Nyheter

Ukens pave Frans

Glede

Tegnet på å møte Herren er glede. Tristhet og frykt derimot, er tegn på avstand fra Gud. De som tar avstand fra Herren er aldri lykkelige, selv om de har en overflod av eiendeler og muligheter til rådighet.

Pave Frans, august 2023
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

SEASON of CREATION – SKAPERVERKETS TID

La rettferdighet og fred velle fram

av Elin Anker

Første september er Verdens bønnedag for skaperverket, innstiftet av pave Frans i 2015. For oss katolikker og for mange andre kristne er Verdensbønnedagen innledningen til Skaperverkets Tid, en periode som internasjonalt bærer navnet «Season of Creation» og som varer frem til den 4. oktober. En mer inspirerende avslutning enn minnedagen for den hellige Frans av Assisi er det vel ikke mulig å tenke seg. Symbolet for årets «Season of Creation» er en mektig elv (a mighty river). I pavens åpningsord hører vi ekkoet fra de gamle profetene, fra Jesaja og Amos: «La rettferdighet og fred velle fram. (Let Justice and Peace flow)».

Nasjonalt så vel som globalt, nyhetsbildet denne sommeren har vist alarmerende overskrifter: Rystende rapporter om stadig nye varmerekorder, skogbranner i et omfang vi ikke har sett maken til, ekstrem tørke, uventet flom og dramatiske jordskred. Stilt overfor klimaendringene og naturtapet vi nå bevitner og selv bidrar til, lukker vi likevel helst øynene. «Villet blindhet» er et fenomen som er like gjenkjennelig som det er krevende å forholde seg til. (Se f.eks M. Gjerris, «Upraktisk håndbog i lysegrønt håb», Det Danske Bibelselskab, København 2019.) Vi erkjenner, eller i det minste aner, at vi må endre vår levemåte ganske gjennomgripende. Det orker vi rett og slett ikke å ta fatt på. «En utenforstående som studerte vår verden, ville undres over en slik adferd, som iblant kan virke suicidal», skriver pave Frans (Laudato Si’ Kap.1.54).

Vi er ved starten av en ny termin, lokalvalget er like om hjørnet og vi går inn i det som også kan kalles Laudato Si’-måneden. For fredens og rettferdighetens skyld, det er tid for å forholde oss mer aktivt og ansvarlig til det pave Frans omtaler som «en krig mot skaperverket». Så hva kan vi gjøre – og slutte å gjøre – for å ta vare på skaperverket, Guds gave? Mye sier seg selv og ellers er informasjon og praktiske råd lett tilgjengelig. Men det vi mangler og som vi trenger mer enn noe annet er mot og kraft.

«Gud som kaller oss til et generøst engasjement og til å gi oss helt, gir oss kraften og lyset vi trenger for å fortsette. I hjertet av denne verden forblir Livets Herre alltid nærværende, og han elsker oss høyt. Han overgir oss ikke, han lar oss ikke alene, for han har en gang for alle forenet seg med vår jord, og hans kjærlighet leder oss alltid til å finne nye veier. Lovet være han!» (Laudato Si’ Kap.6.245)

Tro er ikke en “vuggesang”, men en flammende ild (pave Frans)

Tro må vise seg i handling! P. Ragnars preken siste søndag

I evangeliet hører vi Jesus spørre disiplene: Hvem sier dere at jeg er?

Den lille gruppen har vandret nordover til Caesarea Philippi, et landelig og naturskjønt areal nær Jordans kilder. Det er kun dem, et trygt sted for å bekjenne sin tro.

Og Peter gjør det: “Du er Messias!” Her våger Peter det, i disse trygge omgivelsene. Det som skjer senere, vet vi nok.

Jesus vil vite hva hans disipler tror – og om de kan omsette sin tro til handling.

Vi bør ikke begrense vår tro til ‘grunnmuren’, altså stille bønn og kontemplasjon, messebesøk, kommunion og mottakelse av de øvrige sakramentene.

I fjor ropte pave Frans fra balkongen over Petersplassen under Angelusbønnen: “Tro er ikke en ‘vuggesang’ som luller oss i søvn, men snarere en flammende ild for å holde oss våkne og aktive selv om natten.”

Det finnes mange gode grunner for å være forsiktig. En flammende ild er farlig, den kan tenne på mer enn vi ville ønske oss. Men setter vi den under et glass, så dør den av mangel på oksigen.

Ilden er som kjærligheten. Den kan ikke holdes skjult, spesielt ikke om det handler om forelskelse.

Troen er som kjærligheten. Det er troens innebygde natur som viser seg i handling. La oss derfor være modig nok å uttrykke vår tro i handling!

Svindelforsøk

Et våkent menighetsmedlem ble forsøkt svindlet av en person som utgir seg for å være sognepresten vår. Det bes om overføring til en PayPal konto for å “hjelpe med en betaling for kirken”.

Dersom du ser litt nøyere på bildet under så ser du at personen som utgir seg for å være p. Ragnar ikke har en katolsk.no adresse på sin epost – og i tillegg: sognepresten ville uansett aldri be om noe slikt 😂

Vis nettvett og sjekk alltid avsender på epostene du får 😁

Ukens pave Frans

Ikke bruk religioner til å spre ondskap

Jeg fornyer min appell om å slutte med å bruke religioner for å oppfordre til hat, vold, ekstremisme og blind fanatisme, og om å avstå fra å bruke Guds navn til å rettferdiggjøre drap, forvisning, terrorisme og undertrykkelse.

Pave Frans, august, 2023

Foto: Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar