Nyheter

Betal kollekten med VIPPS

Hvis du ikke har med deg kontanter til kirken, kan du nå betale kollekt, kirkekaffe og annet med Vipps på mobilen. Klikk på plusstegnet og velg Send penger. Skriv inn «St. Hallvard» eller nummer 12124, skriv beløp og gjerne hva det gjelder (f.eks. «Kollekt kl 11» eller «Kirkekaffe»), trykk Neste og Betale.

Velkommen til pontifikalmesse i St. Hallvard 13. mai kl 17.00

Den hellige Hallvards festdag er 15. mai, men siden denne dagen i år er pinsesøndag, feirer St. Hallvard menighet i Oslo i år sin skytshelgen 13. mai. En rekke gjester er invitert til feiringen, som inngår i sluttspurten i menighetens jubileumsår. Feiringen starter med pontifikalmesse presidert av biskop Bernt Eidsvig klokken 17. St. Hallvardguttene deltar. Deretter er det kirkekaffe i menighetssalen.

Velkommen!

Roma høsten 2016?

Innenfor rammen av Barmhjertighetens år, har p. Carlo i samarbeid med Geir E. Moen kommet til at man vil undersøke interessen for en pilegrimsreise til Roma i midten av oktober 2016. Planen er å reise for innledningsvis å delta i messen i San Carlo al Corso søndag 16. oktober kl 16:00, hvor vår biskop Bernt Eidsvig hvert år feirer messe i anledning minnet om St. Olavs dåp. Planen er å returnere til Oslo onsdag 19. oktober

Man vil tilby reise samt opphold i hotell. Her er frokost inkludert. Andre måltider må vi komme tilbake til. Det man bør være klar over når men melder seg på, er at man må være forberedt på at vi kommer til å ferdes en del til fots.

P. Carlo Le Hong Phuc vil være vår pilegrimsprest. Vi vil ha mulighet for tidebønner og messefeiring i klosterhotellets kapell.
Geir E. Moen er utrettelig Roma-farer og lommekjent i byen med omegn. Han har lagt opp Roma-reiser og guidet i byen i en årrekke.
I første omgang vil vi gjerne vite hvor mange som er interessert i å være med på denne turen. Ta kontakt med menighetskontoret 23303200 eller på e-post oslo-st.hallvard@katols.no for foreløpig og uforpliktende påmelding innen 25.april.

Familiehelg på Mariaholm 27. – 29. mai

En familiehelg med tema «Barmhjertighet» arrangeres på Mariaholm 27. – 29. mai 2016

Helgen inneholder: aktiviteter – bønn – diskusjon – familietid – liturgi – samtaler – lek – messe – fotball

Hvem kan delta?

Familier med barn i alle aldre, besteforeldre, deler av familien …
Sted: Mariaholm, katolsk leirsted i Spydeberg, 1 time fra Oslo.
Tid: fredag 27. mai kl. 17 – søndag 29. mai kl. 16
Transport: egen bil, eller ved henting fra togstasjon i Spydeberg eller sitte på med noen
Pris: kr 550 (voksen) / kr 300 (barn); kr 150 (barn i reiseseng)
NB! Fra og med fjerde barn gratis

Påmeldingsfrist: 1. mai 2016
Eventuelle spørsmål og bindende påmelding sendes som e-post til
Huyen Nguyen: huyen.nguyen@katolsk.no