St. Hallvard katolske kirke, Oslo

Adresse: Enerhauggata 4, 0651 Oslo - Telefon: 23 30 32 00
Bankkonto 3000.22.49134 - Org.nr. 971527471
E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.noINFORMASJON OM ST. HALLVARD MENIGHET

SE MENIGHETENS NYHETSBLOGG - menighetens FACEBOOK-side

Les SØNDAGSBLADET - LES MENIGHETSBLADET "HALLVARDSVAKA"

Kontortid:
      Mandag-fredag kl. 09.00-15.00
     

Sogneprest:
 
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc

Kapellaner:
   P. Oddvar Moi

   P. Waldemar Bozek
   P. Janusz Zakrzewski
(50%)

Faste messetider - Vakttelefon

Les et informasjonshefte om menigheten

Les menighetens SØNDAGSBLAD

Les HALLVARDSVAKA (menighetsbladet)

Se menighetens gamle kirkebøker.

Se bilder fra menigheten

Read information in ENGLISH

Menighetssekretær: Anne Marie Riiser
Organist/kantor:  Sara Brødsjø
Vaktmester:
   Christy Reginold Lawrence
Rengjøring og husholdning:
   Beata Wasyluk
Katekesekoordinator og barne-
    og ungdomskonsulent: 
    Thanh Huyen Huynh Nguyen

Regnskapsfører
(20%): Frode Eidem
Medlemsarkivar:
    Helga Haaß-Männle
Sakristan: Sr. Klara Ottersen
(42%)

Besøk også www.katolsk.no - St Olav menighet - St Johannes menighet

Se liturgisk kalender for 2016

Les mer om St Hallvard menighet på www.katolsk.no

Gå til kart - her er vår kirke - SE BILDE

LES OM:

Ekteskapskurs - Marriage classes

Barnedåp

Familiekor

St. Hallvard UngdomsLag

Katekese for barn

Katekese for konfirmanter

Aktiviteter i menigheten

Innføringskurs i katolsk tro (for voksne)

Classes in English - Catholic Faith

Messer på Nesodden

Kontakt webmaster.