Nyheter

“Du er min sønn, min datter, som jeg har kjær!”

Den viktigste dagen i våre liv – dagen da vi ble døpt.

Herrens dåp, søndag 10. januar 2021

I går feiret Kirken Festen for Jesu Dåp. Det var kun tillatt med 10 personer i messen – og også messetilbudet ble redusert grunnet pandemien. Derfor kommer her en kort oppsummering av evangeliet (MK 1,7-11) og prekenen:

Evangelisten Markus går rett inn i Jesu liv. Ikke noe barndomsfortelling, ikke noe CV eller slektskapsforhold. Etter en kort sitat fra profeten Jesaja (Mk 1,2-3: Jeg sender min budbærer. Rydd vei for Herren!) er scenen satt for Johannes som døper botferdige mennesker fra Jerusalem og hele Judea i elven Jordan. Også Jesus.

Les mer her

Bilde: Adi Holzer, Dåpen, Wikimedia Commons

Husvelsignelse 20 * C + M + B * 21

Det er en god skikk å velsigne huset i begynnelsen av året. Mange pleier å få besøk av presten eller ta med et velsignet klistremerke som settes opp over inngangsdøren. I år blir det dessverre ikke mulig å få besøk, men istedenfor inviterer vi dere til å feire en husvelsignelse hjemme i familien.

De som ønsker, kan få tilsendt et klistremerke som har blitt velsignet i messen den 6. januar, sammen med en bønn som vi har laget for denne anledningen. Send en epost med navn og postadresse til Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Familier som har barn i katekesen får det allerede tilsendt og trenger ikke å bestille.

Maria Giæver 1927-2020 † RIP

Maria Kirstine Havnnes Giæver, født 8. mai 1927, døde 21. desember 2020. Requiemmesse og bisettelse skjer fra St. Dominikus kirke, Neuberggaten 15 torsdag 14. januar kl. 13.00.

Maria Giæver har vært medlem i St. Hallvard menighet mesteparten av sitt liv. Vi kommer tilbake med en mer utfyllende nekrolog om kort tid.

Påmelding til requiemmesse på hjemmeside til Jølstad begravelsesbyrå (var fulltegnet i skrivende stund):

https://jolstad.vareminnesider.no/memorial_page/memorial_registration.php?order_id=3807600&action=new&cat=memorial_registration&sign=9de814168297705fb097e71f1b6d6823

Måtte våre øyne fylles med lys slik at vi kan forstå hvilket håp Gud har kalt oss til!

Kjære dere alle, nå har det blitt enda mer vanskelig å delta i messen og å møte andre mennesker. Det er kun 10 troende som kan være til sted i en messe – og i våre hjem skal vi ikke lenger motta besøk. Denne fryktelige pandemien tar et godt grep rundt oss. Derfor var det ekstra oppløftende å lytte til sogneprestens preken på søndag 4. januar, liturgisk sett 2. søndag etter jul.

Les mer her