Månedlig Arkiv: september 2021

Velkommen til St. Hallvard kirke

På grunn av gjeldende smitteverntiltak i Oslo kommune må du huske på følgende dersom du ønsker å delta i en messe eller annen aktivitet i regi av St. Hallvard menighet (gjelder fra torsdag 9. desember):

– alle arrangement/messer på ukedager krever registrering ved inngangen med fullt navn og telefonnummer,

– alle messer på søndager og spesielle høytider krever forhåndsbestilling av billett på https://billett.katolsk.no/. Billettbestilling åpnes oftest torsdagen før.

– bruk ALLTID munnbind (dette er påbudt),

– følg de anvisninger du får av kirkevert, prest eller plakatene ved inngangen,

– vær hjemme om du har symptomer på forkjølelse eller sykdom og ha lav terskel for å velge å være hjemme.

Hvis du ønsker å motta kommunion ber vi deg huske på følgende:

– bruk alltid munnbind,

– følg pilene på gulvet til stedet der kommunion utdeles,

– håndkommunion er eneste tillatte form inntil videre.

Vis hensyn til hverandre. Ta vaksinen og test deg om du er syk. Smittevern er nestekjærlighet i praksis!

For oppdateringer følg med på denne hjemmesiden og vår fjesbokside.

Det feires messer (og kirkekaffe) til vanlig tid i St. Hallvard kirke og vi ser fram til å se deg!

Kirkerommet er åpent for privat bønn:
mandag-fredag fra kl. 7.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 18 eller 19
lørdag fra kl. 10.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 19
andre tider for helligdager

Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.

Laudato Si’ – Kjærlighet på det sivile område

Vi må få tilbake bevisstheten om at vi trenger hverandre

Vi må få tilbake bevisstheten om at vi trenger hverandre, at vi har et ansvar for andre og for verden og at det lønner seg å være god og ærlig.

Vi har alt for lenge befunnet oss i et moralsk forfall hvor etikk, godhet, tro og ærlighete er blitt hånet. Nå har tiden kommet for å innse at vi har hatt liten nytte av denne glade overfladiskheten.

Når det sosiale fundamentet i et samfunn tæres bort med det resultat at vi kjemper mot hverandre for å forsvare egne interesser, vokser det frem nye former for vold og brutalitet, og utviklingen av en sann kultur for vern av miljøet hindres. (LS 229)

Ukens pave Frans

Fellesskapets beste

De krisene vi nå opplever stiller oss overfor et valg. Vi kan velge å gripe det an ut fra kortsiktighet og profitthensyn, eller vi kan se dette som en mulighet til å vende om og forandre oss. Hvis vi tenker på menneskeheten som en familie og jobber sammen mot en framtid basert på fellesskapets beste, kan resultatet bli en helt annen verden. 

Sammen kan vi velge å handle med kjærlighet, rettferdighet og barmhjertighet. Sammen kan vi gå mot et mer rettferdig og bærekraftig samfunn, der de mest sårbare blant oss får stå i sentrum.


Fra felleserklæringer om vern av skaperverket fra pave Frans, patriark Bartolomeus (ortodoks) og erkebiskop Justin av Canterbury (Den anglikanske kirke), september 2021.

Foto: axios.com
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

Laudato Si’- Kjærlighet på det sivile område

Et universelt fellesskap

Å ta vare på naturen er del av en lisvsstil som inkluderer evnen til å leve sammen og til fellesskap.

Jesus minnet oss om at Gud er vår felles Far, og dette gjør oss til søsken. Søskenkjærlighet kan bare være gratis, den kan aldri være betaling for noe en annen gjør eller forskudd for noe vi håper han skal gjøre.

Derfor er det mulig å elske sine fiender.

Den samme uegennytten leder oss til å elske og akseptere vinden, solen og skyene, selv om v ikke kan kontrollere dem. Derfor kan vi snakke om et universelt fellesskap. (LS 228)

Bilde: Skyer over Holmenkollen (HHM)

En ny hverdag – Norge gjenåpnes

En hverdag med økt beredskap er den nye normalen som vi går over til fra lørdag 25. september kl 16:00. Kravet om én meters avstand bortfaller og det samme gjelder alle restriksjoner ved arrangement og gudstjenester.

Dette betyr at fra lørdag 25. september kl 16:00 blir alle messer og arrangement i St. Hallvard slik dere kjenner det fra før pandemien. Du trenger ikke bestille billett og det er ingen begrensninger på antall deltagere. Dette gjelder inntil videre.

Likevel er det viktig å ta hensyn til menneskene rundt deg. Ikke minst ved å ta vaksinen. Smittevern er nestekjærlighet i praksis! Husk å vaske hendene (eller bruk antibac), host i albuen, hold deg hjemme om du har luftveissymptomer eller er syk og test deg om nødvendig.

Biskop Bernt har også meldt fra om at munnkommunion igjen vil være tillatt.

Vi gleder oss til å se dere igjen 🙂