Autor Arkiv: St Hallvard

Ukens pave Frans

Kraften i Guds nåde

Vær ikke redd for å løfte blikket høyere, for å gi deg selv lov til å bli elsket og frigjort av Gud. Vær ikke redd for å la deg bli ledet av Den hellige ånd.

Hellighet tar ikke noe bort fra det å være menneske, den er et møte mellom din svakhet og kraften i Guds nåde.

Pave Frans, Allehelgensdag 2021

Foto: Daniel Ibañez/CNA,
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Å forene seg med Kristus

Den hellige Teresa av Jesus (Teresa av Avila) lærer oss at bønn ikke handler om å oppleve ekstraordinære ting, men om å forene seg med Kristus. Og våre barmhjertighetsgjerninger er tegnet på at denne foreningen er ekte.

Pave Frans, oktober 2021 (På minnedagen for den hellige Teresa av Avila, 15. oktober)

Foto: Angelus News
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Skapningenes lovprisning

Sammen med den hellige Frans priser vi deg, Far, med alle skapninger som du har frembragt med dine mektige hender. De er dine og er fylt av din tilstedeværelse og din omsorg.

Pave Frans på minnedagen for den hellige Frans av Assisi, 4. oktober 2021

Foto: Catholic News Service
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Velkommen til St. Hallvard kirke

På grunn av gjeldende smitteverntiltak i Oslo kommune må du huske på følgende dersom du ønsker å delta i en messe eller annen aktivitet i regi av St. Hallvard menighet (gjelder fra torsdag 9. desember):

– alle arrangement/messer på ukedager krever registrering ved inngangen med fullt navn og telefonnummer,

– alle messer på søndager og spesielle høytider krever forhåndsbestilling av billett på https://billett.katolsk.no/. Billettbestilling åpnes oftest torsdagen før.

– bruk ALLTID munnbind (dette er påbudt),

– følg de anvisninger du får av kirkevert, prest eller plakatene ved inngangen,

– vær hjemme om du har symptomer på forkjølelse eller sykdom og ha lav terskel for å velge å være hjemme.

Hvis du ønsker å motta kommunion ber vi deg huske på følgende:

– bruk alltid munnbind,

– følg pilene på gulvet til stedet der kommunion utdeles,

– håndkommunion er eneste tillatte form inntil videre.

Vis hensyn til hverandre. Ta vaksinen og test deg om du er syk. Smittevern er nestekjærlighet i praksis!

For oppdateringer følg med på denne hjemmesiden og vår fjesbokside.

Det feires messer (og kirkekaffe) til vanlig tid i St. Hallvard kirke og vi ser fram til å se deg!

Kirkerommet er åpent for privat bønn:
mandag-fredag fra kl. 7.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 18 eller 19
lørdag fra kl. 10.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 19
andre tider for helligdager

Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.