Ukens pave Frans

La oss bygge med Herren

La oss sette vår lit til universets Herre, som elsker oss så høyt, og vet at vi kan bygge noe fantastisk, noe evig sammen med ham.

Helgenenes liv viser oss dette på en vakker måte.

Pave Frans, desember 2022

Foto: catholicireland.net
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Advent er forberedelsens tid – vi forbereder vårt indre for å kunne ta imot den store gjesten!

Johannes Døperen er den dominerende skikkelsen på andre adventssøndag- p. Ragnars preken fra siste søndag

Johannes Døperen var en personlighet med et tydelig budskap. For å forberede oss på Messias’ komme trenger vi omvendelse og forandring.

Omvendelse og forandring? Vi kristne blir ofte sett på som konservative og reaksjonære. Sant er at vi er konservative i henhold til Jesu lære, våre hellige skrifter som ble tegnet ned kun få tiår etter Jesu død, de tidlige kirkelige dokumentene og pavens lære. Det er den ene siden.

Men ser vi nøye på det som Jesus sier og gjør, så gjelder det FORANDRING. Jesu første ord i det eldste evangeliet (Markus) lyder: Vend om og tro på evangeliet. Det å vende om vil si: Bli nye mennesker! Kvitt dere med gamle tankemønstre, gamle blikkvinkler! Baser deres liv på verdier som tilhører Guds rike! Praktisk innebærer det at vi må legge tilside alt det som har med vår selvopptatthet og egoisme å gjøre, vår griskhet, vår tilbøyelighet til makt, anerkjennelse og ære, vår higen etter å ha kontroll og innflytelse.


Adventstiden skal hjelpe oss til å se de tingene som hindrer – og forhåpentligvis også de tingene som fører nærmere Gud. Vi bør forberede oss ved å unne oss tid til stillhet og refleksjon, gjerne også gjennom botens sakrament. Vårt indre trenger ro og pleie for å gjøre plass til den store gjesten som skal komme – Jesus Kristus.

Gud ønsker å gi seg selv til oss. Derfor trenger vi et åpent, levende, bankende hjerte. Det ber vi om, amen.

Den utvidede filippinske gruppen stod for deilig kirkekaffe – og de hadde pyntet seg festlig. Tusen takk!

“St. Hallvard – den er min første kjærlighet i Norge” (p. Waldemar)

Kontaktklubben og staben på utflukt til St. Clara på Kongsvinger og Sverige

Se flere bilder her

Årets siste tur i Kontaktklubben gikk østover. P. Waldemar Bozek, sogneprest i St. Clara, hadde sagt seg villig til å ta imot oss fra St. Hallvard og feirer messe sammen med oss.

P. Waldemar er opprinnelig fra Polen og har tjenestegjort i St. Hallvard. Det var hans første oppdrag her i landet. Spør man etter de årene på Enerhaugen, sier han: “St. Hallvard, det var min første kjærlighet i Norge. Jeg kommer aldri til å glemme denne menigheten.” Så hyggelig å høre!

Vi fra Oslo følte oss veldig godt mottatt i Hedmarkens bjørneland nær grensen til Søta Bror. P. Myron var vår turprest på festdagen for den hellige apostelen Andreas, 30. november. Vi ba laudes på tur til Kongsvinger og vesper på veien hjem. Innimellom var det festmesse i St. Clara kirke. Den hl. Andreas var med oss – så å si hele dagen. Og vi tenkte på og ba for vår kapellan Andreas – selvfølgelig. Han kunne dessverre ikke reise med oss denne gang.

Men vi hadde jo p. Myron. Han ledet bønnene i bussen, hjalp med forberedelsene til messen og konselebrerte. Organisten Xavier var også med – det var jo da også tur for staben i St. Hallvard. Han spilte orgelet under messen og bidro til en skikkelig høytidsstemning.

Etterpå krysset vi grensen og spiste en fin lunsj på hotell Charlotte på Charlottenberg. Det var buffet og det fantes så å si alt som hjertet kunne begjære av god mat og drikke. For å presisere: Nei, ikke alkohol denne gang heller.

P. Waldemar kom også til Charlottenberg og det ble fine samtaler rundt lunsjbordene. Etter en handletur for dem som ønsket, bar det vestover og hjem til Oslo. Da hadde skumringen senket seg over Innlandet og mørket falt.

Takk for en fin tur til alle deltakere og takk p. Waldemar for gjestfriheten. Vi fra St. Hallvard ble invitert til å komme tilbake når vi måtte ønske det – og det skal vi sannelig gjøre!