Nyheter

I fellesskap gjennom påsketiden – Kristi Himmelfart

Refleksjon over dagens lesning (Apg 1,1-11) – “Hvorfor står dere her og ser opp mot himmelen?”

I den første boken, kjære Teofilos, berettet jeg om alt hva Jesus gjorde og lærte, helt fra begynnelsen av og like til den dag da han ble opptatt i himmelen. Men før det skjedde, gav han sine påbud til de apostler han hadde utvalgt seg, ved Den Hellige Ånd. Allerede hadde han stått levende frem for dem etter sin lidelse og død, og gitt dem bevis i mengde; førti dager igjennom fortsatte han med å komme til syne blant dem og tale til dem om de ting som angikk Guds rike.
Så en dag han satt til bords med dem, bød han dem ikke å forlate Jerusalem, men vente på hva Faderen hadde lovet – «det løfte», sa han, «som dere har hørt om av meg: Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt i Den Hellige Ånd, om ikke mange dager.»

Da de nå alle var samlet, spurte de ham: «Herre, er dette tiden, da du skal gjenreise riket for Israel?» Han svarte dem: «De tider eller den stund som Faderen av egen myndighet har fastsatt, tilkommer det ikke dere å få vite. Men Den Hellige Ånd skal komme over dere og gi dere styrke; og så skal dere være mine vitner – i Jerusalem, ut over hele Judea og Samaria, ja, like til jordens grenser.»
Som han hadde sagt dette, så de ham løftes i været, og en sky tok ham bort for deres øyne. De stod ennå og stirret mot himmelen etter ham, da to menn i hvite klær trådte frem for dem og sa: «Hvorfor står dere her og ser opp mot himmelen, galileere? Den Jesus som nå ble tatt fra dere opp til himmelen, han skal komme tilbake på samme vis som dere nettopp så ham dra bort, inn i himmelen.»


“Hvorfor ser dere mot himmelen?” Det er viktig å se mot himmelen – i hvert fall av og til. Men så lenge vi lever her på denne jorden er det like viktig å se mot jorden. Hva trengs til å gjøre her? De mennene i hvite klær ønsker nok å oppmuntre disiplene til å gå i gang med deres oppdrag. Tiden for å sørge over Jesu bortgang er over. Nå kommer det en ny periode i deres liv: Gå og forkynn! Rett blikket mot dem som dere møter her på jorden, deres medmennesker.

Urkirken feiret de 50 dager etter påsken som høytid for Jesu oppstandelse. Etter en stund fantes bestrebelser for å fremheve enkelte aspekter av Kristi forherligelse og gi dem en særskilt betydning. Siden det fjerde århundret feires derfor Kristi Himmelfartsdag 40 dager etter påsken. Kirken markerer dermed at Jesus for godt avla sin menneskelige natur og gikk inn i Kristi guddommelige herlighet. Den åpne himmelen og skyen er symboler for denne overgangen (Apg 1,9).

Les videre her
Bildet: Fresko i kuppelen til Himmelfartsklosteret på Oljeberget, Jerusalem (HHM)

I fellesskap gjennom påsketiden – Ukens pave Frans

La oss be rosenkransen sammen

La oss gjennom denne maimåneden løfte blikket mot Guds mor, vår trøst og vårt faste håp, og sammen be rosenkransen for å kunne møte tidens prøvelser og for å bli stadig mer forenet som en åndelig familie.

Pave Frans, mai 2021

Foto: Vatican Media
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

I fellesskap gjennom påsketiden – Går jeg ikke bort, kommer heller ikke Talsmannen til dere

Refleksjon over dagens evangelium Joh 16,5b-11 – Det er til gagn for dere at jeg går bort

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Nå går jeg herfra, til ham som har sendt meg, og det er ingen av dere som spør meg hvor jeg går hen. Bare har sorgen fylt deres hjerter, fordi jeg har sagt dere dette. Allikevel er det sant hva jeg sier dere: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer heller ikke Talsmannen til dere; går jeg derimot herfra, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden, åpenbare synd og rettferd og avsløre dens dom. For synden er hos dem som ikke tror på meg; jeg derimot går til Faderen, fordi jeg er rettferdig, og dere ser meg ikke mer. Og hva dommen angår så er denne verdens fyrste allerede dømt.»

Det hender i våre liv at vi kommer til et punkt der det blir veldig klart for oss: Nå må jeg gå! Det er ikke fordi noen har krenket eller såret oss. Nei, vi føler det tydelig at nå må vi fjerne oss, nå må vi gå. Når vi går, tillater vi at noe nytt kan vokse. Ved å trekke oss tilbake åpner vi et rom for det nye som skal spire frem. Uten oss. Men kanskje kan vi ledsage prosessen med sympati og våre gode ønsker fra det fjerne.

Å gå, å ta avskjed, det er ikke lett. Heller ikke når vi føler at det er nødvendig. På denne måten har nok også Jesus opplevd sitt farvel med disiplene. Han visste at han måtte gå for at disiplene kunne finne sine egne livsveier, finne meningen i sine liv. Her skimter vi noe av Jesu menneskelige og guddommelige storhet. Men for å virkelig kunne tåle avskjeden, er det viktig å vite at det finnes påsken, oppstandelsen. Disiplene aner det ennå ikke, deres hjerter er fylt av sorg. De klamrer seg til Jesus og ønske å beholde ham hos seg.

Måtte du i ditt liv forlate et menneske? Eller har noen forlatt deg? Når du har fått litt avstand fra denne hendelsen, hva ville du i dag ønske deg for deg selv eller for den andre? Hvordan kan Gud hjelpe deg i denne prosessen? Hvordan den andre? Fortell gjerne Gud om dine tanker – kanskje svarer Gud?

Kommende messer i Follo

P. Andreas feirer følgende messer på Kristi Himmelfartstag og påfølgende søndag:

Torsdag 13. mai (Kristi himmelfart)

kl. 13.00 Enebakk kirke

(for dem som bor i Enebakk kommune)

kl. 15.30 Frogn kirke

(for dem som bor i Frogn kommune)

Søndag 16. mai

kl. 13.30 Skoklefall kirke

(for dem som bor i Nesodden kommune)

I fellesskap gjennom påsketiden – Den hellige Johannes De Avila (10. mai)

Dagens refleksjon over en ny minnedag i kirkens kalender – v/p. Ragnar

Johannes De Avila er en velkjent spansk helgen som ble proklamert som kirkelærer av pave Benedikt XVI i 2012. I sine skrifter forkynte han at et åndelig liv alltid begynner med en tro på at Gud er kjærlighet og er forankret i Guds godhet og nåde slik vi ser i Kristi eget liv. Han var en nær venn av Ignatius av Loyola, grunnleggeren av jesuitterordenen. I sin iver etter å reformere kirken i kjølvannet av Tridentinerkonsilet ble han – som så mange andre reformatorer – anklaget for heresi, men gav aldri opp. Tvert imot så forkynte han med enda større iver. En av hans mest kjente tekster er traktaten om Guds kjærlighet til oss: Tractatus de amore Dei erga nos. Her er et kort avsnitt fra en foreløpig uoffisiell oversettelse: 

«Og hvis du fremdeles tviler på denne så store kjærlighet, undersøk alle velgjerningene som Gud har skjenket deg, fordi de alle er garantier og vitnemål om hans kjærlighet. Før regnskap over hvor mange alle disse velgjerningene er, og du vil se at uansett hvilke de så er i himmelen og på jorden, slik er både alle ben og sanseorganer i din kropp og de enkelte timer og tidsrom i ditt liv alle sammen Guds velgjerninger.  

Undersøk også hvor mange gode råd du har fått, og de goder du har eid i dette liv, og dessuten de farer som du har unnsluppet i dette liv, og de sykdommer og det blodbad som hadde kunnet rive deg bort om ikke han selv hadde befridd deg: De er alle klare tegn på din kjærlighet. Og vend endelig øynene mot hele denne verden som er skapt alene til beste for deg, og som sammen med alle skapninger som finnes i den, viser, forkynner og deler kjærligheten med deg. 

Og la oss nå også se hvor stor den kjærlighet er, som oppflammet Sønnen, han som av seg selv ble gitt for oss. Det finnes intet tungemål som er verdig til å uttrykke det! Noen ukyndige og uvitende merker ennå ikke denne kjærligheten som –til dom for dem –fremgår av den elskedes fullkommenhet.»