Aktuell informasjon for St. Hallvard kirke

Aktuell informasjon for St. Hallvard kirke (pr 15. januar 2022)

Menighetskontorets åpningstid:
Tirsdag til fredag kl 09:00-15:00 (mandager stengt)

Kirken er åpen:
Tirsdag til fredag fra morgen av og til etter siste messe.
Lørdag fra ca 10:30 til etter siste messe.
Søndager fra ca 09:00 til etter siste messe.
Andre tider for helligdager

Smitteverntiltak i St. Hallvard menighet (fra lørdag 15. januar):
– på ukedager kreves registrering ved inngangen med fullt navn og telefonnummer
– på søndager og spesielle høytider kreves billett fra https://billett.katolsk.no/. Billettbestilling åpner dagen før.
– Bruk munnbind og hold avstand
– Følg de anvisninger du får av kirkevert, prest eller plakatene ved inngangen
– Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt
– Vær hjemme om du har symptomer på forkjølelse eller sykdom og ha lav terskel for å velge å være hjemme.
– Vis hensyn til hverandre. Ta vaksinen og test deg om du har symptomer.
– For oppdateringer, følg med på hjemmesiden og vår Facebook-side.
– Kirkekaffe er avlyst inntil videre

Hvis du ønsker å motta kommunion ber vi deg huske på følgende:
– Bruk alltid munnbind
– Følg pilene på gulvet til stedet der kommunion utdeles
– Håndkommunion er eneste tillatte form inntil videre

Husk at smittevern er nestekjærlighet i praksis!

“Gjør som han sier!”

Der Jesus er, er det grenseløs glede og livets fylde
P. Ragnars preken om siste søndagens evangelium: Bryllupet i Kana (Joh 2,1-12)

På den tid stod det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der; og også Jesus ble innbudt til bryllupet sammen med sine disipler.
Da de nå slapp opp for vin, sier Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» Jesus svarer henne da: «Kvinne, hva ber du meg om? Min time er ennå ikke kommet.» Men hans mor sier til tjenerne: «Gjør bare alt hva han sier til dere.»
Nå stod det seks vannkrukker av sten der, til bruk ved de jødiske renselser; hver av dem rommet to eller tre anker. Jesus sier til dem: «Fyll krukkene med vann.»

De fylte dem til randen. Han sier så: «Øs nå opp, og bær det frem for kjøgemesteren.» De så gjorde. Kjøgemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin, uten å vite hvor det var kommet fra, – bare tjenerne, de som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte kjøgemesteren på brudgommen og sa til ham: «Alle andre setter først den gode vinen frem, og venter med den ringere til folk er blitt omtåket; men du har gjemt den gode vinen til nå.»
Dette første jærtegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Slik åpenbarte han sin herlighet; og hans disipler kom til tro på ham. Deretter drog han ned til Kafarnaum, ifølge med sin mor, sine brødre og sine disipler, men ble der bare noe få dager.

Det utenkelige skjer (sett med katolske øyne): Det er bryllupsfest og arrangørene går tomme for vin. Maria ser at noe må gjøres og hun varsler Jesus. Jesus er ikke særlig interessert, men Maria gir ikke opp. “Gjør som han sier!” Det ender med et påfyll på 700 liter beste vin, altså 900 flasker. For en overflod!

Festen har da allerede passert høydepunktet. Det har blitt festet godt, mye vin har allerede blitt drukket, kanskje trengs det ikke så mye mer?

Jesu første under er generøst uten mål og grenser. Der Jesus er, der er det grenseløs glede og livets fylde!

Hva så er Marias rolle? Hun går i forbønn for gjestene på festen. En mor vet hva som må til. God vin er viktig til festgjestenes fullkomne glede. “Gjør som han sier!”

Maria har levd gjennom veldig vanskelige situasjoner selv – fra da hun ble gravid utenfor ekteskap (en livsfarlig situasjon!) til hun stod under korset til sin egen sønn. Maria vet hva som kan tynge oss. Kanskje er det derfor enklere å gå til Maria i vanskelige situasjoner og be om hennes forbønn?!

Og Maria viser oss hvordan vi kan stole på Gud, hvordan vi kan få et dypt tillitsforhold til Gud. “Gjør som han sier!”

Illustrasjon: freebibleimages.org

Ukens pave Frans

Livets ord

Vi tilhører Kristus, vi er forenet med ham gjennom dåpen. Hans nærvær er i oss, hans lys er i oss, hans liv er i oss. La oss derfor vandre med glede i håpet som blir næret av hans ord: Det er livets ord.

Pave Frans, Festen for Herrens dåp, januar 2022.

Foto: Catholic News World
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Siste søndag: Festdagen for Herrens dåp

Vår dåp er en innvielse i et liv med den Hellige Ånd – p. Ragnars preken

På den tid da nå folket gikk rundt i spenning og alle i sitt stille indre undret seg på om ikke Johannes skulle være Messias, tok han til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er mektigere enn jeg, og ham er jeg ikke engang verdig til å knytte opp sandalremmen for. Han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild.»
En gang da folket ble døpt i mengder, ble også Jesus døpt. Og mens han bad, åpnet himmelen seg, Den Hellige Ånd senket seg ned over ham i en dues skikkelse, og det hørtes en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, som jeg har kjær, du har all min yndest!»
(Luk 3,15-16.21-22)

Vi står i begynnelsen av et nytt år. Det er alltid en spennende tid, preget av fornyelse. En ny start!

Dette gjelder også for Jesus, da han ble døpt av Johannes Døperen i ørkenen. Hele Jesu misjon blir satt i gang i dåpen. Himmelen åpner seg og Jesus får den bekreftelsen, den anerkjennelsen han trenger for å kunne utføre sin gjerning.

Hva husker vi fra vår dåp? De fleste av oss ble nok døpt som spebarn og har ingen erindringer på selve dagen. Ja, de færreste av oss vet kanskje på hvilken dag de ble døpt. Synd, fordi den dagen er en viktig dag i våre liv.

Er vi døpt i voksen alder, så vil vi nok ha et annet forhold til vår dåpsdag. Den dagen markerer vårt valg til å leve for Kristus – ledet av den Hellige Ånd.

Gud tar imot oss som sine barn: “Du er min sønn, du er min datter, som jeg har kjær, du har all min yndest!” Vi har noen med oss gjennom livet, en ledsager, en tilstedeværelse som kommer fra Gud. Gud sørger for oss. Gud omfavner oss som vi er.

I de siste ukene har stjernen ledet oss til Betlehem, til Jesusbarnet i krybben. Nå har tiden kommet for å vandre sammen med Kristus.

Ukens pave Frans

Mødre

Det nye året begynner under Morens tegn. En mors blikk er veien til gjenfødelse og vekst. Mødre vet hvordan de skal overvinne hindringer og konflikter. De vet hvordan de skal skape fred. Dermed lykkes de i å gjøre problemer om til gjenfødelse og vekst.

Pave Frans, nyttårsdagen 2022

Foto: Slmedia.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar