Autor Arkiv: Helga

Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd i meg

Fra Biskop Bernts fastebudskap

Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd i meg er ord fra Salmenes bok (Sal 51). I dagene før askeonsdag har de fått meg til å be, og tenke. Fornyelsen er det ikke jeg som skal sørge for, det er Gud som gjør det. Fornyelsen skjer i bønn, og da ikke ved at jeg forteller Gud hva han skal gjøre, men i håpet om at han forteller meg hva jeg skal gjøre, hvem jeg skal se, hvem jeg skal ta meg tid til å høre på. Det er et program jeg har fulgt i fastetiden mange ganger, og det har vært en utbytterik åndelig investering. Hver gang.

Foto: katolsk.no

Les mer her

Se, vi går opp til Jerusalem (Mt 20,18)

Pave Frans fastebudskap 2021 kort sammenfattet

Fastetiden: tiden til å fornye vår TRO, vårt HÅP og vår KJÆRLIGHET

I årets fastebudskap fokuserer pave Frans på de tre store søyler i våre liv: tro, håp og kjærlighet. Disse blir ledsaget av fastetidens tre bærebjelker: faste, bønn og almisse. Fastetiden er en tid for omvendelse [gresk metanoia; ordrett er det en oppfordring: utvid dine synvinkler og -punkter, dine tankemønstre og ditt hjerterom]. Omvendelsen blir mulig ved å velge fattigdommens og selvfornektelsens vei (faste), omsorg og kjærlig tjeneste for de fattige (almisse) og barnlig samtale med Gud (bønn). Da blir våre liv preget av dyp tro, levende håp og virksom nestekjærlighet.

Les mer

Jesus, den galileiske våren og modige og veldig kloke kvinner

I skrivende stund befinner vi oss liturgisk sett i år B, der det leses fra Markusevangeliet. Først hørte vi om den galileiske våren, vil si de første seks kapitler i evangeliet. Disse handler om Jesu første offentlige opptreden. Det var i Galilea. Derfor har bibelforskere preget uttrykket ‘den galileiske våren’. Jesus vandret rundt i området, kalte sine disipler, helbredet syke og spedalske og drev ut demoner. Han var utrolig populær, ‘alle søker deg’ fortalte hans disipler.

Foto: Pilegrimsgruppen fra St. Hallvard og St. Marien-Bergedorf på stien langs bredden av Genesaretsjøen, ‘det galileiske havet’ til Kafarnaum våren 2013

les mer her

Maria Giæver (1927-2020) R.I.P

Minneord fra Petter Bruce

Nordlendingen, pedagogen, katolikken og vennen Maria Kirstine Havnnes Giæver, «Røsse» blant slektninger og venner, døde 21. desember 2020. Røsse var nordlending. Hun ble født 8. mai 1927 og vokste opp i Nord-Troms, der Giæver-familien eide og drev handelsstedet Havnnes. Det var en oppvekst i velstand, i et hjem med bøker og musikk.

Men det var også en oppvekst preget av ensomhet – selv om Røsse var yngst av fem søsken var det ikke andre barn på stedet, og hun fikk undervisning hjemme med guvernante helt opp til første året av gymnaset. I 12-årsalderen fikk hun tuberkulose, og måtte tilbringe ett år på sanatorium, langt hjemmefra. Mot slutten av krigen, da Røsse var 17 år, ble Havnnes tvangsevakuert. Familien måtte forlate hjemmet i all hast, men kom seg til Trondheim i god behold. Der fullførte Røsse gymnaset, og tok artium våren 1945. Denne oppveksten i nordnorsk natur, rik på impulser og utfordringer, preget Røsse, og selv om hun bodde i Oslo de siste to tredelene av livet, forble hun nordlending. Hun var levende opptatt av hva som skjedde på hjemstedet, holdt lokalavisa Framtid i Nord i alle år, og besøkte Havnnes så ofte hun hadde mulighet til det.

Les mer her