I fellesskap gjennom fastetiden – Sannheten skal gjøre deg fri

Dagens meditasjon over en setning i dagens evangelium (Joh 8,31)

På den tid sa Jesus til de jødene som var kommet til troen: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere virkelig mine disipler. Da skal dere lære sannheten å kjenne, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Den imponerende filmen ‘Dead man walking’ (Død mann kommer) fra 1995 baserer seg på den autobiografiske boken med samme navn (1993) av den katolske St. Josephsøsteren Helen Prejean. En ung mann i USA blir dømt til døden. Han har begått en motbydelig forbrytelse. I begynnelsen nekter han å ha gjort det.

Sr. Helen ledsager ham i de siste dagene før hans henrettelse. Hun forteller ham at Gud kunne tilgi ham hvis han sluttet å fornekte forbrytelsen, men angret det forferdelige han gjorde.

Hun siterer ordene fra evangeliet: “Sannheten skal gjøre deg fri.” Den forherdede mannen spotter først over søsterens tro. Men så begynner han å kjempe med denne troen, å ‘bevege ordene i sitt hjerte’.

Da dagen for hans henrettelse kommer, kan han – dypt rystet over hans ondskapsfulle handling – bekjenne sin skyld. Rett før han får den dødelige sprøyten sier søsteren til ham: “Se på meg når du har fått giften. Jeg skal bli for deg kjærlighetens ansikt.”

Under sin dødskamp ser den unge mannen ansiktet til søsteren som smiler til ham mens tårene renner over hennes kinn. Det kan føles helt innerst i hjertet: I dette ansiktet ser den unge mannen i sine siste sekunder Gud selv som smiler til ham.

Kun en film. Men den formidler på en gripende måte hva det kan bety å bekjenne sin skyld og bli fri – gjennom sannheten. Og være det i livets siste øyeblikk.

Bilde: Søsteren og den fengslede forbryteren, kristenfilm.com

I fellesskap gjennom fastetiden – Den som vil tjene meg, må følge meg

Dagens meditasjon om Pasjonssøndagens tekster, p. Ragnars preken for siste søndag 21. mars

I vår første lesning, som er hentet fra Jeremia, forklares det hvordan Gud vil erstatte den gamle pakt – som handlet om dom – med en ny pakt som skal kjennetegnes ved tilgivelse og barmhjertighet. Denne nye pakten var annerledes fordi dens lov skulle være skrevet i menneskenes hjerter og ikke som før: på tavler av sten. I sin preken til Hebreerne forteller Jakob hvordan denne nye pakten etableres ved Jesu lidelse og død. Og gjennom metaforen om hvetekornet som må dø for å bære frukt, sier Jesus det samme. Det at tidspunktet for Jesu herliggjørelse er det samme som Hans død er viktig i denne sammenheng, og derfor utrykkes det også så klart i Johannes Evangelium.  

Så, med andre ord, skal Adams salige synd forsones gjennom Kristus – som vi hører i Påskelovsangen på Påskenatt: «å salig var Adams synd som vant oss så stor en gjenløser». Gjennom ett menneske kom synden til verden, og ved én skal Guds nåde på ny fornye verdens åsyn. Liv springer frem gjennom død… Og akkurat som saltet gir sin smak ved fullstendig å oppløses, minner Evangeliet oss om nytt liv og evig liv kun er mulig gjennom død – gjennom selvoppofrelse – ved å gi sitt eget for andre.  

Vi kan finne mange eksempler på mennesker som har gjort nettopp dette. Mennesker som har gitt av sin tid og talenter for Gud og for menneskeheten. Moder Teresa, for eksempel, avsluttet en komfortabel karriere som lærer, og med 17 cent i lommen begynte hun et nytt liv for de aller fattigste i slummen i Calcutta. Og slik ble hun den mektigste kvinnen i verden – ifølge FNs generalsekretær… Moder Teresa gav sitt liv i tjeneste for Gud og for de fattigste, og det er denne iveren etter å gjøre Guds vilje som vi finner hos våre helgener og som burde være å finne hos hver og en av oss. Spesielt i den tid vi lever i. En vilje til å tjene Gud og vår neste. 

Et prinsipp Jesus gjentar gang på gang er at en tjener følger ikke sin egen vilje. Selv om han vet hva som skal skje og hans sjel er full av uro, så ber han ikke om frelse for seg selv; han ber ikke om selv å bli reddet. For Jesus ønsker å følge Guds plan – og Faderen gir det svar som Jesus trenger å høre. Gud lover at Hans Navn skal igjen bli herliggjort gjennom at Jesus løftes opp som et offer. Menneskeheten skal på ny forsones med Gud. Det er mye vi kan lære her med tanke på hvilken holdning vi skal ha som disipler. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Jesus understreker hvor viktig det er at disiplene følger Ham. Det å tjene Ham er å følge Ham. Ikke i tankene, men i handling. 

Det er dette som er vårt fokus gjennom vår 40 dagers faste. Vi vandrer, sammen med Jesus, veien til Golgata. Det er hva Kirken ber oss om i denne tiden, spesielt gjennom bot, faste og gode gjerninger. Vi forbereder oss til Påskehøytiden. Nå når koronarestriksjonene er på sitt mest inngripende håper jeg at vi sammen klarer å bruke denne siste delen av fastetiden til enda dypere å grunne på Jesu offer, som var nødvendig for vår frelse. La oss be om styrke og utholdenhet til å være budbringere av Guds barmhjertighet og nåde til menneskene rundt oss, ifølge den lov som er skrevet på et bankende hjerte og ikke tavler av stein. 

Bilde: Kornåker på Hadeland, Moder Teresa av Kalkutta, katolsk.no

I fellesskap gjennom fastetiden – ‘Var det ingen som dømte deg?’

Dagens meditasjon over Joh 8, 1-11

På den tid gikk Jesus ut til Olivenberget. Men tidlig neste morgen kom han igjen til templet, hvor hele folket samlet seg om ham; og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de lovkyndige og fariseerne til ham med en kvinne grepet i ekteskapsbrudd, stilte henne midt i kretsen og spurte: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Og i Loven har Moses påbudt oss å stene denslags kvinner. Hva er nå din mening?» Dette var en felle som de la for ham, for å få noe å anklage ham for.

Men Jesus bøyde seg ned og gav seg til å skrive med fingeren på jorden. De trengte imidlertid på med sine spørsmål. Da rettet han seg opp og sa til dem: «Så kan jo den av dere som er syndfri, kaste den første stenen.» Og atter bøyde han seg ned og skrev på jorden. Men da de hørte det, gikk de ut, den ene efter den andre, de eldste først, så han til sist var alene med kvinnen som stod der fremfor ham. Da retter Jesus seg opp og sier til henne: «Så, hvor ble det av dem? Var det ingen som dømte deg?» Hun svarer: «Nei, herre; ingen.» Da sier Jesus: «Heller ikke jeg dømmer deg. Gå bare hjem, men fra nå av, synd ikke mer.»

En kvinne, navnløs, i akutt livsfare, tatt i ekteskapsbrudd. Omgitt av hatefulle menn som vil ta hennes liv. Det er mennene som avgjør, som sitter med makten. De lovkyndige og fariseerne. Det er de som anklager, som dømmer og som fullbyrder dommen.

Hvor er hennes kjæreste? Han er ikke anklaget, går fri. Hun har ingen som kunne forsvare henne, er helt alene.

De som vil stene henne, prøver å bruke henne som snublesten for Jesus. Er Jesus lovlydig, så må også han dømme henne. Ellers kan de anklage Jesus for å bryte Moseloven. Situasjonen er veldig farlig for Jesus også.

Men Jesus skriver med fingeren på jorden. Han later som om de ikke var der. Som om det ikke angikk ham. Hvorfor? Kan han roe den hissige stemningen noe ned? Vinner han tid for å kunne tenke seg om?

Da Jesus omsider svarer, så gjør han det utrolig klokt og rolig – til tross for at liv er i fare. Han ser ikke engang opp. Skriver videre på jorden. Og med de få ordene «Så kan jo den av dere som er syndfri, kaste den første stenen.» snur han hele situasjonen. Det er som om luften går ut av ballongen. Det blir helt stille. En etter den andre forlater stedet. Jesus har forstått å røre ved samvittigheten til sine motstandere. Og det taler for dem at de var lydhøre.

Kun den stakkars kvinnen blir igjen. Hun har ikke enda sagt et ord. Dødsangsten må ha vært overveldende. Hun våger ikke å bevege seg. De som vil ta hennes liv, er plutselig borte. Hva er det som foregår? Hva foregår i henne? Forstår hun allerede at Jesus er hennes redning, hennes frelse?

Og Jesus snakker med henne, spør: “Var det ingen som dømte deg?” Jesus får kvinnen i tale, mild og barmhjertig. Kontrasten til det hun nettopp har opplevd, kunne ikke vært større. Kjærlighet istedenfor hat, barmhjertighet og tilgivelse istedenfor hevnlyst.

Så mange kvinner er den dag i dag utsatt for mannlig vold og undertrykkelse. La oss be for at menn og kvinner kan leve sammen likestilt og fredelig. Og la oss be for mennene at de tar lærdom av slike gode forbilder som Jesus, Daniel (se dagens første lesning) og den hellige Josef (se 19. mars).

Bilde: Mosaikk i kirken „San Pio da Pietrelcina“ (Padre Pio), Giovanni di Rotondo, Italia

I fellesskap gjennom fastetiden – I døden er livet!

Dagens meditasjon over søndagens evangelium – Hvis hvetekornet ikke faller i jorden og dør…

Jesus sa: «Nå er timen kommet, da Menneskesønnen skal opphøyes i sin herlighet. Og sann mitt ord: Dersom hvetekornet ikke får falle i jorden og dø, er og blir det ett eneste korn; men dør det, bærer det rik frukt. Den som har sitt liv kjært, han forspiller det; mens den som lite akter sitt liv her i verden, han frelser det inn i det evige liv.
(Joh 12, 23-25)

Vi må dø, ellers bærer vi ikke frukt. Vi forblir alene, isolerte. Det å dø handler ikke bare om den fysiske døden i slutten av våre liv. Det er mange små døder underveis. Vi må ta avskjed fra kjære mennesker, fra alle slags planer og ønsker, fra vår helse, våre kroppslige og åndelige krefter, fra yrkeslivet osv.

Hvis vi ikke kan si ‘ja’ til alle disse små og store avskjeder, blir vi etter hvert bitre. Det er viktig å leve det som er, ikke det som vi ville ønske skulle være. Vi må forsone oss med det som er, med realiteten, med vår hverdag. Ved å oppleve alle disse avskjeder, forberedes vi til den store avskjeden fra denne verden, vår fysiske død. Når vi lykkes med å ta livet som det er, bærer vi rik frukt.

Da følger vi Jesus. Jesus har gitt seg som en gave til oss. Han har gitt seg som brød. Brød, laget av hvetekorn – for å forbli i evangeliets bilde. En gave som styrker og metter.

Lothar Zenetti (1926-2019), en tysk prest og lyriker, har skrevet en populær salme i 1971 med tittelen ‘Hvetekornet må dø’. Han diktet:

“Gud har utvalgt oss til å være brød for mange mennesker.
Vi lever for hverandre og kun kjærligheten teller.
Troens mysterium: I døden er livet!”

Bilder: Åpen gård på Hadeland og en åker med bygg på Øvre Romerike

I fellesskap gjennom fastetiden – ‘Jeg lar deg se min frelse’

Dagens meditasjon over salme 91, av Emilia Sæter

Den som sitter i skjul hos Den høyeste
          og finner nattely i skyggen av Den veldige,          
han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg,
          min Gud som jeg setter min lit til!»          
Han berger deg fra fuglefangerens snare,
          fra pest som legger øde.          
Under hans vinger kan du søke ly,
          han dekker deg med sine fjær.
          Hans trofasthet er skjold og vern.
Du skal ikke frykte for redsler i natten,
          for piler som flyr om dagen,          
 for pest som farer fram i mørket,
          for plage som herjer ved middagstid.

Om tusen faller ved din side,
          ti tusen ved din høyre hånd,
          blir du ikke rammet.          
Du skal bare følge det med øynene
          og se at de skyldige får sin lønn.
«Du, Herre, er min tilflukt.»
          Den høyeste har du gjort til din bolig.          
Det skal ikke hende deg noe vondt,
          ingen plage skal komme nær ditt telt.
For han skal gi englene sine befaling
          om å bevare deg på alle dine veier.          
De skal bære deg på hendene
          så du ikke støter foten mot noen stein.
Du skal tråkke på løve og slange
          og trampe på ungløve og orm.

«Jeg berger ham når han holder seg til meg,
          jeg verner ham, for han kjenner mitt navn.          
    Når han kaller på meg, svarer jeg,
          jeg er med ham i nøden,
          jeg frir ham ut og gir ham ære.          
    Jeg metter ham med et langt liv
          og lar ham se min frelse.»

Vi må stole på Gud. Men, vi er svake at vi glemmer at Han gir oss styrke. Hvis bare at vi tør å stole på ham. Passende sang ” On Eagle’s Wings” by Michael Joncas

Bilder: Perlemorskyer over Ulvøya, blåmeis øverst på et furutre, privat (HHM)