Nyheter

Pilegrimstur til Roma 19.-26. november 2024

St. Hallvard menighet arrangerer tur til Roma, den evige stad

Vi planlegger menighetstur til Roma for alle som er interessert å besøke vår katolske Kirkes hovedstad. Andre halvdel av november er en temmelig stille tid i Roma uten de helt store turiststrømmene. Det gir oss mulighet til å besøke for eksempel de fire store basilikaene, St. Peter, San Giovanni in Laterano (pavens bispesete), San Paolo Fuori le Mura og Maria Maggiore.

Alt etter hva dere vil være mest interessert i, har vi tanker om å dra på pavens audiens, se på flere spennende kirker som Santa Prassede, San Clemente, Maria in Trastevere, Quatro Coronati og Il Gesù med den hellige Ignatius av Loyolas tilholdssted. Vi har også planer om å dra til Ostia Antica, Romas tidligere havn og et stort friluftsmuseum. Da ville vi trenge fint vær, men det håper vi å kunne få.

Vi har fått plass hos Elisabethsøstrenes generalhus i Roma, rett ved basilikaen Maria Maggiore, nær Termini (som er Romas hovedjernbanestasjon). Vi skal bo på søstrenes gjestehus i enkle rom, men alle med eget bad.

Prisen blir på 7500 NOK. Dette inkluderer 7 netter overnatting med frokost på dobbeltrom*, transport til og fra flyplassen og all transport i og rundt Roma, og i tillegg en erfaren guide som sogner til vår menighet og har ledet mer enn 50 turer i Roma for bl.a. St. Sunniva og Hallvardguttene (Geir Moen).

*Det påløper et tillegg for enkeltrom på NOK 2000.

Fly til og fra Roma betales selv, vi hjelper gjerne med bestilling. Flybilletten vil koste mellom 3000 og 4000 NOK. Siden kun frokost er inkludert i prisen, påløper det også utgifter for lunsj og middag.

Det åpnes nå for påmelding. Ring til kontoret 23 30 32 00 eller send mail til oslo-st.hallvard@katolsk.no. Vi har til sammen 20 plasser. Først når dere har mottatt bekreftelse ber vi dere om å innbetale depositum på NOK 7500. Dere kan dele det opp i to beløp. Første beløpet blir på NOK 4000. Det andre beløpet blir på NOK 3500 eller NOK 5500 hvis dere har bestilt og fått tildelt enkeltrom. Denne betales senest 20. juni.

OBS! Depositumet refunderes ikke. Husk å tegne reiseforsikring! Innbetalingen sikrer deltakelse. Deltakere fra St. Hallvard menighet blir prioritert.

Frist for påmelding: 4. mars 2024. Frist for innbetaling av depositum er 8. mars.

Innbetalingen til menighetens bankkonto: 3000.22.49320. Påfør stikkord Roma og skriv fullt navn.

Ukens pave Frans

Gjennom ørkenen mot frihet

“Gjennom ørkenen leder Gud oss til frihet” er temaet for fastebudskapet for den kommende fastetiden. La oss gi plass til Gud, som utfrir oss fra alle former for slaveri. Måtte vi ta imot fasten som en mulighet til omvendelse.

Pave Frans, februar 2024

Foto: Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Sykesalving under ‘Kontaktklubbens messe’

I går ble det anledning til å motta sykesalvingens sakrament. I forbindelse med formiddagsmessen på onsdag (kl. 11, før Kontaktklubben) kunne alle som ønsket å motta dette sakramentet, komme fram i slutten av messen.

Både p. Andreas, p. Hubert og p. Meconnen salvet de frammøtte. Det foregikk på vanlig måte ved at presten la hånden på hodet, ber en bønn og å salver pannen og håndflatene med hellig olje.

De hellige oljer blir vigslet av biskop Bernt under en høytidelig messe i Stille Uke. Vanligvis blir det tirsdag før triduum (Skjærtorsdag, Langfredag og Påskevigiliene) i St. Olav, Oslo. Alle prestene fra menighetene i bispedømme er invitert til å konselebrere med biskopen og å ta de hellige oljer med til sine menigheter. De brukes bl.a. i dåp, ferming (konfirmasjonen) og nettopp sykesalving.

Lidelse er meningsløst, vi må gi den mening.

Om Victor Frankl, Job og Jesus. Tanker fra p. Henrys preken siste søndag.

“Lidelse er meningsløst, vi må gi den mening.” Slik begynte p. Henry sin preken. Men hvordan kan vi finne mening med lidelse?

P. Henry fortalte om Victor Frankl (1905-1997), en østerriksk professor i psykiatri ved Medizinische Universität Wien, og grunnleggeren av den «tredje wienerskole» i psykoterapi, som kalles logoterapi.

Frankl var jøde og falt 1942 i hendene på nazistene, sammen med hele sin familie, inkludert hans gravide kone. I fangeleirene fant han ut at evnen til å overleve slike umenneskelige tilstander var avhengig av å finne en mening i livet. Han selv hadde et brennende ønske om å få se sin familie igjen, og om å ferdigstille en avhandling som ble tatt fra ham i Auschwitz. Det reddet hans liv, han visste hvorfor han ønsket å overleve.

Frankl fant en mening midt i lidelsen. Etter krigen utviklet han sin Logoterapi. Den har mye med søken etter mening å gjøre. Navnet inneholder det greske ordet Logos som vi kristne kjenner som Guds Ord, Jesus Kristus.

I første lesningen hører vi om Job. Jobs bok er Det gamle testamentets svar på hvordan en kan takle lidelse. Job har venner som besøker ham for å bære lidelsen sammen med ham. De er først tause. Men etter noen dager begynner de å snakke. Kanskje en dårlig idé?

En av hans tre venner sier at lidelsen er følge av synd. Job nekter å tro det. I møte med lidelse burde vi være veldig forsiktige og ydmyke og vi burde slett ikke dømme.

Selv Vår Herre Jesus led, han som var kommet for å helbrede og gjøre folk lykkelige. Jesus kom for å drive ut demonene og leger de syke. Han måtte selv kjempe i Getsemane med sin dødsangst for å kunne ta imot den forferdelige lidelsen som ventet ham neste dag, Langfredag. Jesus fant til slutt en mening: “Gud, din vilje skje!”

Lidelse er del av våre liv. Viktig er at vi bærer den sammen, at vi ikke er alene. At vi ikke lar noen lide og dø alene. Jesu disipler sviktet. Men kvinnene var der, på vei til Golgata og under eller litt lengre unna korset.

Jesus, gi oss styrke til å kunne bære lidelsen og finne mening i den.

Og husk, tilføyer p. Henry, Skriften bør være en følgesvenn i våre liv. Da kan vi dele kjærlighetens Evangelium med alle vi møter.