Messe for de syke med sykesalving – onsdag 8. november kl. 11.00