Nyheter

Treenigheten – grunnlaget for et stadig rikere og mer kreativt liv

Et lite troskurs, del 3 – Gud bare og alltid elsker

Den eldste og mest solide treenighetsteologien kommer fra de kappadokiske (Øst-Tyrkia) fedrene fra det tredje og fjerde århundre og blir deretter godkjent av senere konsiler.

Trinitarisk teologi sier at Gud er en “sirkulær” rotasjon (perichorese) av total utstrømning og perfekt mottakelse blant tre intime partnere.

Historisk sett foretrakk de fleste av oss, bortsett fra mystikerne, pyramidemodellen med Gud Faderen på toppen, som deretter ble etterlignet og promotert hele veien ned!

Som Catherine LaCugna (1952–1997) presenterte i sin monumentale studie av treenigheten [1], er enhver forestilling om Gud som ikke gir, ikke utøser, ikke overgir seg selv, ikke fullstendig elsker, en teologisk umulighet og absurditet.

Gud bare og alltid elsker.

Du kan ikke bremse, stoppe eller reversere et overfylt vannhjul av guddommelig medfølelse og barmhjertighet og en kjærlighet som er sterkere enn døden. Den går bare i én, konstant, evig retning – mot et stadig rikere og mer kreativt liv!

Dette er universet fra atomer til galakser.

Tankene er inspirert av cac.org, bilde: Vannhjul, Wikimedia Commons
[1] Catherine Mowry LaCugna, God for Us: The Trinity and Christian Life (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993).

Prinsippet ‘Treenighet’ – grunnlaget for hele universet

Et lite troskurs – del 2

Kristne tror at Gud er formløshet (Faderen), Gud er form (Sønnen), og Gud er selve den levende og kjærlige energien mellom disse to (Den Hellige Ånd).

De tre utsletter ikke hverandre. I stedet gjør de akkurat det motsatte!

Å anerkjenne treenigheten som relasjon i seg selv, åpner samtaler med vitenskapens verden. Denne overraskende innsikten betegner alt riktig fra bunnen av – fra atomer, til økosystemer, til galakser.

Guds form er formen til alt i universet! Alt er i relasjon og ingenting står alene.

Treenighetslæren beseirer det dualistiske sinnet og inviterer oss inn i ikke-dual, helhetlig bevissthet.

Det erstatter argumentasjonsprinsippet mellom to med det dynamiske prinsippet mellom tre.

Det bringer oss inn i det fantastiske åpne rommet av “ikke én, men ikke to heller.”

Tankene er inspirert av cac.org, bilde: Kapellet i St. Hallvard (HHM)

Mysteriet Treenigheten – grunnlaget for alle våre kristne tanker?

Et lite troskurs – del 1

Forestillingen om Gud som treenighet er grunnlaget for all kristen tanke, og likevel har den aldri vært det – ikke sant? Våre dualistiske sinn har stort sett skrinlagt det hele fordi vi rett og slett ikke kunne forstå det.

De fleste kristne fornekter ikke bevisst Treenigheten, men som Karl Rahner (1904–1984) skrev: «Vi må være villige til å innrømme at dersom Treenighetslæren måtte droppes som falsk, kan hoveddelen av religiøs litteratur godt forbli praktisk talt uendret.” [1] For en trist uttalelse om vår grunnleggende forståelse av Gud!

Treenigheten åpenbarer Gud mer som et verb enn et substantiv, men vi snakker sjelden om Gud på den måten, verken i vår forkynnelse eller våre bønner. Gud er tre “relasjoner”, noe som i seg selv går langt utover forestillingsevnen av de fleste troende.

Likevel åpner denne definisjonen opp for en ærlig forestilling om Gud som mysterium som aldri kan forstås fullt ut med vårt rasjonelle sinn. Gud er dynamisk – et verb i stedet for et statisk navn. Gud er selve ‘Å-være-i-relasjon’ og aldri en isolert guddom som kan fanges av våre tankemønstre.

Å være i relasjon, dette temaet dukket også opp i p. Ragnars preken på siste søndag (se innlegg fra 26.02.22). Gud er i seg selv et bilde for relasjon og Jesus har vist oss hvordan man som menneske kan leve i og med denne relasjonen.

Ser vi på bildet ovenfor, så er det en ledig plass ved bordet. Denne plassen er din! Lar vi oss inlemme i dette Guds mysterium, i denne guddommelige relasjonen som flyter over av kjærlighet, barmhjertighet og miskunn!

Tankene er inspirert av cac.org, bilde: Treenighetsikonet av Andrej Rublev (ca 1411)