Autor Arkiv: St Hallvard

Velkommen til St. Hallvard kirke

På grunn av gjeldende smitteverntiltak i Oslo kommune må du huske på følgende dersom du ønsker å delta i en messe eller annen aktivitet i regi av St. Hallvard menighet (gjelder fra torsdag 9. desember):

– alle arrangement/messer på ukedager krever registrering ved inngangen med fullt navn og telefonnummer,

– alle messer på søndager og spesielle høytider krever forhåndsbestilling av billett på https://billett.katolsk.no/. Billettbestilling åpnes oftest torsdagen før.

– bruk ALLTID munnbind (dette er påbudt),

– følg de anvisninger du får av kirkevert, prest eller plakatene ved inngangen,

– vær hjemme om du har symptomer på forkjølelse eller sykdom og ha lav terskel for å velge å være hjemme.

Hvis du ønsker å motta kommunion ber vi deg huske på følgende:

– bruk alltid munnbind,

– følg pilene på gulvet til stedet der kommunion utdeles,

– håndkommunion er eneste tillatte form inntil videre.

Vis hensyn til hverandre. Ta vaksinen og test deg om du er syk. Smittevern er nestekjærlighet i praksis!

For oppdateringer følg med på denne hjemmesiden og vår fjesbokside.

Det feires messer (og kirkekaffe) til vanlig tid i St. Hallvard kirke og vi ser fram til å se deg!

Kirkerommet er åpent for privat bønn:
mandag-fredag fra kl. 7.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 18 eller 19
lørdag fra kl. 10.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 19
andre tider for helligdager

Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.

Ukens pave Frans

Fellesskapets beste

De krisene vi nå opplever stiller oss overfor et valg. Vi kan velge å gripe det an ut fra kortsiktighet og profitthensyn, eller vi kan se dette som en mulighet til å vende om og forandre oss. Hvis vi tenker på menneskeheten som en familie og jobber sammen mot en framtid basert på fellesskapets beste, kan resultatet bli en helt annen verden. 

Sammen kan vi velge å handle med kjærlighet, rettferdighet og barmhjertighet. Sammen kan vi gå mot et mer rettferdig og bærekraftig samfunn, der de mest sårbare blant oss får stå i sentrum.


Fra felleserklæringer om vern av skaperverket fra pave Frans, patriark Bartolomeus (ortodoks) og erkebiskop Justin av Canterbury (Den anglikanske kirke), september 2021.

Foto: axios.com
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

Skaperverkets tid (Season of creation) og Ukens pave Frans

Vårt felles hjem

I dag feirer vi Verdensbønnedagen for skaperverket.

La oss be sammen med våre brødre og søstre fra andre kristne trossamfunn og arbeide for vårt felles hjem, i denne tiden som vi opplever en alvorlig krise for vår jord.

Pave Frans på Verdensbønnedagen for skaperverket, 1. september 2021

Foto: Vatican News
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

Laudato Si’ og Ukens pave Frans

Ansvar for skaperverket

Hvert år forsvinner tusenvis av plante- og dyrearter. De fleste blir utryddet som følge av menneskelig aktivitet. Dermed kan de ikke lenger gi Gud ære gjennom sin eksistens, og heller ikke kan de formidle sitt budskap til oss. Vi har ingen rett til å handle slik. Pave Frans, mai 2021

(Foto: Bokforside)
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar