Laudato Si’- Kjærlighetens sivilisasjon

Om å leve en ‘beskyttelsens kultur’

En kjærlighet som viser seg i små tegn på gjensidig omsorg, er også sivil og politisk og manifesterer seg i alle handlinger som søker å bygge en bedre verden.

Kjærlighet til samfunnet og engasjement for det felles gode er en fremragende form for nestekjærlighet, som ikke bare angår foholdet enkeltmennesker imellom, men også makrorelasjoner – sosiale, økonomiske og politiske sammenhenger.

Derfor har Kirken stilt opp ‘kjærlighetens sivilisasjon’ som ideal for verden. For å gjøre samfunnet mer menneskelig, mer menneskeverdig, må kjærligheten i det sosiale liv – politisk, økonomisk og kulturelt – få fornyet verdi og gjøres til vedvarende og høyeste norm for all aktivitet.

I disse rammene og sammen med betydningen av de små daglige gestene, beveger den sosiale kjærlighet oss til å reflektere over større strategier for å stanse miljø-ødeleggelser og oppmuntre til en ‘beskyttelsens kultur’ som gjennomtrenger hele samfunnet.

Når noen erkjenner Guds kall til sammen med andre gripe inn i disse samfunnsdynamikkene, må han/hun huske at dette er en del av hans/hennes spiritualitet, som er å utøve nestekjærlighet og som på denne måten modnes og helliggjøres. (LS 231)

Laudato Si’- Kjærlighetens ‘lille vei’

Aldri la en anledning går fra deg til et vennlig ord eller et smil

Den hellige Thérese av Lisieux’ eksempel inviterer oss til å praktisere kjærlighetens “lille vei”, aldri la en anledning gå fra seg til et vennlig ord, et smil, små gester som signaliserer fred og vennskap.

En helhetlig økologi består også av enkle dagligdagse gester som bryter med voldens, utnyttelsens og egoismens logikk. Og vice versa: En verden med et overdrevet forbruk er også en verden hvor livet i alle sine former blir mishandlet. (LS 230)

Velkommen til St. Hallvard kirke

OBS! Det er ikke messe på Nesodden den 17. oktober. Førstkommende messe er 24. okt. kl. 13.30

Det feires messer (og kirkekaffe) til vanlig tid i St. Hallvard kirke og vi ser fram til å se deg!

Kirkerommet er åpent for privat bønn:
mandag-fredag fra kl. 7.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 18 eller 19
lørdag fra kl. 10.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 19
andre tider for helligdager

Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.

Dersom du kommer til kirken ber vi deg om å ta hensyn til dine medmennesker. Pass på håndhygiene og host i albuen. Det er fremdeles antibac-dispensere plassert. Dersom du har luftveissymptomer eller tegn på sykdom ber vi deg om å være hjemme og eventuelt ta en koronatest. Husk at smittevern er nestekjærlighet i praksis.

Laudato Si’ – Kjærlighet på det sivile område

Vi må få tilbake bevisstheten om at vi trenger hverandre

Vi må få tilbake bevisstheten om at vi trenger hverandre, at vi har et ansvar for andre og for verden og at det lønner seg å være god og ærlig.

Vi har alt for lenge befunnet oss i et moralsk forfall hvor etikk, godhet, tro og ærlighete er blitt hånet. Nå har tiden kommet for å innse at vi har hatt liten nytte av denne glade overfladiskheten.

Når det sosiale fundamentet i et samfunn tæres bort med det resultat at vi kjemper mot hverandre for å forsvare egne interesser, vokser det frem nye former for vold og brutalitet, og utviklingen av en sann kultur for vern av miljøet hindres. (LS 229)