Nyheter

I fellesskap gjennom fastetiden – Bygg på fast grunn

Dagens meditasjon – temaet for kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 5. mars

Velsignet være den som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt.
(Jer 17, 7-8)

Dagens lesning gir oss et hint hvor vi kan finne styrke i vanskelige tider.

Som treet som strekker sine røtter mot bekken, kan jeg strekke meg ut i bønn mot Gud, kilden av kjærlighet og barmhjertighet. Kan jeg fornemme at Gud har hjulpet meg gjennom det siste året som var preget av isolasjon og ensomhet? Har jeg opplevd at Gud hjelper meg når ulykken rammer? Var det lysglimt i hverdagen, gullkorn, som har gitt meg håp, mot og styrke? Kan jeg være takknemlig for noe jeg har erfart eller lært i dette året?

I år er det kvinnene fra Vanuatu som har forberedt årets bønnedag på fredag 5. mars. Bønnedagen bidrar til å bygge fellesskap og relasjoner mellom kulturer og ulike kristne tradisjoner. Den forbinder oss med våre søsken rundt om i verden.

Vanuatu ligger i den sørlige delen av Stillehavet, ca 1800 km øst for Australia. Republikken består av 83 øyer med tropisk eller subtropisk klima. Øyene ligger på grensen av en jordplate og blir regelmessig truffet av jordskjelv. Kristendommen er den dominerende religionen – i dens mange denominasjoner.

Se videoen med bønnedagens gudstjeneste her. En av menighetens medlemmer, Liv Guntvedt, sitter i bønnedagens komité og deltar i gudstjenesten.

I fellesskap gjennom fastetiden – Dialog med Gud

Dagens meditasjon av sr. Natanaela, kateket

DU sier: Det er ikke mulig.
GUD sier: Det som er umulig for mennesker, er mulig for MEG. (Luk 18,27)

DU sier: Jeg er sliten.
GUD sier: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og JEG vil gi dere hvile. (Matt 11, 28-30)

DU sier: Ingen elsker meg.
GUD sier: JEG elsker deg. (Joh 3, 16)

DU sier: Jeg kan ikke tilgi meg selv.
GUD sier: JEG tilgir deg. (Rom 8, 1)

DU sier: Jeg har ingenting.
GUD sier: JEG makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. (2 Kor 9, 8)

DU sier: Jeg er redd.
GUD sier: Vær ikke redd! (Jes 43, 1)

DU sier: Jeg føler meg ensom.
GUD sier: JEG er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matt 28,20)

I fellesskap gjennom fastetiden – Vinden blåser dit den vil

Dagens meditasjon av en lektor

Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men hvor den kommer fra og hvor den blåser hen, det vet du ikke. Og slik er det også med dem som blir født av Ånden. (Joh 3,8)

Som gammel anestesi- og intensiv sykeleier er jeg vant til at mennesker «mister pusten» i forbindelse med hjertestans, ulykker, blødninger, ødelagte lunger, kols, astma osv. Og jeg vet hvordan jeg best kan hjelpe pasienten. 40 års praksis i full stilling har lært meg det.

Pneuma, – her har man et og samme begrep for vind, luft, ånd, pust, lunger, ånde.

Uten lunger intet liv
Uten luft ….
Uten pust ….
Uten ånd …
Så grunnleggende er det!

Vind / luft er vanskelig å fange – stenge inne.

Det er absolutt livsviktig og allikevel ikke noe håndfast eller synlig.

På samme måte som ånden ikke er synlig eller håndfast, men absolutt livsviktig.

For å merke en vind / ånd må man være helt stille, da kan man fange den i et øyeblikk, – før den farer videre.

I fellesskap gjennom fastetiden – Bli i meg

Dagens meditasjon av Elin A.

Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.  (Joh 15,3-5)

“Bli i meg, så blir jeg i dere.” Et godt sted å begynne dagen. Eller avslutte den. Også ord å hente frem i løpet av en travel dag når hodet er ett sted, hendene et annet og hjertet et tredje. “Bli i meg, så blir jeg i dere.”

Så fortsetter teksten. Jesus peker på vintreet og på vintreets greiner som er oss. Jesus betrygger oss først. Så utfordrer han oss.

Dette er ikke den eneste gangen Han peker på treet for å åpne våre øyne for grunnleggende sannheter – om Ham, om Faderen, om oss selv, om det fellesskapet vi tilhører. Også dette at vi er en del av hele det vidunderlige skaperverket. Kanskje mer enn noen gang lengter vi mot våren og etter at trærne skal bli grønne. Om en ser nøye etter, ligger knoppene allerede klare.

Jeg kom til å tenke på noe Antoine De Saint-Exupéry skriver i “Citadellet” (s 11). Det er sikkert for langt til å ta med og endatil i en dansk oversettelse. Men om en forstår en liten smule dansk og tar seg tid til å lese det, vil en neppe oppleve det som bortkastet tid.

“Thi med træet, således også med mennesket, man får ikke noget at vide om det ved at dele det opp i dets forskellige faser. Træet er ikke først frø, så stængel, så bøyelig stamme og til sist tørt ved. Man skal ikke stykke det ud, hvis man vil lære det at kende. Træet, det er den kraft, der lidt efter lidt formæles med himmelen. Og således er det også med deg, min lille ven. Gud lod dig føde og vokse op, fylder dig efterhånden med længsler, anger, glæder og lidelser, vrede og tilgivelse for tilsidst at kalde dig tilbage i sig selv. Men du er verken skolepog eller hin ægtemand, dette barn eller denne olding. Du er fuldbyrdelsen av denne helhed. Og hvis du lærer at forstå, du er en svajende gren, fast forbundet med oliventræet, vil du ane evigheden i dine bevegelser. Og alt omkring dig udgør en evighed. […]”

I fellesskap gjennom fastetiden – La ikke hjertet blir grepet av angst

Dagens meditasjon, p. Ragnars preken, 2. søndag i fasten

Kjære venner, Jesus sier til oss: «la ikke hjertet blir grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!» Vær frimodige i deres omsorg og bønn for hverandre. Vær ikke redde! Ha tillit til Gud. Fasten er en invitasjon til et møte med Gud ansikt til ansikt. Vi inviteres til å legge vårt eget til side, slik at vi kan la oss bli overveldet av Gud – slik at vi kan følge Hans vilje og ikke vår egen. Det er en invitasjon vi alle kan si ‘ja’ til.

Les hele preken her

Foto: Jesu forklarelse, mosaikk i den fransiskanske Forklarelses-kirken, Tabor-fjellet, Israel (HHM)