Nyheter

En ny hverdag – Norge gjenåpnes

En hverdag med økt beredskap er den nye normalen som vi går over til fra lørdag 25. september kl 16:00. Kravet om én meters avstand bortfaller og det samme gjelder alle restriksjoner ved arrangement og gudstjenester.

Dette betyr at fra lørdag 25. september kl 16:00 blir alle messer og arrangement i St. Hallvard slik dere kjenner det fra før pandemien. Du trenger ikke bestille billett og det er ingen begrensninger på antall deltagere. Dette gjelder inntil videre.

Likevel er det viktig å ta hensyn til menneskene rundt deg. Ikke minst ved å ta vaksinen. Smittevern er nestekjærlighet i praksis! Husk å vaske hendene (eller bruk antibac), host i albuen, hold deg hjemme om du har luftveissymptomer eller er syk og test deg om nødvendig.

Biskop Bernt har også meldt fra om at munnkommunion igjen vil være tillatt.

Vi gleder oss til å se dere igjen 🙂

CARITAS-SØNDAG 26. SEPTEMBER

Dette er dagen da Den katolske kirke i Norge viser solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden, og spesielt de som har minst og sliter med fattigdom og sult. Dette er dagen da hele Kirkens innsamlede kollekt går til Caritas’ arbeid for å bekjempe sult, og dagen vi står sammen med Caritas og Kirken for å gjøre verden til et bedre sted for alle.

Laudato Si’ – En ny hjertets holdning

Om å være fullt og helt tilstede

Vi snakker om en hjertets holdning, som nærmer seg livet med sindig oppmerksomhet som evner å være fullt og helt tilstede overfor en annen uten å tenke på hva som skal skje i neste omgang, og vier seg til hvert øyeblikk som en gudgitt gave som skal leves fullt ut.

Jesus lærte oss denne holdningen da han inviterte oss til å betrakte liljene på marken og fuglene under himmelen, eller da han i nærvær av en urolig ung mann “så på ham og fikk ham kjær” (Mark 10,21).

Ja, overfor hvert menneske og hver skapning var han helt og fullt tilstede, og slik viste han oss en vei til å overvinne den usunne engsteligheten som gjør oss overfladiske, aggressive og til hemningsløse konsumenter.

Laudato Si’ – Glede og fred

Om å gjenvinne den rolige harmonien med skaperverket

Mange mennesker lider under en dyp manglende likevekt som fører dem ut i frenetisk aktivitet for å føle seg beskjeftiget, i et stadig hastverk som i sin tur får dem til å endevende alt omkring seg. Dette virker inn på måten man behandler miljøet.

En helhetlig økologi innebærer også å ta seg tid til å gjenvinne den rolige harmonien med skaperverket, å reflektere over vår livsstil og våre idealer, å betrakte Skaperen som lever blant oss og omgir oss, hvis nærvær ikke må fabrikkeres, men oppdages og avdekkes. (LS 225)

Bilde: Logtun kirke (oppført på 1500-tallet, Frosta (HHM)

Laudato Si’ – Sunn ydmykhet og lykkelig enkelthet

Nødvendigheten av å fremme de store verdiene

Nøkternhet og ydmykhet har ikke vært synderlig verdsatt det siste århundret. Men når utøvelsen av en dyd svekkes både i samfunnet og i den enkeltes liv, forårsaker det et utall misforhold, inkludert miljømessige.

Derfor holder det ikke lenger kun å snakke om økosystemenes integritet. Man må også våge å ta opp menneskelivets integritet, nødvendigheten av å fremme og forbinde alle de store verdiene.

Når ydmykheten går tapt i et menneske, og det så begeistres over å kunne herske fritt over alle ting, da må det ende opp med å volde skade både på samfunnet og miljøet.

Det er ikke lett å fremme denne sunne ydmykheten eller en lykkelig enkelthet, når vi anser oss selv for å være autonome, når vi ekskluderer Gud fra våre liv og erstatter ham med vårt eget ego, når vi tror at vår egen subjektivitet kan avgjøre hva som er godt og hva som er ondt. (LS 224)