Nyheter

Laudato Si’ – Hva er lykke?

Frigjørende nøkternhet – Om å nyte hvert øyeblikk mest

Den nøkternhet som leves i frihet og på en bevisst måte, er frigjørende. Den betyr ikke mindre liv eller et mindre intenst liv, tvert imot.

I virkeligheten er det slik at de som nyter hvert øyeblikk mest og opplever det best, er de som slutter å lete etter noe de kan plukke opp her eller der, på stadig jakt etter det de ikke har.

Det er de som erfarer hva det vil si å verdsette hver person og hver ting, og som lærer å komme i kontakt med de enkelte ting og fryde seg over dem. Slik får de færre unødige behov og reduserer kjedsomheten og den besatte strevingen.

Man kan leve et intenst liv med få midler, fremfor alt hvis man klarer å gi rom for andre gleder og finne tilfredsstillelse i det vennlige møtet med andre, i tjeneste, i å utvikle sine gaver, i musikk og kunst, i kontakt med naturen, i bønn.

Lykke er å vite hvordan man kan begrense de behov som bare sløver oss,
og være åpne for de ulike mulighetene livet byr på.

LS 223

Laudato Si’ – Glede og fred

Mindre er mer – Evnen å kunne glede seg over lite

Kristen spiritualitet foreslår en annen forståelse av livskvalitet og oppmuntrer til en profetisk og kontemplativ livsstil som gir opphav til dyp glede uten å være besatt av å konsumere.

Det er viktig til å ta opp en gammel lære som er tilstede i forskjellige religiøse tradisjoner, også i Bibelen. Det handler om overbevisningen om at “mindre er mer”. Opphopningen av stadig flere muligheter til konsum distraherer hjertet og hindrer oss i å verdsette den enkelte ting og det enkelte øyeblikk.

I motsetning til dette vil et uforstyrret nærvær overfor den enkelte realitet – om aldri så liten – åpne for oss mye større muligheter for forståelse og personlig utfoldelse.

Kristen spiritualitet stimulerer til langsom vekst og til evnen til å kunne glede seg over lite.

Den er en retur til enkeltheten som tillater oss å stoppe opp og verdsette de små ting, og å være takknemlige for de mulighetene livet byr på uten å klamre oss til det vi har eller gremmes over det vi ikke har.

Dette forutsetter at vi unngår herredømmets dynamikk og den rene opphopning av fornøyelser. (LS 222)

Laudato Si’ – Fellesskapets omvendelse

Holdninger som fremmer et generøst engasjement for miljøet

Fellesskapets omvendelse forutsetter forskjellige holdninger som sammen kan fremme et generøst og velvillig engasjement for miljøet. Den forutsetter først og fremst takknemlighet og erkjennelse av at verden er skjenket oss vederlagsfritt av Guds store kjærlighet.

Vi er kalt til å gi avkall på å vente motytelser og til å handle generøst også når ingen ser det eller anerkjenner det: “Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne deg”
(Matt 6, 3-4).

Det innebærer også en kjærlig bevissthet om at vi ikke er skilt fra andre skapninger, men at vi sammen med dem utgjør et enestående universelt fellesskap.

Ved å la de særskilte evner som Gud har gitt hver enkelt troende, få utvikle seg, leder en økologisk omvendelse de troende til større kreativitet og entusiasme for å møte verdens problemer. (LS 220)

Laudato Si’ – Den økologiske omvendelsen er fellesskapets omvendelse

Sosiale problemer må møtes med felles nettverk

Det er ikke nok at enkeltpersoner forbedrer seg for å finne en løsning på den ekstremt komplekse situasjonen vår verden står overfor i dag. Isolerte individer kan miste evnen og friheten til å overvinne den instrumentelle fornufts logikk, for til slutt å være utlevert til en konsumisme uten etikk og uten sosial eller miljømessig dimensjon.

Sosiale problemer må møtes med felles nettverk, ikke bare summen av individuelle gode gjerninger.

“De krav dette arbeidet stiller, er så uendelig store at de ikke kan besvares ved individuelle intitiativer alene eller en sammenslutning av slike. Det kreves en samling av krefter og en forening av ytelser vokst frem av en helt annen holdning.” (Romano Guardini)

Den økologiske omvendelsen som er nødvendig for å skape varig forandring, er også fellesskapets omvendelse.

(LS 219)


Bilde: Pavens våpenskjold som blomsterteppe i Vatikanhagene, sett fra Peterkirkens kuppel (HHM)

Laudato Si’ – Økologisk omvendelse

Omvendelse – en hjertets forandring

Vi minner om den hellige Frans av Assis som forbilde for å forstå at et sunt forhold til skapningen er en dimensjon ved menneskets fullstendige omvendelse, som inneholder innrømmelsen av egne feil, synder, laster og forsømmelser – og dyp anger og forandring innenfra.

Australias biskoper snakket om viktigheten av en slik omvendelse for å forsone seg med skapningen: “For å realisere en slik forsoning, må vi granske våre liv og innrømme de måtene vi har skadet Guds skaperverk gjennom våre handlinger og ved å unnlate å handle. Vi trenger å erfare en omvendelse, en hjertets forandring.” (LS 218)

Bilde: Tautra klosterkirke (HHM)