Nyheter

Jesus, den galileiske våren og modige og veldig kloke kvinner

I skrivende stund befinner vi oss liturgisk sett i år B, der det leses fra Markusevangeliet. Først hørte vi om den galileiske våren, vil si de første seks kapitler i evangeliet. Disse handler om Jesu første offentlige opptreden. Det var i Galilea. Derfor har bibelforskere preget uttrykket ‘den galileiske våren’. Jesus vandret rundt i området, kalte sine disipler, helbredet syke og spedalske og drev ut demoner. Han var utrolig populær, ‘alle søker deg’ fortalte hans disipler.

Foto: Pilegrimsgruppen fra St. Hallvard og St. Marien-Bergedorf på stien langs bredden av Genesaretsjøen, ‘det galileiske havet’ til Kafarnaum våren 2013

les mer her

I fellesskap gjennom fastetiden

Det er ikke ennå klart når vi kan samles igjen, og hvordan vi feirer fastetiden. Men selv om vi kanskje ikke kan være fysisk samlet – i hvert fall ikke i store grupper – kan vi dele vår tro med hverandre i disse 40 dager som skal forberede oss til påskefeiringen.

Vi inviterer dere til å skrive ned noen tanker om en bibeltekst, en bønn, en salme, eller noe lignende, som er viktig for dere, og som dere gjerne vil dele med hverandre. Pater Andreas kommer til å sette det sammen til daglige meditasjoner i fastetiden.

Send

  • teksten du skriver om (Det er tilstrekkelig bare å henvise til skriftstedet, f.eks. «Luk 1,26-38», eller til en salme i Lov Herren eller Adoremus. Da finner vi det.)
  • dine tanker om denne teksten (Det er nok med noen få setninger. Du kan i tillegg også sende dem på ditt morsmål.)
  • hvem du er (Du kan gjerne forkorte navne ditt, f.eks. «Andreas R.») og hvilken rolle du eventuelt har i menigheten (f.eks. kateket, menighetsråd)

som epost til andreas.rupprecht@katolsk.no (helst før askeonsdag)

Maria Giæver (1927-2020) R.I.P

Minneord fra Petter Bruce

Nordlendingen, pedagogen, katolikken og vennen Maria Kirstine Havnnes Giæver, «Røsse» blant slektninger og venner, døde 21. desember 2020. Røsse var nordlending. Hun ble født 8. mai 1927 og vokste opp i Nord-Troms, der Giæver-familien eide og drev handelsstedet Havnnes. Det var en oppvekst i velstand, i et hjem med bøker og musikk.

Men det var også en oppvekst preget av ensomhet – selv om Røsse var yngst av fem søsken var det ikke andre barn på stedet, og hun fikk undervisning hjemme med guvernante helt opp til første året av gymnaset. I 12-årsalderen fikk hun tuberkulose, og måtte tilbringe ett år på sanatorium, langt hjemmefra. Mot slutten av krigen, da Røsse var 17 år, ble Havnnes tvangsevakuert. Familien måtte forlate hjemmet i all hast, men kom seg til Trondheim i god behold. Der fullførte Røsse gymnaset, og tok artium våren 1945. Denne oppveksten i nordnorsk natur, rik på impulser og utfordringer, preget Røsse, og selv om hun bodde i Oslo de siste to tredelene av livet, forble hun nordlending. Hun var levende opptatt av hva som skjedde på hjemstedet, holdt lokalavisa Framtid i Nord i alle år, og besøkte Havnnes så ofte hun hadde mulighet til det.

Les mer her

Kirken, kvinner og klerikalismen

Spiritus Domini – pavens nye dokument om kvinner og deres tjeneste i kirken


en viktig brikke i pave Frans’ langtidsprosjekt for å avskaffe klerikalismen

Foto: Reuters/Max Rossi (sakset fra katolsk.no)

Pave Frans’ nye ‘motu-proprio’ tillater kvinner å bli offisielt betrodd med tjenestene lektor og akolytt (kommunionsutdeler). Dermed bidrar det til å iverksette reformene som Annen Vatikankonsilet (1962-65) har besluttet. Til og med NRK har kort omtalt ‘Spiritus Domini’ i Dagsrevyen, men mange kommentatorer rundt om i verden har ikke oppfattet viktigheten av det lille dokumentet. De fleste mener at her formaliseres noe som allerede er viden praksis i kirken. Andre synes det er noe som er altfor lite og kommer altfor sent for å være et viktig steg hen til kvinnenes ordinasjon i Den katolske kirken.

Les mer her

Den nye soloppgangen blomstrer når vi frigjør den (A. Gorman)

Kall og omvendelse, ny begynnelse og befrielse –
og USA, pandemien og Amanda Gorman

Nå har det skjedd igjen: Kirken er stengt, alle messer er avlyst, de fleste ansatte har blitt pålagt hjemmekontor. Vi prøver å forsyne dere via nettet med noen gode tanker og ord blant annet fra prekener – slik at hverdagen får litt lys og håp: Gullkorn i hverdagen!

I dag er Festen for Apostelen Paulus’ omvendelse. Tekstene fra i går, 3. søndag i det alminnelige kirkeåret (og også de to søndagene før), passer godt til temaet ‘kall og omvendelse’. Paulus’ omvendelse artet seg ganske drastisk – og vi har den dag i dag ordspråket ‘Fra Saulus til Paulus’.

Les mer her