La oss be for sykepleiere

Sykepleie er mer enn et yrke – det er et kall, en spesiell dedikasjon.
Under denne pandemien har de gitt oss eksempler på sant heltemot, og noen har til og med gitt sitt liv.
La oss sammen be for sykepleiere.

Pave Frans på sykepleierdagen, 12. mai 2020.

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar

Aktuelle kunngjøringer for St. Hallvard menighet (oppdatert 23. mai)

 • Messer 2. pinsedag, mandag 1. juni:
  Kl. 11:00 høymesse på norsk
  Kl. 18:00 messe på norsk
  Kl. 19:00 messe på polsk
  Kl. 13:30 messe på Nesodden
 • Ikke lenger messe kl. 17:30 på søndager.
 • Messe på Holmlia – hver søndag kl. 18:00 (fra 24. mai)
 • Alle må registrere seg til messen via elektronisk påmelding https://billett.katolsk.no/ eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved inngangen.
 • Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager.  
 • 50 troende kan delta i messen. Prest, 2-3 ministranter, kor, organist og kirkevert kan delta i tillegg. Familier kan sitte sammen, alle andre holder minst én meter avstand.
 • Kun håndkommunion er tillat. Ingen er forpliktet til å motta kommunion og åndelig kommunion tilrådes istedenfor.  
 • Vi strømmer ikke søndagsmesser lenger, men man finner flere direktesendinger på katolsk.no
 • Kollekt kan gis ved slutten av messen ved utgangen. Vipps anbefales (St. Hallvard vipps 12124).
 • Kirkekaffe innstilles inntil videre ifølge bispedømmets retningslinjer.
 • Kontaktklubben møtes hver onsdag etter messe kl. 11.00 og frem til sommer.  
 • Det er tillatt å møte for bønnegrupper og korgrupper, dersom gruppeansvarlig lager en liste over alle deltagere. Husk aktuelle smittevernstiltak (minst én meter avstand, grundig håndvask, antibac og overflaterengjøring etter bruk av menighetens lokaler).

15. mai – fest for St. Hallvard

Skytshelgen for Oslo – freskomaleri i Oslo rådhus som fremstiller Den hellige Hallvard,
av Alf Rolfsen

Vi feirer i dag festen for Oslos vernehelgen, den hellige martyr Hallvard. La oss be om kristen trofasthet og offervilje:

Om at minnet om den hellige Hallvard
må prege de kristnes kamp for rettferd i vår tid. 

For Oslos politikere og ledere i samfunnslivet,
at de må gjennomtrenges av evangeliske holdninger
i deres ansvar for å skape et trygt og godt samfunn.

For dem som lider fordi de blir forfulgt,
at de i Kirken og blant de kristne selv
må finne solidaritet, beskyttelse og trygghet. 

For Oslo katolske bispedømme,
for vår biskop Bernt,
og for alle andre med ansvar og myndighet,
om kjærlighet, visdom og styrke. 

Barmhjertige Gud,
du som gjennom den hellige Hallvard
har gitt oss et forbilde på ekte nestekjærlighet,
gi oss på hans forbønn å vise den samme holdning.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Messetider fra 10. mai 2020 (inntil nærmere beskjed)

Billettbestilling på https://billett.katolsk.no/

Søndag:
kl. 08:00 messe på norsk
kl. 09:30 messe på norsk
kl. 09:30 messe på ukrainsk (lille sal) – avlyst messe 24. mai
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 11:30 messe på norsk (stor sal)
kl. 13:00 messe på polsk
kl. 14:30 messe på polsk
kl. 16:00 messe på engelsk
kl. 17:30 messe på norsk (ikke lenger fra 24. mai)
kl. 19:00 messe på polsk

Mandag til fredag:
kl. 18:00 messe på norsk– sakramentstilbedelse og skrifte fra kl. 17:15

Onsdag:
kl. 11:00 messe på norsk – kontaktklubb etter messen

Fredag:
kl. 19:00 messe på polsk

Lørdag:
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 18:00 søndagsmesse på norsk
kl. 19:00 søndagsmesse på polsk

Nesodden:
Kristi Himmelfartsdag 21. mai kl. 13:30

Holmlia:
Søndag 24. mai kl. 18:00 og hver søndag fremover