Nyheter

Velkommen tilbake :)

Velkommen tilbake til en hverdag uten inngripende smitteverntiltak 🙂

Lørdag 12. februar kom den gledelige meldingen vi alle har ventet på, nemlig at vi vender tilbake til en hverdag uten strenge tiltak som begrenser folks deltagelse i messer og kirkelige aktiviteter. Pandemien er selvsagt ikke over. I mange land er det få vaksinerte og mange som er syke pga mangel på medisinsk utstyr, så COVID vil fremdeles være en del av hverdagen. Det vi har fått er et aldri så lite pusterom og muligheten til å være fellesskap igjen.

Vi ses på søndag 🙂 (ja, det er kirkekaffe både etter messen 09:30 og 11:00)

Laudato si prosjekt

Velkommen til Prosjektet Laudato Si !

Vi møtes en gang i måneden og neste gang, møte nummer 3, er etter messen, klokken 18.00, den 24 februar. Denne gangen ønsker vi å invitere medlemmer til komme med konkrete forslag til Laudato Si målene. Disse ideene vil bli dokumentert og fulgt opp i konkret handling. 

Se på plakaten og målene, tenk og skriv ned dine forslag, så deler vi dem ved neste treff. Hjertelig velkommen!

Pater Ragnar, Maria og Carl Johan

For mer info gå på: Laudato Si’ Goals – Laudato Si’ Action Platform (laudatosiactionplatform.org)

Hygiene for ånd og sjel

Refleksjon over dagens evangelium Mark 7,14-23

På den tid kalte Jesus atter sammen folket og sa: «Hør på meg alle sammen, og forstå meg vel! Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan vanhellige det. Det er det som går ut av mennesket, som gjør mennesket urent.»

Men da de var kommet innendørs, bort fra mengden, spurte disiplene ham om hva lignelsen betydde. Da sa han til dem: «Så er da dere også uten forstand? Skjønner dere ikke at ingenting av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent? For det kommer ikke inn i hjertet, men i maven, og derfra forsvinner det ut igjen dit det skal.» Og slik slo han fast at all mat var ren. «Men,» sa han, «det som kommer ut av et menneske, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskenes hjerter, kommer de onde tankene – utukt og tyveri, mord og utroskap, grådighet, ondskap og svik, tøylesløshet, misunnelse, spott, hovmod og et vettløst liv. Alt dette onde kommer fra menneskets indre og gjør det vanhellig.»

Det som kommer inn i mennesket utenfra er ikke bare mat. Det er også nyheter, rykter, informasjon, feilinformasjon, offentlig krangling og sladder.

Alt som når våre ører utenfra eller det vi får øye på, gjør oss ikke umiddelbart «urene».

Selvfølgelig er saken mer komplisert her enn med maten vi spiser og deretter skiller ut.

Grunnen er at sinnet vårt reagerer og samhandler med hva sansene våre fanger opp, enten vi liker det eller ikke.

Og akkurat som det kan være gunstig for kroppen å faste eller gjennomføre en diett fra tid til annen, så kan det være gunstig å velge åndelig føde med omhu og sparsomt.

Hva leser jeg? Hvilke TV-kanaler, aviser, filmer, bøker «konsumerer» jeg?

Hjelper de meg videre i min menneskelig utvikling (til mer kjærlighet, barmhjertighet, tjenestevilje) eller fordriver de bare kjedsomheten og skaper stimuli som ikke varer?

Eller enda verre: Utløser de «dårlige tanker» hos meg?

Dessverre kan det som har fått fotfeste i våre hjerter, ikke elimineres like lett som mat.

Så vær aktsom og kresen.

Bilde: lofotposten.no