Når du ønsker å delta i messen…

Det er fortsatt begrenset med plass i kirken. Alle kan komme til kirken, men dessverre ikke alle samtidig!

Bestill derfor billett til messen i forveien på billett.katolsk.no.

Hvis messen er fullbooket, se om det er en annen messe som fortsatt har plass.

Hvis du ikke får plass:

  • kan du følge søndagsmessen kl. 11 på www.katolsk.no.
  • Kom gjerne til messen på en ukedag hvis du har mulighet.

Har du fått billett:

  • Vær i kirken når messen begynner. Ellers vil reserverte plasser gis bort til andre.
  • Kan du ikke komme allikevel, vær vennlig å kansellere billetten slik at andre kan bestille plassen.

Takk at du følger smittevernsreglene. Ta vare på deg selv, og vis hensyn til andre.

Nye smittevernregler for Oslo – max 50 og kommunion i kirkebenken

Byrådet i Oslo innførte den 28. september nye smitteverntiltak. Oslos katolske kirker skjerper derfor også tiltakene de neste 14 dagene.

Byrådet forbyr arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer. 

Dette innebærer at de katolske kirkene i Oslo vil feire messe med maks 50 deltagere de neste 14 dagene.

På grunn av smittevernhensyn vil våre prester de neste to ukene også gå ned til kirkebenkene og dele ut kommunion til de troende der.

Det gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager.

Vi minner om at:

  • Det er OBLIGATORISK å registrere seg til messen via elektronisk påmelding https://billett.katolsk.no/ eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved inngangen. For å registrere seg til messe på polsk gå på https://sthallvard.katolsk.no/pl/
  • Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager.
  • Ministranter, kormedlemmer, lektorer og alle som gjør en aktiv tjeneste under messen, trenger ikke å bestille billett. De regnes ikke blant de 50 deltakere.

Vår nye sogneprest ble innsatt i sitt embete søndag 27. september

Biskop Bernt Eidsvig var på plass søndag 27.09.20 for å innsette p. Ragnar Leer Salvesen som sogneprest i hans nye sogn. Det kommer en fyldig omtale om denne viktige begivenheten i neste Hallvardsvaka. I messen fornyet p. Ragnar sine løfter til biskopen med menigheten som vitne. Så fikk han overrakt de store symbolske nøklene til kirken. Fortsatt er det begrenset plass i kirken. Ikke alle som ønsket å overvære denne spesielle feiringen, fikk slippe inn. Dessverre kunne det heller ikke arrangeres fest etter messen for hele menigheten grunnet Coronatiden. Kun menighet- og finansrådet, staben og noen få personlige gjester til p. Ragnar var invitert til menighetssalen etter messen, dessverre! Får vi håpe at vi i neste år kan feire en stor fest for og med hele menigheten!

Se flere bilder her

Ferming 2020

Lørdag 19. september kunne endelig årets konfirmantkull konfirmeres. Biskopen hadde delegert fermingsretten til alle sogneprester siden alle datoer måtte flyttes i år grunnet Covid-19. Vår nye sogneprest p. Ragnar hadde mye å gjøre denne dagen. To store fermingsmesser kl. 10.30 og kl. 13.00 ble feiret. Det var kun plass til 6 gjester for hver konfirmant i kirken. Derfor ble messen strømmet direkte. Gratulasjon til våre nye konfirmerte medlemsmedlemmer!