Ukens pave Frans

Han er Veien

Jesus Kristus er oppstanden! Han alene har makten til å rulle vekk steinene som blokkerer veien til livet. Han, den levende, er selv den veien. Han er Veien: veien som fører til livet, veien til fred, forsoning og brorskap.

Pave Frans, påskedagen 2024

Foto: CNS photo/Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ave crux I

Ave crux I

Til Hesychios, prest i Jerusalem

Dette tre vi klamrer oss til

for ikke å forsvinne

dette tre vi klatrer opp i

når vi ikke strekker til

dette tre springer ut

med blodrøde blomster i natt

Søker vi dit mot kveld

ser vi løvet

stige som fjær

…….

Jan Erik Rekdal

       Fra samlingen
Oppstandelse Nærvær, 1985

                           

Ukens pave Frans

Ære

For Gud er ikke ære noe som tilsvarer menneskelig suksess, berømmelse og popularitet, det er ikke en storslått maktmanifestasjon som blir fulgt av offentlig applaus. For Gud er ære å elske i den grad at man er villig til å gi sitt liv (Joh 12,20-33)

Pave Frans, mars 2024

Foto: L’Osservatore Romano
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar