Nyheter

Pavens bønn i adventstiden

Kom, Herre Jesus – Maranatha

Bønn er det som holder hjertets lampe tent. Dette gjelder spesielt når vi føler at vi ikke lenger er entusiastiske.

Bønn tenner lampen på nytt, fordi den bringer oss tilbake til Gud, til tingenes sentrum. Bønn vekker sjelen igjen fra søvnen og fokuserer den på det som betyr noe, på meningen med tilværelsen.

Selv i våre travleste dager må vi ikke velge bort bønnen. Hjertets bønn kan være nyttig for oss, idet vi gjentar korte bønneord.

I adventstiden ville det passe bra å gjenta:
“Kom, Herre Jesus.”

Kun disse få ordene, men vi må si dem ofte: “Kom, Herre Jesus.” Denne tiden, som vil forberede oss til jul, er vakker: vi tenker på julekrybben og julen, så la oss si fra hjertet: “Kom, Herre Jesus.”

Pave Frans

Tusen takk til kontaktklubb-gjengen!

I dag gikk årets nestsiste kontaktklubbmøte av stabelen. Våre ivrige filippinske damene hadde laget istand et overdådig førjulsbuffet med nydelige filippinske retter: knasende sprøe vårruller, store boller med salat og risnudler med grønnsaker, egg, laks, alle slags tilbehør og til dessert tre ulike kaker og småkaker. Et skikkelig festmåltid på festen for Marias uplettede unnfangelse!

Tusen hjertelig takk til deres iherdige, frivillige innsats hele året igjennom!

På bildet fra venstre: Filotea, Maria (sjefen), Emilia (nettopp valgt inn i det nye menighetsrådet, gratulerer!), Suzy (som har bursdag i dag, gratulerer!), Elesita, Rosita og Merle. Er ikke de fine?

Alt som lever skal få se Guds frelse

Gjør veien klar for Herren – P. Ragnars preken fra 2. søndag i advent

Det var i det femtende år av Caesar Tiberius’ regjering, mens Pontius Pilatus var guvernør i Judea og Herodes landsfyrste i Galilea, hans bror Filip i Iturea og Trakonitis, Lysanias landsfyrste i Abilene, og Annas og Kaifas var yppersteprester – da talte Gud til Johannes, Sakarias’ sønn, ute i ødemarken.

Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte at folket måtte vende om og la seg døpe, for å få tilgivelse for sine synder, slik som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:

«En røst roper i ødemarken: Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham! Hver dal skal fylles, hvert fjell, hver ås skal slettes, hver kroket vei skal rettes ut, hver ulendt sti bli jevn. Og alt som lever skal få se Guds frelse.»

Jesu historie begynner med Johannes Døperen, han som roper i ødemarken.

Vi må lytte til ham for å kunne forberede oss i denne adventstiden.

Alle de fire evangeliene snakker om Johannes. I Lukasevangeliet får vi nøyaktige fakta om tidspunktet og stedet for Johannes’ opptreden.

Det fyller oss med forventning og med glede: Alt som lever skal få se Guds frelse!

Verden er ikke perfekt. Det finnes lidelse, smerte og død. Det er kun én som gir frihet og frelse. Jesus er tilstede i hvert menneske, også i oss!

I adventstiden forbereder vi oss til Jesu annet komme. Da blir det dommedag. Jesus vil spørre oss: Hva har du gjort i ditt liv? Det kan være ubehagelig.

Hvordan ser vår verden ut? I Norge kaster vi 1/3-del av all mat, andre steder sulter mennesker ihjel. Folk lider under ensomhet, mangel på omsorg og kjærlighet. Hva har du gjort?

Adventstiden er tiden for å velge en ny retning: Daler fylles, veier gjøres rett. Fjell av stolthet og arroganse smuldrer hen. Konkret for oss gjelder det å vise kjærlighet til Gud og til vår neste – og også til oss selv.

Når vi gjør det, så er vi forberedt og Jesus kan spørre oss: Hva har du gjort?

Vi har alle forutsetninger for å være klare.

Maranatha: Kom, Herre Jesus!