Siste innlegg

RORATEMESSER I ST. HALLVARD KIRKE

Det feires også i år såkalte “rorate”messer i St Hallvard kirkes kapell følgende dager:

tirsdag 4. desember
tirsdag 11. desember
tirsdag 18. desember

Messene begynner kl 07:00

Etter messen samles vi til enkel frokost i menighetsalen. Hvis du vil delta i frokosten, er det fint om du tar med litt pålegg. Menigheten holder brød, kaffe og te.

ADVENTSKOS og JULEVERKSTED for 4.-7. klasse

Siden vi dessverre ikke skal ha adventshelg på Mariaholm i år, ønsker vi å holde liv i tradisjonen og inviterer deg som går i 4.-7. klasse til Adventskos og juleverksted lørdag 15. desember kl. 15.00 – 19.30 i menighetssalen i St. Hallvard.

Det blir sang – juleverksted – lystenning – mat – lesestund med vafler og kakao – pynte pepperkakekirke
Vel møtt til en hyggelig ettermiddag/kveld!

Påmelding fra nå av og innen 12. desember. Kontakt: angelika.wimmer@katolsk.no / ring 23303200. Har du lyst å hjelpe til? Ta kontakt.

NYTT:
Denne samlingen er dessverre blitt avlyst.

Åpent hus på Sta. Katarinahjemmet

På vegne av søstrene på Sta. Katarinahjemmet ønskes dere velkommen til Åpen dag her hos oss lørdag 1. desember 2012.

Det vil være julesalg, utlodding, juleverksted og en hyggelig kafé, samt mulighet til å møte og snakke med søstrene. Vi håper mange vil komme og dele denne dagen med oss.

For mer informasjon og for bilder fra Åpen dag 2011, se våre nettsider. Vi håper vi ser dere den 1. desember. Dørene er åpne fra 10:30 til 15:00.

Velkommen!
Med vennlig hilsen og på vegne av alle søstrene,
sr. Ane-Elisabet, OP

FOR KATEKETER

Kateketseminar 17. november 2012 v/ Det kateketiske senter

Kateketer, søndagsskolelærere og andre interesserte er invitert til kateketseminar lørdag 17. november kl. 10 – 16.30 i Akersveien 16, Oslo. Ingen deltakeravgift og gratis servering. Tema: «Katekesen og hjemmet». Det blir foredrag, felles lunsj, workshop og diskusjon. Påmelding: kateketisk.senter@katolsk.no/ tel. 23219550. Se folderen som er lagt ut i kirken/ i menighetssalen/ henger på oppslagstavlen.

Nyopprettet kateketutdannelse på Menighetsfakultetet fra høsten 2013
15 stp. på bachelor/masternivå. 2 semestre, kveldsundervisning For deg som er eller vil bli kateket! Info og kontakt: kateketisk.senter@katolsk.no, www.katekese.no

Alle sjelers dag, 2. november

Mandag 2. november feirer Kirken Alle sjelers dag med requiemmesse for alle avdøde i menigheten og for andre som man ønsker at det skal bes for. Navn på avdøde leveres til en av prestene innen torsdag 1. november. De avdødes navn vil bli lest opp og bedt for under requiemmessen.

Dersom du i tillegg ønsker at det skal feires en messe for en eller flere av dine avdøde slektninger og/eller venner, kan du fylle ut en messeintensjonskonvolutt (finnes bak i kirken, på menighetskontoret og kan fås av prestene) og gi den til en av prestene innen torsdag 1. november. De avdødes navn vil bli lest opp og bedt for under requiemmessen fredag 2. november, og prestene vil i tillegg feire en messe for de ulike intensjoner i løpet av november måned.

Følgende messer feires alles sjelers dag:
I St Hallvard kirke:
kl 17:00 Allesjelersmesse på polsk
kl 18:00 Allesjelesmesse på norsk
kl 19:00 Allesjelersmesse på tamil

Dessuten:
kl 18:00 Allesjelersmesse på Holmlia

Familietreff lørdag 27. oktober

FAMILIETREFF arrangeres lørdag 27. oktober kl 14.30 – 17.00! Familiekor – kirkevandring – aldersdelte grupper – felles koldtbord.

Vi håper at vi blir mange familier og vi tror dette kan bli en flott og innholdsrik dag for alle!
Vi vil be om at hver familie tar med seg en matrett til et felles koldtbord. Arrangementet er for øvrig gratis.
Påmelding til: oslo-st.hallvard@katolsk.no eller ring 23303200

Send e-post med navn på foreldre/foresatte og fornavn/alder på alle barn som blir med. Velkommen!

Søknadsfrist St Sunniva skole – 1. desember

ST. SUNNIVA SKOLE er en kristen, katolsk privatskole med elever på 1. til 10. trinn.

Inntaket til 1. trinn (gjelder barn født i 2007) og 8. trinn, skoleåret 2013/14 blir foretatt i løpet av våren 2013. Vi har også noen ledige plasser på øvrige trinn, her foretas opptak fortløpende.

Vi tar nå i mot søknader. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til skolens kontor, St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, tlf. 23 29 25 00 eller ved å laste ned fra våre nettsider www.stsunniva.no. Skolens e-post: administrasjon@stsunniva.no.

Søknadsfristen er 1. desember 2012.

Vi inviterer samtidig til et informasjonsmøte for alle som lurer på om de vil søke inn barnet sitt i 1. klasse neste skoleår, 14. november kl 17:00-18:30 (mer informasjon finnes på våre nettsider).

Katekese/konfirmantundervisning – 2. til 10. klasse

Katekese/konfirmantundervisning for 2.-8. klasse finner sted lørdag 13. oktober kl 10-14. Kommende lørdag, 20. oktober, kommer 9. og 10. klasse, også de fra kl 10 til 14.

I november er det undervisning for 2. til 8. klasse lørdag 10/11, mens 9. og 10. klasse er på konfirmantweekend. 9. klasse reiser til Mariaholm 16.-18. november og 10. klasse 23.-25. november.

4. oktober: TRANSITUS

Frans av Assisis overgang fra liv til død markeres torsdag 4. oktober i St. Hallvard kirke med denne spesielle gudstjenesten, som ikke er messe men et agapemåltid. Det er som vanlig messe kl 18.00 og Transitus begynner etter messen kl. 18.45.

Etter gudstjenesten inviterer Legfransiskanerne i Oslo alle som er interesserte og har lyst til å delta på vårt oktobermøte. Vårt tema i år er boken “Be med Frans av Assisi”. Boken kan kjøpes på møtet for kr. 20.-. Vi avslutter med et enkelt måltid og aftenbønn. VELKOMMEN

SHUL – St. Hallvard UngdomsLag

SHUL inviterer deg som er 13 år eller eldre til spillkveld mandag 8. oktober etter kveldsmessen (som er kl 18). Ungdomslaget møtes hver mandag kveld i den gamle menighetsalen etter messen kl.18.00. Vi lager mat og spiser sammen, og har så forskjellige aktiviteter: alt fra bowling og kino til spillkveld og samtale med ungdomspresten. Ta med en venn og kom!

SHUL har valgt nytt styre:
Leder – Alexander Kopperud
Nestleder – Johan Amalathas
Sekretær – Olav Kopperud
Styremedlem – Edward Jakobsen

Katekese skoleåret 2012/2013

Velkommen til et nytt år med katekese og konfirmantundervisning i St. Hallvard menighet!

Alle familier med barn som går i 1.-10. klasse skal ha fått brev i posten med informasjon om katekese og konfirmantkurs. Har du ikke fått brev? Ta kontakt!

Invitasjonsbrev og påmeldingsskjemaer ligger også på menighetens nettsider sthallvard.katolsk.no.

De søte barna i 2. klasse og i 4. klasse trenger kateket. Kan du tenke deg å møte dem én lørdag i måneden og bidra til trosformidlingen – sammen med en annen voksen i klassen – ta kontakt!

Neste undervisningsdager:
1. klasse: 7. oktober rett etter familiemessen, lille menighetsal.
2.-8. klasse: 13. oktober kl 10-14
9. og 10. klasse: 20. oktober kl 10-14. Møt opp i menighetslokalene.

ANGELIKA WIMMER er menighetens katekesekoordinator. Alle henvendelser som angår katekesen tar hun seg av. Angelika treffer du på kontoret onsdag-fredag. Tlf 2330313/ 48957391/ e-post: angelika.wimmer@katolsk.no

30. september: Caritas-søndag og høsttakkefest

HØSTTAKKEFEST
Caritassøndagen vil etter tradisjonen også i år være en høsttakkefest. Barn bærer frem gaver som blir velsignet i begynnelsen av høymessen. Gavene vi så bli auksjonert bort på kirkekaffen til inntekt for Caritas. Nå har vi en mulighet tll å støtte Caritas gjennom kollekter, kirkekaffe og auksjon.

Vi ber om at alle tar med noe av høstens grøde. Gavene leveres i menighetssalen i god tid før messen, og barn som vil være med å bære dem frem møter i menighetssalen.

CARITAS SØNDAG 30. SEPTEMBER
Alle søndagens kollekter går til Caritas.

Rydding av menighetens skap og gjemmer!

Det har tidligere vært anmodet om å rydde skap som sjelden er i bruk. Lite har
skjedd. Til alle grupper som har lagret ting i skap i Speiderkjelleren eller andre
steder i menighetslokalene, og som vet at skapene ikke lenger brukes, må
snarest tømme skapene. Gi gjerne beskjed til kontoret at din gruppes skap ikke
lenger benyttes. Speiderkjelleren skal ryddes og klargjøres for ungdommene
våre . Staben går igjennom skapene onsdag 26. september. Alt som ikke er
hentet innen denne dato blir kastet.

Årsmøte søndag 16. september

Menighetsrådet 2010 -2012 avholdt Årsmøte søndag 16. september i menighetsalen. Møtet ble ledet av avtroppende leder Jan Willem Kopperud. Han gikk igjennom perioderapport for funksjonstiden 2010 -2012. Representanter fra ulike grupper i menigheten presenterte sine grupper og sitt virke.

Konfirmantundervisning for 9. og 10. klasse

Lørdag 22. september kl 10.00 starter undervisningen for disse to konfirmantkullene opp, og varer fram til kl 14. Og planen for høsten ser slik ut:

SEPTEMBER
Konf 9. og 10. kl – lørdag 22. september

OKTOBER
Konf 9. og 10. kl – lørdag 20. oktober

NOVEMBER
Helg til Mariaholm for 9. kl – 16.-18. nov
Helg til Mariaholm for 10. kl – 23.-25. nov

DESEMBER
Konf 9. og 10. kl – lørdag 15. desember

Les om denne undervisningen her.

Tradisjonelle latinske søndagsmesser i St Hallvard kirke

Disse tradisjonelle latinske søndagsmessene er blitt feiret én eller to søndager i måneden i Oslo de siste 4 år, for det meste i St Joseph kirke i Akersveien, sent søndag kveld.

Fra og meg søndag 23. september flyttes disse messene til St hallvard kirke kl 14.30. De feires vanligvis 2. og 4. søndag hver måned, og datoene for høsten er følgende: 23. september, 14. oktober, NB 21. oktober, 11. november, 25. november, 9. desember, 23. desember

Les mer om disse messene her.

Fra Søndagsbladets OPPSLAGSTAVLE

Husk Caritas-søndag 30. september!
Da går alle søndagens kollekter til Caritas.

St. Elisabethhjemmet på Nordstrand har ledige boenheter for eldre. Søstrene tilbyr 28 kvm inkludert dusjbad og wc. Leiesummen dekker bl.a. middag, oppvarming og øvrig elutgifter, rengjøring av fellesarealer og vedlikehold av utendørs arealer. Leietaker må selv sørge for øvrige måltider og renhold av egen leilighet. Kontakt Elisabethsøstrene tlf. 23384400

KATOLSK AKADEMI
Lørdag 22.september kl 11:00 – 15:00 i Mariagården:
Den hellige Augustin. Kirkefader, teolog og ordensgrunnlegger.
Innleder: Professor Trond Berg Eriksen, Universitetet i Oslo

KATOLSK TRO OG LIV – Introduksjonskurs
Lørdag 22. september kl 12:00 – 15:00 i St. Dominikus. Gud i teologien & Gud i dagens Norge v/Eskil Skjeldal «Katolsk praksis» – Kirken som møtested med Gud, kirkerommet og symbolikken v/sr. Katarina Pajchel.
Øvrige kursdager i høst: 27. oktober og 8. desember

Ekteskapskurs starter opp

Kommende onsdag (19/9) starter høsten ekteskapskurs på norsk opp. På våre nettsider kan man lese om dette kurset, bl.a.:

Går du med gifteplaner i 2012 eller 2013? Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må gjennom et forberedende kurs.

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene, senest fire måneder før vielsen finner sted, enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Våre ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortløpende gjennom året. Kurset går over fem kvelder fra kl. 18.30 – 20.00 (Det er kveldsmesse i kirken kl. 18.00 som dere er invitert til å delta i.). ….

Et polsk ekteskapskurs starter også opp i disse dager, kontakt p Janusz Fura om dette kurset.