Pave Frans om pave Benedikt

Pave Benedikt

Hans skarpe og milde tanke var ikke selvrefererende, men kirkelig, fordi han alltid ønsket å gå sammen med oss i møtet med Jesus.

Jesus, korsfestet og oppstanden, han som lever og er Herren, var målet som pave Benedikt ledet oss mot, mens han tok vår hånd. Måtte han hjelpe oss å gjenoppdage i Kristus gleden ved å tro og håpet ved å leve.

Pave Frans, januar 2023

Foto: AP
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Vær fredens håndverkere

Til alle menn og kvinner av god vilje uttrykker jeg mitt ønske om at dere, som fredens håndverkere, kan jobbe, dag for dag, for å gjøre dette til et godt år!

Måtte den alltid rene jomfru Maria, Jesu mor og fredsdronningen, gå i forbønn for oss og for hele verden.

Pave Frans, januar 2023

Foto: Vatican News
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar