Gratulerer med Hallvardsdagen 15. mai, kjære menighet!

For en storslagen fest – først høytidelig messe og så kulinariske og kulturelle høydepunkter fra ulike land

I år ble det en ekstra stor feiring av Hallvardsdagen – etter to år med mange innskrenkninger grunnet Corona. De to høymessene kl. 11 (norsk) og 13 (polsk) ble sammenslått og det ble arrangert fest for alle deretter.

P. Ragnar understreket i sin preken hva slags fortreffelig helgen menigheten – og byen Oslo – har. Hallvard står for mange tidløse idealer: Rettferdighet, omsorg, forsvar av de svake og marginaliserte – og ikke minst mot. Mot til å gi sitt eget liv.

Sognepresten la oss på hjerte at vi skal – så godt vi kan – strebe etter et hellig og fullverdig liv. Vi er skapt for det, da er det også mulig å få det til. Vi klarer det nok ikke hele veien. Men vi må kun gjøre én ting til riktig tid. Derfor er den hellige Hallvard et så viktig forbilde.

I messen var det mange frivillige som deltok. Ministrantenes antall var imponerende. Det ble lest lesninger og forbønner på mange ulike språk, og det var mange grupper som sang på sine morsmål. Eritreerne sang, slo på trommene og danset helt i slutten av messen. En slik fremføring hadde vi i de vanlige høymessene på norsk og polsk nok ikke opplevd før – og folk lot seg fange av denne spesielle atmosfæren.

Maten ble laget på eritreisk, filippinsk, norsk, polsk, tamilsk og vietnamesisk vis. Dessverre fikk undertegnende ikke bilder fra alle de fargerike bordene – det var alt fullt med folk før jeg rakk dit. Og jeg håper at ingen ble glemt av de ivrige hjelpere som lagde denne fantastiske maten.

I tillegg kom to festdagskaker av gigantiske dimensjoner. Sjekk bildene for å se hvordan det gikk med dem…

I menighetssalen ble det presentert et kulturelt fyrverkeri med dans, sang, foredrag om aktuelle prosjekter i menigheten (Laudato Si-gruppen) og mer. Et ukrainsk kor fremførte sanger på en måte som fikk publikumet til å bli veldig imponert.

Tusen takk til alle som stelte i stand denne festen – både i kirken og etterpå i hagen og menighetssalen! Må den hellige Hallvards gode eksempel motivere oss til et hellig liv og gi oss mot når vi trenger det.

Se flere bilder av festen her.

Ukens pave Frans

Rosenkrans for fred

La oss alle hver dag i mai be en rosenkrans for fred.

Mine tanker går i disse dager spesielt til Mariupol, “Marias by”, som er blitt så barbarisk bombet og ødelagt.

Pave Frans, mai 2022

Foto: wherepeteris.com
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

“Har du meg kjær?”

P. Ragnars preken på 3. søndag i påsketiden (Joh 21-1-19)

Da de hadde spist, sa Jesus til Simon Peter: «Simon, Johannes’ sønn, holder du mer av meg enn disse andre?» Han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.» Jesus sier da: «Vokt mine lam.»
Men så igjen, annen gang, spør han: «Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær?» Og han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.» Jesus sier: «Vær hyrde for mine får.»
Og for tredje gang spør han: «Simon, Johannes’ sønn, holder du av meg?» Da utbrøt Peter, bedrøvet over at Jesus tre ganger kunne spørre om han hadde ham kjær: «Herre, du vet alt; så vet du også at jeg holder av deg.» Jesus sier: «Så vokt mine får.
(Joh 21,15-17)

Det er et fantastisk evangelium vi hører i dag. Disiplene har vendt hjem til Galilea for å ta opp sine opprinnelige hverdagslige gjøremål: å fiske i Galileasjøen. Kanskje visste de ikke hva de ellers skulle gjøre. Men så møter de den oppstandne Kristus på bredden.

Samtalen mellom Kristus og Peter, som vi har gjengitt ovenfor, er verdt å se på nøye. Den har sitt bakteppe på Peters gjentatte fornektelse i natten da Jesus ble arrestert. Tre ganger denne natten påstod Peter å ikke kjenne Jesus. Så gol hanen som Jesus hadde spådd.

Kristus spør ved Galileasjøen etter Peters kjærlighet for ham. Kjærlighet er en sterk drivkraft. Men Peter sviktet da det gjaldt hans eget liv. Og dette kommer frem i samtalen nå.

I den greske originalteksten finner vi tre ulike nivåer for kjærlighet, agape (Guds kjærlighet til oss), amor (kjærlighet av f.eks. ektefeller) og philia (kjærlighet til søsken eller venner). Det er ikke mye igjen av de tre nivåene i den norske oversettelsen. Men litt kan skimtes også her.

Først spør Kristus: Peter, elsker du meg mer enn noe annet. Dette er det høyeste nivå, betingelsesløs kjærlighet (agape). Kristus spør om han er det viktigste i Peters liv: Peter, er jeg nummer 1 i ditt liv? Peter svarer da: “Jeg elsker deg som en bror.” Peters svar kan ikke matche Kristi spørsmål.

Kristus minsker nå kravene (amor). Peter, har du meg kjær? Peter bekrefter igjen med samme ordelag: “Jeg elsker deg som en bror.” Fortsatt er Peters svar ikke på høyden med Kristi spørsmål.

Derfor minsker den Oppstandne nivået en gang til. Han vil komme Peter i møte slik at Peter kan forsone seg med seg selv: “Elsker du meg som en bror?” Og nå kan Peter svare fullt ut, av hele hans hjerte. Dette nivået passer ham (philia). Han er smertelig klar over at hans kjærlighet kunne vært større, men Gud kan bruke alt det Peter har å gi. Og det er sannelig ikke lite!

Guds kjærlighet er viktigst av alt i våre liv. Å ta imot Guds kjærlighet er en livslang prosess. I denne prosessen utvikler vi vår egen kjærlighet til Gud. Og Gud kan bruke vår kjærlighet uansett nivå og til tross for vår svakhet. Peter er et strålende eksempel på denne utviklingsprosessen. La oss slå følge med ham.