvorfor gjør vi egentlig det?

Vi gar ut av vår kirke, vi går ut i byen, i verden og vi bærer Kristus i monstransen med oss for å vise Ham verdens lidelse og nød. Når vi gjør dette, så bekjenner vi samtidig: Som hostien, brødet, blir forvandlet til Kristi legeme, til Kristus som er legemlig til stede i dette brødet, så skal hele Enerhaugen, Oslo, Norge, ja hele verden bli forvandlet, bli helbredet, bli hel og fullendt gjennom Jesus Kristus.

Vi mennesker som er med i prosesjonen, vi som tror på Jesus Kristus, har allerede blitt forvandlet ved at Gud i Jesus Kristus har blitt menneske. Det setter oss fri fra trangen å sammenligne oss med andre, det frir oss fra å måtte bevise at vi er bedre og mer vellykket enn andre mennesker rundt oss. Vi går sammen, vi er en enhet, vi kommer fra mange ulike nasjoner og kulturer, alle har vi like verdighet, alle er vi Guds barn. Det gjelder også for tilskuere og naboer, for innbyggere i Oslo, Norge og hele verden.

Kristus gjennomsyrer hele skaperverket med sin Ånd, det bekjenner vi også mens vi følger etter monstransen. Prosesjonen er et håpets tegn: Kristus er til stede i denne verden og i alle mennesker som ofte virker så langt unna Gud. Kristus bor også i mennesker som har vendt seg bort fra ham. Han ønsker å røre ved deres hjerter og bringe dem i kontakt med deres iboende dype lengsel etter det mysteriet som er større enn alt annet: Gud.

Prosesjonen gjør det synlig at vi alle er Kirken, Guds folk på vandring – som det andre Vatikankonsilet har formulert. Vi alle er på vei mot det målet som vil bringe våre liv til fullendelse. Vi er på vei mot Gud, som ene og alene kan stille vår lengsel etter et meningsfullt og vellykket liv.

Så bør vi ønske oss at vi kan se søndagens prosesjon som en konkret vei til å bære Kristus inn i livene til våre medmennesker slik at deres liv kan bli forvandlet og gjennomsyret av Jesu helbredende kjærlighet.

Etterpå er alle hjertelig velkommen til grillfest (bildene er fra ifjor). Som dere ser var været like fint denne gangen som det er varslet for kommende søndag.