Nyheter

Kunngjøringer for 5. søndag i påsketiden 10.05.20

 • Fra søndag 10. mai strømmer vi ikke søndagsmesser lenger, men vi øker messetilbudet til 10 søndagsmesser.
 • Direktesendinger fra andre menigheter finner du her: http://www.katolsk.no/nyheter/2020/04/digitalt-messeprogram-delta-i-messefeiringen-pa-nett
 • 50 troende kan delta i messen. Prest, 2-3 ministranter, kor, organist og kirkevert kan delta i tillegg. Familier kan sitte sammen, alle andre holder minst én meter avstand.
 • Kun håndkommunion er tillat. Ingen er forpliktet til å motta kommunion og åndelig kommunion tilrådes istedenfor.
 • Alle må registrere seg til messen via elektronisk påmelding eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved inngangen.
 • I skrivende stund venter vi på elektronisk påmelding fra bispedømmets IT-avdeling som arbeider med det. Når vi får den, legger vi den ut på våre nettsider (St. Hallvard og FB)
 • Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager.
 • Kollekt kan gis ved slutten av messen ved utgangen. Vipps anbefales.
 • Kirkekaffe innstilles inntil videre ifølge bispedømmets retningslinjer.
 • Det er tillatt å møte for bønnegrupper og korgrupper, dersom gruppeansvarlig lager en liste over alle deltagere. Husk aktuelle smittevernstiltak (minst én meter avstand, grundig håndvask, antibac og overflaterengjøring etter bruk av menighetens lokaler).
 • Kontaktklubben møtes igjen onsdag 13. mai etter messe kl. 11.00 og deretter hver onsdag frem til sommer.

Under finner man informasjonsfoldere om trygg messefeiring på norsk, engelsk, polsk, vietnamesisk og spansk.

Den glade nyheten!

Fra og med torsdag 7. mai er kirken åpen for messefeiring med opptil 50 personer, i tillegg til prest og de andre med tjeneste i liturgien.

Førstkommende messer:

Torsdag 07.05
Sakramentandakt kl. 17.15
Messe på norsk kl. 18.00

Fredag 08.05
Sakramentandakt kl. 17.15
Messe på norsk kl. 18.00
Messe på polsk kl. 19.00

Lørdag 09.05
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på norsk kl. 18.00
Messe på polsk kl. 19.00

Søndag 10.05
Messe på norsk kl. 08.00
Messe på norsk kl. 09.30
Messe på ukrainsk kl. 09.30 (lille sal)
Messe på norsk kl.11.00
Messe på norsk kl. 11.30 (stor sal)
Messe på polsk kl. 13.00
Messe på polsk kl. 14.30
Messe på engelsk kl. 16.00
Messe på norsk kl.17.30
Messe på polsk kl. 19.00

Foreløpig ingen messe på Nesodden og Holmlia.

På grunn av smittevernreglene minner vi om:

 1. Hold minst én meter avstand til de andre i kirkerommet og kapellet.
 2. Kun håndkommunion er tillatt.
 3. Ingen er forpliktet til å motta den hellige kommunion. De som er urolige, anbefales åndelig kommunion.
 4. Hold deg hjemme hvis du er forkjølet.
 5. Vask hendene ofte og grundig. Ta litt antibac når du kommer inn i kirken.
 6. Det blir innført obligatorisk påmelding til gudstjenester. Mer informasjon kommer.