Nyheter

Vi inviterer deg til å undertegne petisjonen “Sunn planet, sunne folk”

Pave Frans oppfordrer til deltakelse i markeringen av Skaperverkets tid (Season of creation, 1.9.-4.10.)

Pave Frans oppfordrer alle troende til å delta i markeringen av Skaperverkets tid 2021. Den varer fra 1. september til 4. oktober. Som en del av initiativene til feiringen inviterer Laudato Si’-bevegelsen kristne til å signere og spre budskapet om “Healthy Planet, Healthy People”-oppropet (“Sunn planet, sunne folk”). Underskriftene vil bli presentert for verdens ledere på FNs klimakonferanse (COP26) som holdes i Glasgow, Skottland, fra 1. til 12. november og for deltakere i FNs toppmøtet om biologisk mangfold (COP15) som gjennomføres fra 11. til 24. oktober i Kunming, Kina.

Teksten til petisjonen (på engelsk) og portalen til undertegning finner dere her: https://thecatholicpetition.org/

P. Ragnar har allerede signert petisjonen som sogneprest på vegne av vår menighet, men fint om flest mulig kunne undertegne som privatpersoner.

Skaperverkets tid (Season of creation) og Ukens pave Frans

Vårt felles hjem

I dag feirer vi Verdensbønnedagen for skaperverket.

La oss be sammen med våre brødre og søstre fra andre kristne trossamfunn og arbeide for vårt felles hjem, i denne tiden som vi opplever en alvorlig krise for vår jord.

Pave Frans på Verdensbønnedagen for skaperverket, 1. september 2021

Foto: Vatican News
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

Laudato Si’ – Økologisk opplæring og spiritualitet

Åpenheten for det gode, det sanne og det skjønne

Det finnes ikke noe system som helt og fullstendig kan tilintetgjøre åpenheten for det gode, det sanne og det skjønne, og oppheve den gudgitte evnen til å reagere, som arbeider dypt i våre hjerter. Jeg appellerer til hvert enkelt menneske i denne verden om aldri å glemme denne verdigheten som er vår. Ingen har rett til å ta den fra oss (LS 205).

“Erklæringen om jorden” (Earth Charter, Haag, 29. juni 2001) ba oss alle om å legge bak oss en selvdestruktiv periode og begynne på ny, men vi har ennå ikke nådd en universell bevissthet som gjør dette oppnåelig. Her vil jeg på ny legge frem denne verdifulle oppfordringen: “Som aldri før i historien tvinger vår felles skjebne oss til å finne en ny start …

La oss bli husket for at vi skapte et nytt livsgrunnlag, en handlekraftig måte å løse samfunnsproblemene og oppnå et bærekraftig samfunn på, en fornyet innsats for rettferdighet og fred og en lovprising av livet.”

Laudato Si’ – Økologisk opplæring og spiritualitet

Mot en ny livsstil (3)

En endring i livsstil kunne føre til et sunt press mot dem som innehar politisk, økonomisk og sosial makt. Det er dette forbrukerbevegelser oppnår når de boikotter visse produkter og effektivt påvirker industriforetak i retning av å modifisere produksjonsmåter og vurdere sitt økologiske fotavtrykk.

Det er et faktum at når sosialt press får konsekvenser for inntjeningen, da ser foretakene seg nødt til å endre produksjonsmåter. Dette viser også forbrukernes sosiale ansvar, at det “å kjøpe ikke bare er en økonomisk handling, men også en moralsk handling.” Derfor er det i dag slik at “miljø-ødeleggelse utfordrer oss til å undersøke vår livsstil.” (Benedikt XVI, LS 206)

Skaperverkets tid 1. september – 4. oktober

1. september: Verdensbønnedagen for skaperverket

I dag 1. september er ‘Verdensbønnedagen for skaperverket’ og samtidig begynner vi perioden som kalles ‘Skaperverkets tid’, på engelsk ‘Season of creation’. Perioden avsluttes på høytidsdagen for den hellige Frans av Assisi, 4. oktober.

Skaperverkets tid blir markert i ulike kirkesamfunn verden over. Markeringen er en anledning til å forsterke vårt forhold til både Skaperen og det skapte, og perioden har et tydelig fokus på kirkens ansvar for vern om skaperverket.

Temaet i år er ‘ET FELLES HJEM? Å FORNØYE GUDS OIKOS’. Begrepet Oikos er et gresk ord som betegner familiens hus og eiendom. Guds oikos mener altså Guds hus med hele dens eiendom, altså hele skaperverket. Guds oikos er ‘Fellesskapet av de elskede’ – som det heter i bønnen for i dag. (Les bønnen her: https://sthallvard.katolsk.no/bonnen-for-skaperverkets-tid/)

Pave Frans oppfordret søndag 29. august alle mennesker til å iverksette “avgjørende, nødvendige tiltak” i den kommende Skaperverkets tid for å “forvandle denne krisen til en mulighet.”

Under søndagens Angelus sa Frans at “jordens rop og de fattiges rop blir stadig mer alvorlige og alarmerende.” Nå er det på tide for alle mennesker, spesielt katolikker og kristne, å øke sitt engasjement for vårt felles hjem ved å gjøre mer enn noen gang for å beskytte Guds skaperverk.

For mer informasjon (på engelsk) se nettsiden https://seasonofcreation.org/. Dere kan finne mye informasjon om hva som kan gjøres, her: https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-SOC-Full-Guide.pdf. Dere finner også informasjon om Skaperverkets tid på Laudato-Si’-siden https://laudatosimovement.org/seasonofcreation/.

Ha en god Skaperverkets tid! Deres innsats gjør en forskjell!

Bilde: Oslo, sett fra Ekeberg (HHM)