Nyheter

Mitt hjerte, et tabernakel for Gud

Skap rom, jag noe av dine indre pengeveksler på dør. Tanker fra p. Ragnars preken

I dag hører vi om Jesus og pengevekslere i templet. Vi møter en Jesus som skaper en stor skandale. Jesus blir skikkelig irritert og velter pengevekslernes bord. Enda verre, han driver dem ut av templet.

Hva var så galt med disse pengevekslerne? De etterkom jo kun et behov som de fromme jødene som kom til templet, hadde. Pilegrimene trengte mynter de kunne betale dyrene med som de ville ofre. Det var kun tillatt med templets egen valuta, derfor måtte de veksle sine (romerske) penger.

I templet ble tusenvis av dyr slaktet. Dette skulle om kort tid bli overflødig, siden alle disse offerdyrene skulle bli erstattet av Jesus selv. Men det visste jo verken pengevekslerne eller folk som kom til templet for å ofre. Det visste ikke engang disiplene. Eller de ville ikke vite. Jesus hadde prøvd flere ganger å fortelle dem det.

Denne evangeliehistorie handler om forventningene som ikke blir møtt. Jesus trosser dem. En korsfestet Jesus passer ikke inn i bildet. En lidende Gud passer ikke inn i et Gudsbilde av en nidkjær dommer.

Da er det godt å høre hva Paulus i den andre lesningen sier: For selv Guds dårskap er visere enn menneskene, og selv Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

Når vi ikke kan forstå hva som foregår, hvorfor Jesus må lide, hvorfor han må dø på et så brutalt vis, da er det en trøst å høre at selv Guds dårskap er klokere enn vi, at selv Guds svakhet er sterkere enn vi. Og konsekvensen av dette er: Stol på Gud!

Templet var utgangspunktet for den jødiske religionen. 70 år etter Jesu fødsel ble templet ødelagt, og jødedommen i sin opprinnelig form gikk i oppløsning. Det sier noe om templets viktighet.

Templet er møtestedet med Gud. Men! Jeg møter Gud på en plass som ikke er av sten. Det er mitt eget hjerte der jeg kan møte Gud. Mitt hjerte er et tempel, et tabernakel for Guds nærvær! Les dette gjerne om igjen og la det synke ned.

Derfor er det så viktig at det er rom der inne – i mitt hjerte. Jeg må eventuelt jage noe av mine indre pengeveksler på dør.

Vi trenger å stole mer på Gud. Gud vet mer om oss enn vi selv vet. Gud er alltid der. Stol på at Gud er ved vår side. Alltid.

Ukens pave Frans

Bønn for de lidende

La oss be sammen for det lidende ukrainske folket og for Palestina, for Israel og for de mange menneskene som krig har revet fra hverandre. La oss tenke på det enorme omfanget av lidelse, la oss tenke på de sårede og uskyldige barna.

Pave Frans, februar 2024
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ny tur til Kontaktklubben og interesserte, onsdag 10. april

Denne gang skal vi besøke St. Mikael i Moss og Strömstad i Sverige

Egenandel: NOK 300 for Kontaktklubbens eller St. Hallvards medlemmer.
(Katolikker utenfor Kontaktklubben eller menigheten: kr. 400. Ikke-katolikker: kr. 500.)

Program:

Kl. 8.45 Fremmøte ved taxi-lommen ved Tøyen Senter
(Økernveien overfor inngangen til t-banen)

Kl. 9.00 Avreise til Moss. Beregnet kjøretid ca. 50 min, 60 km.

Ca. kl. 10.00: Ankomst St. Mikael, Kirkegata 11, 1531 Moss.

Ca. kl. 10.15 Messe med p. Andreas

Ca. kl. 11.15 Avreise fra Moss. Beregnet kjøretid ca. 1 time, 80 km.

Ca. kl. 12.15 Ankomst Strömstad

Ca. kl. 12.30-13.30 Lunsj på Restaurang Orient, Ångbåtskajen 8, 452 30 Strömstad. Vi har bestilt bord i denne restauranten nede ved havna i Strömstad. Hvis det er nok tid, kan man rusle rundt Laholmen eller havna.

Ca. kl. 13.45 Avreise fra Strömstad Center til Strömstad Köpcentrum Oslovägen 56, 452 35 Strömstad. Mulighet til å handle på Systembolaget/Eurocash eller Maximat (kjøretur på ca 5 min).

Kl. 15.15 Avreise fra Strömstad Köpcentrum tilbake til Oslo, St. Hallvard. Beregnet kjøretid 1 time 40 min, 135 km.

Ca. kl. 17.00 Ankomst St. Hallvard/Økernveien ved t-banen

PÅMELDING OG BETALING:
1. Meld deg på, gjerne per epost, se adressene nedenfor.

2. Vent på svar om du har fått plass. Medlemmer i Kontaktklubben og menigheten har forrang.
3. Når du har fått tildelt plass, vennligst betal via vipps til Helga (telefon 40039508) eller kontant til Helga. Plassen din er først sikret når du har betalt.
Kontakt: Helga Haass-Männle, telefon: 40039508, email:
helga.mannle@katolsk.no

Eller ta kontakt med menighetskontoret: oslo-st.hallvard@katolsk.no