Nyheter

I fellesskap gjennom påsketiden – Den hellige Josef håndverkeren

Refleksjon over dagens lesning Kol 3,14–15.17.23–24 – Legg hele deres sjel i deres oppgave siden det gjelder Herren

Høyt elskede, over alt annet, ha kjærlighet, den som binder alt sammen til en fullkommen helhet! Og la så Kristi fred herske i deres hjerter – for det er meningen med det kall som har forenet dere i ett og samme legeme. Og vær takknemlige!
Og alt hva dere sier, alt hva dere gjør, la det skje i vår Herre Jesu navn, så takken går gjennom ham til Gud vår Far.
Hva dere enn har for oppgave, så legg hele deres sjel i den, siden det er Herren og ikke mennesker det gjelder, – i vissheten om at dere som lønn får del i arven fra Herren. Så la da Kristus være deres Herre!

For en flott lesning! Her er mange av de elementene samlet som hjelper oss til å leve våre liv på en god måte: Fellesskap (“fullkommen helhet”), fred og tilfredshet (“Kristi fred i våre hjerter”) og takknemlighet (“Vær takknemlige!”). Takknemlighet for alt vi utreder her på jorden. Det er ikke opplagt. Gjerne tar vi selv æren for det vi får til. Men nei, vi bør takke Gud for det, og vi skal legge hele vår sjel i det vi gjør siden det gjelder Gud! Til Guds større ære – som den hellige Ignatius sier – ad maiorem dei gloriam.

Det gjelder også våre dagligdagse gjøremål. Hvis vi kan vie dem til Gud, da jobber vi for Guds større ære – det gjelder også de mest vanlige oppgaver som matlaging, handleturer, rengjøring av våre boliger, m.m. Når kjærlighet til Gud er vår drivkraft og motivasjon for å gjøre ting, da kan vi finne en dypere mening i alle våre gjerninger, uansett om vi gjør dem for oss selv eller for andre, uansett om vi får en lønn eller jobber frivillig. Den hellige Teresa av Avila formulerte det slik: “Gud, gjør meg til en helgen ved at jeg tilbereder måltider og vasker opp.”

Den hellige Josef har levd sitt liv på denne måten. Villig til å lytte til hva Gud ønsket av ham, villig til å tjene – gjerne og uten vederlag.

Siden 1880-tallet feirer den internasjonale arbeiderbevegelsen den 1. mai som Arbeidernes internasjonale kampdag. I 1955 sørget pave Pius XII for det “kristne plusset” ved å vie denne dagen ‘Josef håndverkeren’ for å understreke arbeidernes verdighet. På denne dagen skal vi tenke på hva som ennå mangler for å oppnå sosial fred og hvordan vi kan bidra til at situasjonen blir bedre, at forholdene rundt meg og dermed på vår klode blir mer rettferdige. Til Guds større ære!

I fellesskap gjennom påsketiden – “Jeg er veien, sannheten og livet”

Refleksjon over dagens evangelium (Joh 14,1-6) – “Dere skal være der hvor jeg er.”

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «La ikke angst og uro ta motet fra dere. Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange boliger. Var det ikke så, hadde jeg sagt dere det. Jeg går jo dit for å gjøre plass i stand for dere. Og når jeg er gått hen og har gjort alt i stand, kommer jeg tilbake og tar dere med meg, for at også dere skal være der hvor jeg er. Og dit jeg går, kjenner dere veien.»
Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan skal vi da vite veien?»
Jesus svarer: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.»

Bildet viser mosaikken i apsisen til klosterkirken Maria Laach. Den benediktinske abbedien er fra 1100-tallet og ligger i Eifel, Tyskland. Kristus holder en bok i hånden med innskriften ‘Ego sum via, veritas et vita’ – Jeg er veien, sannheten og livet.

Denne teksten er del av den såkalte avskjedstalen (kapitler 14-17) i Johannesevangeliet. Å ta avskjed gjør ofte vondt, er ofte vanskelig. Men avskjed er nødvendig for at nytt liv kan vokse. Jesus snakker her om sin død. Siden Jesus har begynt sitt virke har han og disiplene alltid vært sammen. Men nå kommer avskjedens time. En helt ny situasjon for dem som fører til angst og uro.

Jesus vet det og gir sine venner et nytt perspektiv, ja, en visjon. For det første: Det blir et gjensyn og et evig samvær, etter døden, i Guds bolig. Avskjeden, adskillelsen, varer ikke evig. Kristus kommer igjen og alle hans venner skal være sammen med ham. Og for det andre: Jesus viser veien til Gud – gjennom seg selv. Jesus er veien, sannheten og livet. Denne visjonen gjelder oss alle.

Vi kan tre inn i denne visjonen, eller ei. Gjør vi det, så vokser vi åndelig sett. Da lever vi i Kristus, og Kristus lever i oss. Det er selve mystikken i vår kristne tro. Når livet er vanskelig, når det finnes mange ulike og forvirrende valgmuligheter, så kan vi orientere oss på Jesu ‘Jeg er’. Det kan vi sette vår lit til. Og da kan vi møte avskjeden siden vi vet at det som er her på jorden, vil forgå – ikke noe unntak. Hvor kronglete og labyrintisk vår livsvei enn måtte være, det finnes en bolig for oss i midten av Guds kjærlighet. Plassen er forberedt – for enhver av oss. Og veien dit er Jesus Kristus.

Messer på Follo søndag 2. mai

Førstkommende søndag feirer p. Andreas messe i de kommunene der det er mulig:

Kl. 13.30 Skoklefall kirke (for dem som bor i Nesodden kommune)

Kl. 16.00 Nordby kirke (for dem som bor i Ås kommune)

Kl. 18.00 Ski middelalderkirke (for dem som bor i Nordre Follo kommune)

Påmelding på billett.katolsk.no

I fellesskap gjennom påsketiden – Hellige Katarina av Siena

Refleksjon over dagens evangelium (Matt 11,25-26)

På den tid tok Jesus til orde og utbrøt: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg.» (Matt 11,25-26)

Katarina av Siena er kirkelærer og vernehelgen for Europa. Hun ble født 1347 i Siena, Toskana, i en søskenflokk på 25. Hun ble legdominikanerinne, bodde hjemme i et enkelt rom, tilbaketrukket og begavet med mystiske opplevelser. Så følte hun seg sendt til de mest fattige og marginaliserte. Hun pleiet syke under Svartedauden og ble selv smittet. Hun overlevde og begynte å skrive brev til paven, biskopene og fyrstene for å formidle ett budskap: Fred, pace! Siden 1309 residerte paven i Avignon. Katarina fikk ham vende tilbake til Roma. Katarinas kamp for kirken og pavedømmet kostet mange krefter. Hun døde kun 33 år gammel. Hennes legeme hviler i Dominikanernes kirke Maria Sopra Minerva i Roma.

Evangeliet som leses på hennes festdag (Matt 11,25-30), er valgt med omhu. Pave Benedikt XVI kaller det ‘en juvel i Jesu bønn’. «Jeg priser deg», på gresk exomologoumai (ἐξομολογέομαι) betyr hovedsakelig to ting: ‘å erkjenne på det dypeste plan’ og ‘å samstemme’.

Jesu jubelrop er høydepunktet på en bønnens vei som viser mer og mer det dype og fortrolige fellesskapet mellom Jesus og Gud i den hellige Ånd. Sann erkjennelse av Gud forutsetter fellesskap, relasjon (communio).

Denne erkjennelsen blir til mens vi lever denne relasjonen med Gud, mens vi går troens og bønnens vei sammen med Jesus. Kunnskap og visdom er viktig. Men de kan bli til et hinder i vårt møte med Gud. Vår lengsel etter Gud er preget av det å ikke vite. Veien av å ikke vite, veien til ‘de små’, fører oftere frem til Gud. Det å følge lengselen er derfor en god måte å lete etter Gud.

Katarina av Siena var en bønnens kvinne som visste om erkjennelsen av Gud og menneskene i dypt fellesskap. Og som har gitt oss et eksempel på hvordan vi kan leve det.

Bilde: Katarinas grav under alteret i Dominikanernes kirke Maria Sopra Minerva i Roma (HHM)