Måtte våre øyne fylles med lys slik at vi kan forstå hvilket håp Gud har kalt oss til!

Kjære dere alle, nå har det blitt enda mer vanskelig å delta i messen og å møte andre mennesker. Det er kun 10 troende som kan være til sted i en messe – og i våre hjem skal vi ikke lenger motta besøk. Denne fryktelige pandemien tar et godt grep rundt oss. Derfor var det ekstra oppløftende å lytte til sogneprestens preken på søndag 4. januar, liturgisk sett 2. søndag etter jul.

Les mer her

JULEN 2020 -en annerledes jul

I året 2020 var det kun 20 personer som kunne delta i en av julemesse.

For en annerledes julehøytid! Istedenfor stappfulle kirkebenker med flere hundre troende – tomhet – av og til skimtes det et menneske eller en liten familie under kirkens kuppel. Våre prester hadde gjort sitt for å muliggjøre kirkebesøk og messefeiring for alle som ønsket det.

Julekvelden åpnet kirken kl. 12.00 til besøk av julekrybben og mange andakter ved julekrybben. Fra kl. 18.00 ble det feiret ikke mindre enn syv messer fram til midnatt. Noen få timer senere på første juledag fortsatte julefeiringen med 10 festlige messer. Da var våre tre prester, p. Ragnar, p. Andreas og p. Piotr i full sving.

Og hvordan lød julebudskapet deres? Kom til krybben! Se på det lille barnet som strekker ut sine hender mot deg. Se hans foreldre, Maria og Josef, som passer på barnet med stor kjærlighet og omhu. Se hyrdene som står der i dyp forundring og ærefrykt.

Dette barnet er så stor en gave for oss, så stor at vi trenger hele vårt liv til å la det synke inn i våre tanker og hjerter. La oss åpne våre hjerter og sinn for å ta imot Guds gave, Gud kjærlighet og barmhjertighet. La oss si ‘ja!’ til det. Og la oss det vi har mottatt, dele generøst med andre.

Les mer og se flere bilder her

JESU LYS – pave Frans juleutgaven

Det er ingen pandemi, det er ingen krise som kan slukke Jesu lys. La oss åpne våre hjerter så det kan få komme inn, og la oss gi en hånd til dem som trenger det mest. Slik vil Gud bli født på ny i oss og blant oss.

Pave Frans, desember 2020

Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar