Nyheter

Utendørsgudstjeneste med utdeling av askekors

I kommunene utenfor vil det være mulig å feire gudstjeneste, men det gjelder fortsatt sterke begrensninger. For å begynne fastetiden i fellesskap der det er mulig, vil p. Andreas feire en kort utendørsgudstjeneste og dele ut askekorset på 1. søndag i fastetiden (21.02.)

  • kl. 13.30 ved Skoklefall kirke (for innbyggere i Nesodden kommune)
  • kl. 15.00 ved Frogn kirke (for innbyggere i Frogn kommune)
  • kl. 15.45 ved Nordby kirke (for innbyggere i Ås kommune)
  • kl. 16.30 ved Ski middelalderkirke (for innbyggere i Nordre Follo kommune)

Vi møtes på parkeringsplassen foran kirken.

Påmelding skjer via billett.katolsk.no. Påmeldingen er åpen til gudstjenesten begynner.

Følg gjeldende smittevernbestemmelsene!
Bli hjemme når du er syk!
Hold avstand, og bruk munnbind om nødvendig.
OBS: Det er kun tillatt å samle folk fra samme kommune!
Vi må be folk i Oslo om å være tålmodige og vente til vi kan feire gudstjenester i Oslo igjen.

I fellesskap gjennom fastetiden – Dette er fasten jeg har valgt

Dagens meditasjon av Hanneke, søndagsskolekoordinatorNei, dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker,
 
å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.
 
Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden,
brått skal helbredelsen komme.
Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge etter deg.
 
Da skal du kalle, og Herren skal svare,
du skal rope, og han skal si: «Her er jeg!»
Om du tar bort hvert åk hos deg,
ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt,
 
om du gir av ditt eget til den sultne
og selv metter den som lider nød,
da skal ditt lys gå opp i mørket,
din natt skal bli som høylys dag.
 
(Jesaja 58.6-10)

Når jeg i tidlig 20-årene jobbet i en ungdomsgruppe med tekster for fastetiden, fikk jeg lest denne teksten med åpne ører og hjerte for første gang. Teksten i Jesaja 58.6-10. De fungerer godt som skriftespeil og er samtidig et “grunnlagsdokument” for det kristne budskapet, det Jesus kaller oss til. Og dette i en tekst skrevet lenge før Jesus ble født. Den viser tilbake til vår jødiske arv og fremover til i dag, der vi er.

– Da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag.

Soloppgang over Gennesaretsjøen, foto HHM

I fellesskap gjennom fastetiden – Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn

Dagens meditasjon av Gro Skailand, kirkevert

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn,

utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Tvett meg for all min ondskap

og rens meg for min synd.

For jeg kjenner min synd

den står alltid for meg.

(Salme 51)

Min synd står alltid for meg…

Ja, gjør den virkelig det?

Jeg klarer ikke alltid leve opp til det gode vi er kalt til, og ofte er det så lett å “overse” alle de stedene i mitt liv der jeg svikter, ikke strekker til.

Fastetiden er en fin tid til å se på våre liv i et nytt lys, til å vedkjenne seg sine synder, søke Gud og be:

Se i nåde til meg, Herre og utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Det føles så stort, så umulig.

Men han gjorde nettopp det da han ble korsfestet for våre synder.

Gullkorn i fastetiden – fastetiden har kommet, nesten ubemerket

Du må ønske å se dem, gullkornene, alle de små gode tingene
som gjør livene våre verdifulle og verdt å leve.

Fastetiden har kommet, nesten ubemerket – for faktisk har vi nå vært i en spesiell fastetid i et helt år. I fjor begynte den midt i fastetiden, varte gjennom påske og våren, ble litt mer avslappet over sommeren, og økte deretter i intensitet igjen om høsten.

Fastetiden er en tid for å gi avkall på noe. Og dette øver vi alle akkurat nå. Det er ingen som ikke må gi avkall på noe: noen frivillig, mange tvunget og kanskje med en truet eksistens foran seg.

Les mer her

Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd i meg

Fra Biskop Bernts fastebudskap

Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd i meg er ord fra Salmenes bok (Sal 51). I dagene før askeonsdag har de fått meg til å be, og tenke. Fornyelsen er det ikke jeg som skal sørge for, det er Gud som gjør det. Fornyelsen skjer i bønn, og da ikke ved at jeg forteller Gud hva han skal gjøre, men i håpet om at han forteller meg hva jeg skal gjøre, hvem jeg skal se, hvem jeg skal ta meg tid til å høre på. Det er et program jeg har fulgt i fastetiden mange ganger, og det har vært en utbytterik åndelig investering. Hver gang.

Foto: katolsk.no

Les mer her