Siste innlegg

MENIGHETRÅDET 2016-2018 HAR KONSTITUERT SEG

Tirsdag 13. september avholdt menighetsrådet i St. Hallvard overgangsmøte med konstituering av nytt menighetsråd 2016-2018.

Vi takker MR14-16 for helhjertet innsats og ønsker vårt nye menighetsråd velkommen til en fruktbar arbeidsperiode i de kommende to år.

MR16-18 er sammensatt på følgende måte med sogneprest p. Carlo B. Le Hong Phuc som formann:

             Leder Darko Wakounig

            Nestleder Hung Ngoc Nguyen

            PRO-representant Hung Ngoc Nguyen med Darko Wakounig som hans  varamann.

            Øvrige rådsmedlemmer:

            Johan Fosse,

            Helge Grimnes,

            Bernt Gulbrandsen,

            Elzbieta Hembel,

            Adam Laszczynski,

 

Vararepresentanter med møterett:

            Mary Margaret Anthonypillai

            Amaz Arefe Frezghi,

            Mary Gloria Basil

ÅPEN DAG HOS LEGFRANSISKANERNE

I kjærlighet til våre fransiskanske røtter, anbefaler vi på det varmeste Åpen dag hos Legfransiskanerne: «Legfransiskanerne i Oslo og Lillestrøm inviterer for 32. gang til Åpen Dag/Kveld der alle er velkomne til å høre foredrag om av et tema som handler om Frans av Assisi eller som på annen måte er inspirert av fransiskansk spiritualitet.

Årets arrangement finner sted i St. Hallvard kirke tirsdag 18. oktober kl 19.00.  For dem som ønsker det, er det messe kl 18.00.  Temaet er pavens encyklika «Laudato Si'» om klimaendringer.  Som foredragsholder har vi fått dominikanersøster Katarina Pajchel O.P.apen-dag

Donald Turbitt i St. Hallvard menighet

Vi inviterer til et åpent møte med Donald Turbitt den 8. september kl. 18.00.

Donald Turbitt er en engasjert katolikk med irsk avstamning, leder av Menn av St. Joseph – bevegelse som forener katolske menn. Han ledet oppdrag og konferanser i hele New England, Øst-Europa (Polen og Ukraina), i Afrika, senest i Vietnam og Sibir. Hans tjeneste er først og fremst rettet til menn.

Tilbud til familier, barn og unge

Viktige datoer fremover:

10. – 14. august: Ministranttreff + mesterskap i ministrering
21. august: Foreldremøte om førstekommunionskatekese
28. august: Foreldremøte om konfirmantundervisning
4. september: Barnas Dag og katekeseoppstart for 1. klassinger
10. september: Katekeseoppstart for 2. – 8. klasse

Notiser i søndagsbladet 24. juli

29. juli – Olsok – Olav den hellige

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00. Kontaktklubben har nå tatt sommerferie, og starter opp etter ferien 17. august.

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30. Oppstart etter ferien bekjentgjøres senere.

I tidsrommet 13. juni til 15. august vil menighetskontoret ha åpningstid fra kl 10:00 –kl 14:00.

12. og 13. august fest og prosesjon til ære for Maria, Guds Mor

7. august kl 14:30 messe på eritreisk

21. august kl 13:30 første messe på Nesodden etter ferien.

3. september starter søndagsskolen opp etter ferien