Siste innlegg

Tilbud til familier, barn og unge

Vi ønsker Audun Drivenes velkommen som ny barne- og ungdomsarbeider i St. Hallvard menighet. Han skal også arrangere tilbud for menighetens familier. Han begynte i sin stilling 1. januar 2013 og presenterte seg på Hellige 3 kongers festen. Vi gleder oss til samarbeidet med ham!

Familiekor/familiemiddag
Familiekoret har øvelse annenhver onsdag. Neste øvelse er mandag 14. januar 2013, kl. 17.30 til 18.30. Alle som ønsker på være med å synge, er hjertelig velkommen! For mer informasjon vennligst ta kontakt med sr. Faustyna Walczak: faustynawalczak@gmail.com.

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++
Ungdomslaget møtes hver mandag kveld i den gamle menighetssalen etter messen kl.18.00. Vi lager mat og spiser sammen, og har så forskjellige aktiviteter: alt fra bowling og kino til spillkveld og samtale med ungdomspresten. Ta med en venn og kom!

Katekese/konfirmantundervisning 2.-10. klasse
2.-8. klasse: 12. januar
9.-10. klasse: 19. januar
1. klasse: 3. februar

St Hallvard menighet til Roma?

Vi i St. Hallvard menighet ønsker å finne ut om det er grunnlag for å arrangere en felles reise til Roma fra vår menighet. Vi ser for oss at vi kan arrangere felles avreise og eventuelt overnattingssted. For øvrig melder vi oss til de arrangementene man ønsker å delta på. Når Olsokkommisjonens program foreligger vil det bli publisert. Det som vil være et felles møtepunkt, blir den høytidelige messen ved Olavs-alteret i San Carlo al Corso 16. oktober.

Hvis du kan tenke deg å være med, vennligst meld din interesse til menighetskontoret snarest. Vi har allerede noen interesserte på listen, men har plass til fler. Foreløpig påmelding innen utgangen av januar. Bindene påmeldingsfrist vil bli kunngjort senere.

Nasjonal valfart til Roma i Troens år

I forbindelse med Troens år har pave Benedikt XVI foreslått at de troende som har mulighet reiser på valfart til Roma. Biskop Eidsvig og biskop Grgic inviterer med dette de troende i Norge til en nasjonal valfart til Roma i oktober 2013 i forbindelse med festen for Olav den helliges omvendelse 16. oktober. Biskopen oppfordrer menigheter, grupper og enkeltpersoner til å delta.

Arrangementet blir lagt opp på samme måte som de siste års olsokfeiring i Trondheim: Menigheter, grupper og enkeltpersoner må selv organisere sin reise og sitt opphold i Roma, mens Olsokkommisjonen vil tilby et rikt program for pilegrimene fra Norge. Tilbudet vil bl.a. inkludere messer, byvandringer for barn og voksne, foredrag, paveaudiens og noen fellesmåltider. Programmet vil være frivillig, men det vil være påmelding til enkelte av aktivitetene og måltidene. Det er rikelig anledning til at grupper kan ha tid til egne aktiviteter og samvær i tillegg til fellesprogrammet. Flere detaljer kommer.

Olsokkommisjonens program starter lørdag 12. oktober om kvelden, og avsluttes med den høytidelige messen ved Olavsalteret på festen for Olavs omvendelse på ettermiddagen onsdag 16. oktober.

Større eller mindre grupper som vil ha forslag til egnede overnattingssteder kan henvende seg til Olsokkommisjonen. Kontaktperson: Sr. Anne Bente Hadland. Merk at det er mange pilegrimmer i Roma i Troens år og at man derfor må ordne bosted i god tid.

HELLIGE TRE KONGERS FEST 6. JANUAR

Hellig tre Kongers fest arrangeres den 6. januar 2013. Da er det familiemesse og deretter familiefest med gang rundt juletreet og julesanger. Så får vi besøk av de tre hellige, vise menn (eller konger) som er på vei for å gi Jesubarnet sine gaver. Til menighetens barn har de også med seg noen gaver. Alle barn og voksne er velkomne!

FOR BARN OG UNGDOMMER

Katekese/konfirmantundervisning 2.-10. klasse:
2.-8. klasse: 12. januar
9.-10. klasse: 19. januar

Familiekor/familiemiddag:

Familiekoret har øvelse annenhver mandag. De som ønsker kan spise familiemiddag kl 16.45, send påmelding på forhånd. For mer informasjon om neste øvelse, ta kontakt med sr. Faustyna Walczak: faustynawalczak@gmail.com.

JULEFEST 2013

Menighetens julefest finner sted fredag 4. januar 2013. Vi begynner med messe kl 18:00 og fortsetter i menighetssalen etterpå. Meld deg på til menighets-kontoret på epost: oslo-st.hallvard@katolsk.no eller på telefon 23303200.

Festen koster kr 250 pr. person som gjerne betales ved påmelding til konto 3000 22 49134. Husk å merke innbetalingen med «Julefest 2013», og husk å skrive navnene på alle du ønsker å melde på til julefesten. Ta gjerne med gevinst til utlodningen!

Messetider julen 2012

Julaften – mandag 24. desember
13.30 – Familiemesse
15.00 – Familiemesse
16.30 – Messe på tamil
21.00 – Messe på polsk
23.00 – Første julemesse – Midnattsmesse
23.15 – Midnattsmesse i Skoklefall kirke

1. juledag – tirsdag 25. desember
09.30 – Andre julemesse – Fromesse
11.00 – Tredje julemesse – Høymesse
13.00 – Messe på polsk
16.00 – Messe på engelsk
17.00 – Messe i Holmlia kirke

2. juledag onsdag 26. desember
11.00 – Høymesse
13.00 – Messe på polsk
16.00 – Messe på tamil
14:30 – Kaldeisk mese
17.30 – Messe på polsk

Vanlige messetider torsdag 27. – søndag 30. desember

Nyttårsaften mandag 31. desember
18.00 – Takksigelsesmesse
19.00 – Takksigelsesesse på tamil

1. Nyttårsdag tirsdag 1. januar 2010
11.00 – Høymesse
13:00 – Messe på polsk
17:00 – Messe på tamil
19.00 – Messe på polsk

JUL I BOKSKAPET

Bokskapet er åpent etter høymessen. Kom og se! Vi har julekalendere og CD med tradisjonell musikk til jul, kongerøkelse, små julekrybber, bøker til barn og voksne og mye mer.

Ønsker du katolsk Almanakk 2013? Almanakken kommer snart til St Olav Bokhandel. Si i fra ved Bokskapet for å kjøpe Almanakken eller andre bøker fra St Olav Bokhandel her i St Hallvard.

ST OLAV BOKHANDEL i Akersvn 14, er åpent alle dager unntatt mandager. Søndager 12.30 – 15.00. De har stort utvalg av bøker til barn og voksne, julekalendere, musikk og mye annet. Se også www.stolavbok.no

ADVENTSAKSJONEN 2012

Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikkers (NUK) årlige innsamlingsaksjon, i samarbeid med Caritas Norge. I år går midlene fra aksjonen til Caritas’ prosjekt på Sri Lanka som blant annet skal hjelpe internt fordrevne flyktninger å vende hjem. Les mer om aksjonen på www.adventsaksjonen.no, der du kan holde deg oppdatert på nyheter og se bilder.

Bilder fra Hallvardsvaka 2012, nr. 4

RORATEMESSER I ST. HALLVARD KIRKE

Det feires også i år såkalte “rorate”messer i St Hallvard kirkes kapell følgende dager:

tirsdag 4. desember
tirsdag 11. desember
tirsdag 18. desember

Messene begynner kl 07:00

Etter messen samles vi til enkel frokost i menighetsalen. Hvis du vil delta i frokosten, er det fint om du tar med litt pålegg. Menigheten holder brød, kaffe og te.

ADVENTSKOS og JULEVERKSTED for 4.-7. klasse

Siden vi dessverre ikke skal ha adventshelg på Mariaholm i år, ønsker vi å holde liv i tradisjonen og inviterer deg som går i 4.-7. klasse til Adventskos og juleverksted lørdag 15. desember kl. 15.00 – 19.30 i menighetssalen i St. Hallvard.

Det blir sang – juleverksted – lystenning – mat – lesestund med vafler og kakao – pynte pepperkakekirke
Vel møtt til en hyggelig ettermiddag/kveld!

Påmelding fra nå av og innen 12. desember. Kontakt: angelika.wimmer@katolsk.no / ring 23303200. Har du lyst å hjelpe til? Ta kontakt.

NYTT:
Denne samlingen er dessverre blitt avlyst.

Åpent hus på Sta. Katarinahjemmet

På vegne av søstrene på Sta. Katarinahjemmet ønskes dere velkommen til Åpen dag her hos oss lørdag 1. desember 2012.

Det vil være julesalg, utlodding, juleverksted og en hyggelig kafé, samt mulighet til å møte og snakke med søstrene. Vi håper mange vil komme og dele denne dagen med oss.

For mer informasjon og for bilder fra Åpen dag 2011, se våre nettsider. Vi håper vi ser dere den 1. desember. Dørene er åpne fra 10:30 til 15:00.

Velkommen!
Med vennlig hilsen og på vegne av alle søstrene,
sr. Ane-Elisabet, OP

FOR KATEKETER

Kateketseminar 17. november 2012 v/ Det kateketiske senter

Kateketer, søndagsskolelærere og andre interesserte er invitert til kateketseminar lørdag 17. november kl. 10 – 16.30 i Akersveien 16, Oslo. Ingen deltakeravgift og gratis servering. Tema: «Katekesen og hjemmet». Det blir foredrag, felles lunsj, workshop og diskusjon. Påmelding: kateketisk.senter@katolsk.no/ tel. 23219550. Se folderen som er lagt ut i kirken/ i menighetssalen/ henger på oppslagstavlen.

Nyopprettet kateketutdannelse på Menighetsfakultetet fra høsten 2013
15 stp. på bachelor/masternivå. 2 semestre, kveldsundervisning For deg som er eller vil bli kateket! Info og kontakt: kateketisk.senter@katolsk.no, www.katekese.no

Alle sjelers dag, 2. november

Mandag 2. november feirer Kirken Alle sjelers dag med requiemmesse for alle avdøde i menigheten og for andre som man ønsker at det skal bes for. Navn på avdøde leveres til en av prestene innen torsdag 1. november. De avdødes navn vil bli lest opp og bedt for under requiemmessen.

Dersom du i tillegg ønsker at det skal feires en messe for en eller flere av dine avdøde slektninger og/eller venner, kan du fylle ut en messeintensjonskonvolutt (finnes bak i kirken, på menighetskontoret og kan fås av prestene) og gi den til en av prestene innen torsdag 1. november. De avdødes navn vil bli lest opp og bedt for under requiemmessen fredag 2. november, og prestene vil i tillegg feire en messe for de ulike intensjoner i løpet av november måned.

Følgende messer feires alles sjelers dag:
I St Hallvard kirke:
kl 17:00 Allesjelersmesse på polsk
kl 18:00 Allesjelesmesse på norsk
kl 19:00 Allesjelersmesse på tamil

Dessuten:
kl 18:00 Allesjelersmesse på Holmlia

Familietreff lørdag 27. oktober

FAMILIETREFF arrangeres lørdag 27. oktober kl 14.30 – 17.00! Familiekor – kirkevandring – aldersdelte grupper – felles koldtbord.

Vi håper at vi blir mange familier og vi tror dette kan bli en flott og innholdsrik dag for alle!
Vi vil be om at hver familie tar med seg en matrett til et felles koldtbord. Arrangementet er for øvrig gratis.
Påmelding til: oslo-st.hallvard@katolsk.no eller ring 23303200

Send e-post med navn på foreldre/foresatte og fornavn/alder på alle barn som blir med. Velkommen!

Søknadsfrist St Sunniva skole – 1. desember

ST. SUNNIVA SKOLE er en kristen, katolsk privatskole med elever på 1. til 10. trinn.

Inntaket til 1. trinn (gjelder barn født i 2007) og 8. trinn, skoleåret 2013/14 blir foretatt i løpet av våren 2013. Vi har også noen ledige plasser på øvrige trinn, her foretas opptak fortløpende.

Vi tar nå i mot søknader. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til skolens kontor, St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, tlf. 23 29 25 00 eller ved å laste ned fra våre nettsider www.stsunniva.no. Skolens e-post: administrasjon@stsunniva.no.

Søknadsfristen er 1. desember 2012.

Vi inviterer samtidig til et informasjonsmøte for alle som lurer på om de vil søke inn barnet sitt i 1. klasse neste skoleår, 14. november kl 17:00-18:30 (mer informasjon finnes på våre nettsider).

Katekese/konfirmantundervisning – 2. til 10. klasse

Katekese/konfirmantundervisning for 2.-8. klasse finner sted lørdag 13. oktober kl 10-14. Kommende lørdag, 20. oktober, kommer 9. og 10. klasse, også de fra kl 10 til 14.

I november er det undervisning for 2. til 8. klasse lørdag 10/11, mens 9. og 10. klasse er på konfirmantweekend. 9. klasse reiser til Mariaholm 16.-18. november og 10. klasse 23.-25. november.