Søster Pauline og diakon Fernando

1. juni skal sr. Pauline overta sr. Antonia sine oppgaver i kirken og i sakristiet. Vi takker sr. Antonia for tiden hun har vært i menigheten og vi ønsker vår nye sakristan sr. Pauline hjertelig velkommen.

Lørdag 20. juni kl. 12:00 prestevies diakon Franklyn Fernando i St. Johannes kirke på Bredtvet av biskop Bernt.
Søndag 21. juni feirer Franklyn i takknemlighet sin primissmesse i St. Olav domkirke kl. 11:00.
Vi anbefaler han til menighetens forbønn.

Aktuelle messetider (inntil nærmere beskjed)

Billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
For billettbestilling til messe på polsk gå på https://sthallvard.katolsk.no/pl/

Søndag:
kl. 08:00 messe på norsk
kl. 09:30 messe på norsk
kl. 09:30 messe på ukrainsk (lille sal)
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 11:30 messe på norsk (stor sal)
kl. 13:00 messe på polsk
kl. 14:30 messe på polsk
kl. 16:00 messe på engelsk
kl. 19:00 messe på polsk

Holmlia kirke – messe på norsk kl. 18:00 hver søndag
Nesodden kirke – messe på norsk hver 1.og 3. søndag i måneden

Mandag til fredag:
kl. 18:00 messe på norsk– sakramentstilbedelse og skrifte fra kl. 17:15

Onsdag:
kl. 11:00 messe på norsk – kontaktklubb etter messen, siste gang blir 17. juni.

Fredag:
kl. 19:00 messe på polsk

Lørdag:
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 18:00 søndagsmesse på norsk
kl. 19:00 søndagsmesse på polsk

La oss be for sykepleiere

Sykepleie er mer enn et yrke – det er et kall, en spesiell dedikasjon.
Under denne pandemien har de gitt oss eksempler på sant heltemot, og noen har til og med gitt sitt liv.
La oss sammen be for sykepleiere.

Pave Frans på sykepleierdagen, 12. mai 2020.

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar