Nyheter

Kunngjøringer for sommeren 2022

 • Mandag 15. august – Jomfru Marias oppdagelse i himmelen.
  Vi feirer messe på norsk kl. 18:00 og messe på polsk kl. 19:00


 • Kirkens åpningstider og kontortid i perioden 20.06. – 20.08.
  Kirken åpnes hver dag ca. kl. 10.00 og stenges etter kveldsmessen kl. 18 eller 19
  Kontortid og telefontid er tirsdag-fredag mellom kl. 10-14. Mandag er kontoret stengt.
 • Messer i St. Hallvard kirke om sommeren:
  Søndag: 09:30 familiemesse, 11:00 høymesse, 10:00 messe på ukrainsk (lille sal) 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 19:00 messe på polsk
  Tirsdag-torsdag: 18:00 messe på norsk
  Fredag: 18:00 messe på norsk, 19:00 messe på polsk
  Lørdag: 11:00 messe på norsk, 18:00 messe på norsk, 19:00 messe på polsk

 • Vi ønsker velkommen vår nye kapellan p. Henry ZawMin. Han begynner i St. Hallvard 1. august. Vi ber for ham og håper alle tar godt imot p. Henry.
 • I perioden 06.07. – 10.08. blir det ikke messe kl. 11 på onsdager
 • Det er ikke messe på Nesodden søndag 17.07.
 • Messe i Holmlia kirke er hver søndag kl. 18:00
 • Kirkekaffe er hele sommeren.
 • Kontaktklubben starter opp igjen onsdag 17.08.
 • Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.
 • Felles prosesjon for St. Olav, St. Johannes og St. Hallvard menigheter til ære for Jomfru Maria er lørdag 20. august.  

Ukens pave Frans

Kristi legeme og blod

I Kristi legeme og blod finner vi hans tilstedeværelse, hans liv gitt for hver enkelt av oss. Han gir oss ikke bare hjelp til å gå videre, han gir oss seg selv; han kommer inn i vår hverdag, han besøker oss når vi er ensomme og gir oss tilbake livsglede og entusiasme. 

Pave Frans, Corpus Christi 2022

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Stor feiring av Kristi Legemes og Blods fest

Søndag 19. juni ble det både høytidelige messer, en felles prosesjon kl. 12 mellom de to høymessene på norsk og polsk og grillfest i hagen etter begge høymessene

Det ble en høytidsdag med flott vær, denne søndagen. Så bra, siden det også ble prosesjon rundt hele Enerhaugen. St. Josephmennene hadde bygget fire altre som var fordelt langs veien.

I sin preken fortalte p. Ragnar litt om bakgrunnen for festen som har sitt utspring i Skjærtorsdag og Jesu siste måltid med disiplene. “Vi går ut på gaten for å vise det helligste som vi har”, sa sognepresten. “La oss glede oss over å være delaktig i det vi bringer ut til menneskene.”

Det ble sunget og bedt på mange ulike språk under prosesjonen.

Tilbake på kirkebakken ble det grillfest med burgere og pølser og mange velsmakende kaker. Mange ansatte og frivillige har vært i sving for å stelle istand denne flotte festen.

St. Josephmennene brukte store deler på lørdagen for å bygge opp de fire altre – og på søndagen for å ta dem ned igjen. Altre ble pyntet nydelig med blomster. Til festen ble det satt opp grill og bord, det ble bakt mange kaker, pølser og burgere ble grillet. Organisasjonen hadde menighetsrådet tatt seg av. Det var mange som jobbet bak kulissene. Tusen takk til dere alle!

Vellykket pilegrimstur til Ringerike 18. juni

Etter en lang pause grunnet koronavirus var St. Hallvard menighet igjen på tur

Mer enn 30 glade pilegrimer bega seg tidlig lørdag i strålende sommervær på pilegrimsferden til Stein gård og Bønsnes kirke. Det var først en times bussreise til Steinsletta der vår guide Torunn Bratli allerede ventet på oss. I bussen ble det sunget og bedt Laudes som seg hør og bør.

Pilegrimsgruppen foran Stein kirkeruine, bilde HHM

P. Andreas oppfordret i sin preken i Bønsnes kirke at vi er kalt til å gå ut og se. Å fornemme Guds skaperhånd overalt. Det er ikke vanskelig på en så fin dag. Men det gjelder også andre dager, andre tider. Vi må venne oss til at Gud vil gå med oss, fortalte presten. Det må øves, slik at vi fornemmer det mer og mer.

For pilegrimsgruppen var det en flott dag å begynne med nettopp denne øvelsen. Og det blir flere turer fremover hvor vi kan øve oss. Vi takker p. Andreas for at han ville være med oss og alle dere som gjorde turen til en fin opplevelse! Hilsen fra deres arrangører Frøydis og Helga.

Se flere bilder og les mer om turen her.

Ukens pave Frans

La oss ofte påkalle Den hellige ånd

Jeg oppfordrer dere alle til å påkalle Den hellige ånd ofte i løpet av dagen. Hans gode og skapende styrke lar oss gå ut av oss selv og være et trøstens og håpets tegn for andre.

Pave Frans, pinsen 2022

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar