Ukens pave Frans

Be alltid!

Det er alltid viktig å be, selv når alt virker forgjeves, når det ser ut som Gud er døv og stum og det kan fortone seg som vi kaster bort tiden. Selv om himmelen er overskyet, slutter den kristne aldri å be.

Pave Frans, august 2022

Foto: wau.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Bilder fra Mariaprosesjonen 2022

Lørdag 20. august 2022 ble den etter hvert tradisjonelle Mariaprosesjonen gjennomført. Det er de tre katolske Oslo-menighetene St. Hallvard, St. Johannes og St. Olav som står for gjennomføringen av arrangementet. Prosesjonen begynner i St. Hallvard kl. 16 og slutter med messe i St. Olav kl. 18. I år var det biskop Bernt som tok imot deltakerne og feiret messen.

Se bildene her. De ble tatt av menighetsrådslederen Dominik Wojtyczka.

Ukens pave Frans

Gi håp

For å gi håp til andre er det noen ganger nok bare å være vennlig, legge til side dine egne bekymringer og prioriteringer, vise interesse, gi dem et smil som gave, si et oppmuntrende ord, skape et rom for å lytte midt i all likegyldigheten.

Pave Frans, august 2022

Foto: WikiCommons
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar