Maria Giæver (1927-2020) R.I.P

Minneord fra Petter Bruce

Nordlendingen, pedagogen, katolikken og vennen Maria Kirstine Havnnes Giæver, «Røsse» blant slektninger og venner, døde 21. desember 2020. Røsse var nordlending. Hun ble født 8. mai 1927 og vokste opp i Nord-Troms, der Giæver-familien eide og drev handelsstedet Havnnes. Det var en oppvekst i velstand, i et hjem med bøker og musikk.

Men det var også en oppvekst preget av ensomhet – selv om Røsse var yngst av fem søsken var det ikke andre barn på stedet, og hun fikk undervisning hjemme med guvernante helt opp til første året av gymnaset. I 12-årsalderen fikk hun tuberkulose, og måtte tilbringe ett år på sanatorium, langt hjemmefra. Mot slutten av krigen, da Røsse var 17 år, ble Havnnes tvangsevakuert. Familien måtte forlate hjemmet i all hast, men kom seg til Trondheim i god behold. Der fullførte Røsse gymnaset, og tok artium våren 1945. Denne oppveksten i nordnorsk natur, rik på impulser og utfordringer, preget Røsse, og selv om hun bodde i Oslo de siste to tredelene av livet, forble hun nordlending. Hun var levende opptatt av hva som skjedde på hjemstedet, holdt lokalavisa Framtid i Nord i alle år, og besøkte Havnnes så ofte hun hadde mulighet til det.

Les mer her

Ukens pave Frans – La ordene få blomstre

Ordene i Den Hellige Skrift ble ikke skrevet for å forbli fanget på papyrus, pergament eller papir. De ble skrevet for å bli tatt imot av et bedende menneske, slik at ordene kan få blomstre i hans eller hennes hjerte.

Pave Frans, januar 2021
Foto: wau.org

Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

Kirken, kvinner og klerikalismen

Spiritus Domini – pavens nye dokument om kvinner og deres tjeneste i kirken


en viktig brikke i pave Frans’ langtidsprosjekt for å avskaffe klerikalismen

Foto: Reuters/Max Rossi (sakset fra katolsk.no)

Pave Frans’ nye ‘motu-proprio’ tillater kvinner å bli offisielt betrodd med tjenestene lektor og akolytt (kommunionsutdeler). Dermed bidrar det til å iverksette reformene som Annen Vatikankonsilet (1962-65) har besluttet. Til og med NRK har kort omtalt ‘Spiritus Domini’ i Dagsrevyen, men mange kommentatorer rundt om i verden har ikke oppfattet viktigheten av det lille dokumentet. De fleste mener at her formaliseres noe som allerede er viden praksis i kirken. Andre synes det er noe som er altfor lite og kommer altfor sent for å være et viktig steg hen til kvinnenes ordinasjon i Den katolske kirken.

Les mer her

Ukens pave Frans – La ikke Jesus gå forbi

Kjære brødre og søstre, la oss alltid være på vakt slik at vi ikke lar Jesus gå forbi uten å ønske ham velkommen. Den hellige Augustin sa “Jeg er redd for Gud når han går forbi”. Redd for hva? For ikke å gjenkjenne ham, for ikke å se ham, for ikke å ønske ham velkommen og ta imot ham.

Pave Frans, januar 2021
Bilde: EPA/EFE

Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

Den nye soloppgangen blomstrer når vi frigjør den (A. Gorman)

Kall og omvendelse, ny begynnelse og befrielse –
og USA, pandemien og Amanda Gorman

Nå har det skjedd igjen: Kirken er stengt, alle messer er avlyst, de fleste ansatte har blitt pålagt hjemmekontor. Vi prøver å forsyne dere via nettet med noen gode tanker og ord blant annet fra prekener – slik at hverdagen får litt lys og håp: Gullkorn i hverdagen!

I dag er Festen for Apostelen Paulus’ omvendelse. Tekstene fra i går, 3. søndag i det alminnelige kirkeåret (og også de to søndagene før), passer godt til temaet ‘kall og omvendelse’. Paulus’ omvendelse artet seg ganske drastisk – og vi har den dag i dag ordspråket ‘Fra Saulus til Paulus’.

Les mer her