Korona-lettelser og aktuelle messetider fra 21.06.2020 (oppdatert 26.06)

Nye korona-lettelser fra 15. juni 2020
Opptil 200 kan samles til messefeiring, men én-metersregelen må beholdes. Ifølge denne regelen har St. Hallavrd kirke kapasitet opptil 100 troende under messen.

Aktuelle messetider fra søndag 21.06.20 (inntil nærmere beskjed)
Søndag:
kl. 09:30 messe på norsk
kl. 09:30 messe på ukrainsk (lille sal)
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 13:00 messe på polsk
kl. 16:00 messe på engelsk
kl. 19:00 messe på polsk
Holmlia – messe på norsk kl. 18:00 hver søndag
Nesodden – ingen messe 5. juli, men alle er velkommen til messefeiring 19. juli kl. 13:30 og deretter hver 1.og 3.søndag i måneden.

Mandag til fredag:
kl. 18:00 messe på norsk–sakramentstilbedelse og skrifte fra kl. 17:15
Onsdag:
Ikke messe kl. 11:00 på onsdager i perioden 24. juni – 12. august. Første messe er onsdag 19. august og lunsj med Kontaktklubben etter messen.
Fredag:
kl. 19:00 messe på polsk
Lørdag:
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 18:00 søndagsmesse på norsk
kl. 19:00 søndagsmesse på polsk

Billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
For billettbestilling til messe på polsk gå på https://sthallvard.katolsk.no/pl/

En åpen avtale med Gud

I våre mørkeste stunder, når vi synder eller har gått oss vill, da har vi alltid en åpen avtale med Gud. Vi trenger ikke å være redde, for Gud vil forandre våre hjerter og gi oss den velsignelsen som er forbeholdt dem som åpner seg for å la Gud gripe inn og forandre dem.

Pave Frans, juni 2020

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar

Kalt til å dele

Den Hellige Ånd forsikrer oss om at vi ikke er alene, at Gud styrker og holder oss oppe.

Kjære venner, vi på vår side må gi videre den gaven som vi har mottatt: Vi er kalt til å dele med andre Åndens trøst, Guds nærhet.

Pave Frans, juni 2020

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar