Autor Arkiv: St Hallvard

Skaperverkets tid (Season of creation) og Ukens pave Frans

Vårt felles hjem

I dag feirer vi Verdensbønnedagen for skaperverket.

La oss be sammen med våre brødre og søstre fra andre kristne trossamfunn og arbeide for vårt felles hjem, i denne tiden som vi opplever en alvorlig krise for vår jord.

Pave Frans på Verdensbønnedagen for skaperverket, 1. september 2021

Foto: Vatican News
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

Laudato Si’ og Ukens pave Frans

Ansvar for skaperverket

Hvert år forsvinner tusenvis av plante- og dyrearter. De fleste blir utryddet som følge av menneskelig aktivitet. Dermed kan de ikke lenger gi Gud ære gjennom sin eksistens, og heller ikke kan de formidle sitt budskap til oss. Vi har ingen rett til å handle slik. Pave Frans, mai 2021

(Foto: Bokforside)
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar