St. Hallvard katolske kirke, Oslo

Adresse: Enerhauggata 4, 0651 Oslo
Telefon: 23 30 32 00, Telefax: 23 30 32 01
Bankkonto 3000.22.49134
E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.noINFORMASJON OM ST. HALLVARD MENIGHET

SE MENIGHETENS NYHETSBLOGG - og menighetens FACEBOOK-side.
Les SØNDAGSBLADET og LES MENIGHETSBLADET "HALLVARDSVAKA".

Kontortid:
      Mandag-fredag kl. 09.00-15.00
      - fra 15/6 til 15/8 kl 10.00-14.00

Sogneadministrator:
      P. Janusz Fura SS.CC

Sogneprest Sigurd Markussen er på studiepermisjon to år fra 1/8-12 til 1/8-14)

Kapellaner:
   P. Oddvar Moi
   P.
Krzysztof Wanat SS.CC 

Faste messetider - Vakttelefon

Les et informasjonshefte om menigheten

Les menighetens SØNDAGSBLAD

Les HALLVARDSVAKA (menighetsbladet)

Se bilder fra menigheten

Gå til kart - her er vår kirke - SE BILDE

Menighetssekretær: Anne Marie Riiser
Organist/kantor:
 Sara Brødsjø (permisjon)
       Organistvikar: Sr Faustyna Walczak
Vaktmester:
   Christy Reginold Lawrence
Rengjøring og husholdning:
   Beata Wasyluk
Barne- og ungdomskonsulent:  
    Audun Drivenes
(50%)

Katekesekoordinator:
    Angelika Wimmer
(60%)
Regnskapsfører
(20%): Frode Eidem
Medlemsarkivar:
    Helga Haaß-Männle

Sakristan: Sr. Klara Ottersen (42%)

Besøk også www.katolsk.no - St Olav menighet - St Johannes menighet

Se liturgisk kalender for 2014

Les mer om St Hallvard menighet på www.katolsk.no

LES OM:

Ekteskapskurs

Barnedåp

Familiekor

St. Hallvard UngdomsLag

Katekese for barn

Katekese for konfirmanter

Aktiviteter i menigheten

Innføringskurs i katolsk tro (for voksne)

Information about the Catholic Faith

Messer på Nesodden

Kontakt webmaster.